х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2013 онд Баянзүрх дүүрэгт хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл,арга хэмжээ,барилга байгууламжийн жагсаалт

Posted by ИТХ on 2013/02/22

Төсөл,арга хэмжээний нэр,хүч чадал,байршил
Хугацаа
Төсөвт өртөг
(сая төгрөг)
2013онд санхүүжих
1
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД
Эхлэх
 
 
1,1
Холбооны сувагчлалын шинэчлэл, худаг сувагчлалын нийт 31.9 км холбооны шугам сүлжээ, цагирган сүлжээ байгуулах /Улаанбаатар, Олимп хотхон, Сүхбаатар дүүрэг, 7 дугаар хороолол, Нисэх орчмын шинэ хороолол, Гадаад харилцааны яамны уулзвараас Дүнжингарав, Баянзүрх дүүрэг, 14 дүгээр хороолол, Нүхтийн аманд/
2012
 6 535,0
 600,0
2
САНГИЙН ЯАМ
 
 
 
2,1
Татварын хэлтсийн барилга
2012
 1 843,0
 1 343,0
3
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД
 
 
 
3,1
35/10 кВ-ын Баянзүрх дэд станцын хүчин чадлыг 2*10 МВА болгож нэмэгдүүлэх /Улаанбаатар/
2012
 1 699,2
 235,9
3,2
Гэр хорооллын дулаан хангамжийг сайжруулах
2012
  250,0
 170,0
4
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД
 
 
 
4,1
Доржийн гудамж, Туул жин пангийн уулзвараас зүүн тийш – Цайз зах хүртэлх  2.8 км авто замын өргөтгөл шинэчлэлт /4, 5, 22 дугаар хороо/
2012
 5 700,0
 2 700,0
5
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД
 
 
 
5,1
Япон Улсын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжих Улаанбаатар хотын ус хангамжийг сайжруулах төслийн Монголын талын хөрөнгө / Гачуурт тосгон/
2013
 5 300,0
 3 300,0
5,2
Шархад, Амгалан орчмын бохир ус татан зайлуулах ариутгах татуургын шугам сүлжээ/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг /
2013
 2 013,0
 1 000,0
5,3
Ургах наран хорооллын дэд бүтэц /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/
2013
  336,0
 336,0
6
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД 
 
 
 
6,1
Сургуулийн барилга, 640 суудал
2011
 2 200,0
 1 000,0
6,2
Спорт заалны барилга  /14 дүгээр сургууль/
2011
  591,0
 109,0
6,3
Сургуулийн барилга,  640 суудал / 21 дүгээр хороо/
2011
 2 600,0
 1 000,0
7
СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД
 
 
 
7,1
Соёлын төв /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, Гачуурт тосгон/
2012
  300,0
 300,0
7,2
Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /ургах наран хороолол/
2010
 8 229,3
 2 745,0
8
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД
 
 
 
8,1
Эмнэлгийн барилга, 10 ор / Хонхор тосгон/
2012
  643,1
 120,0
8,2
Эрүүл мэндийн нэгдлийн 1 дүгээр амбулаторийн барилгын засвар
2013
  200,0
 200,0
9
ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА
 
 
 
9,1
Шүүхийн барилга
2013
 7 500,0
 7 500,0
10
УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР
 
 
 
10,1
Прокурорын барилга
2013
 5 000,0
  5 000,0
 
НИЙТ ДҮН
 
 50 939,6
 27 658,9
.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: