х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Дүүргийн 2012 оны хөрөнгө оруулалтаар хийж гүйцэтгэсэн ажлын товч танилцуулга (8-р сарын 30-ны байдлаар)

Posted by tusuvbzd on 2012/08/31

21-р хорооны гүүрэн байгууламж
Гүйцэтгэсэн байгууллага: ЗМЗ ХХК
Төсөвт өртөг: 136075134 төгрөг
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр: Орон нутгийн төсөв
 
 
169-р цэцэрлэгийн гадна талбайн тохижилтын ажил
Гүйцэтгэсэн байгууллага: Цэцэрлэгжилт ХХК
Төсөвт өртөг: 34955340 төгрөг
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр: Нийслэлийн төсөв
 
 
59-р цэцэрлэгийн хашаа, гаднах тохижилтын ажил
Гүйцэтгэсэн байгууллага: Оточ ноёдууд ХХК
Төсөвт өртөг: 96506818 төгрөг
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр: Нийслэлийн төсөв

 
79-р сургуулийн гаднах тохижилтын ажил
Гүйцэтгэсэн байгууллага: Баянзүрх тохижилт ХХК
Төсөвт өртөг: 96340301 төгрөг
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр: Нийслэлийн төсөв
 
 
Хог тээврийн автомашин /28 ширхэг/
Гүйцэтгэсэн байгууллага: Хьюндай моторс монгол ХХК
Төсөвт өртөг: 2394000000 төгрөг
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр: Нийслэлийн төсөв
 
 
1-р хорооны тохижилт
Гүйцэтгэсэн байгууллага: Мастер инженеринг ХХК
Төсөвт өртөг: 44792806 төгрөг
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр: Орон нутгийн төсөв

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: