х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Өнөр энх мэнд ББН: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/15

Байгууллагын нэр:  Өнөр энх мэнд ББН
Хаяг байршил: БЗД-ийн 19-р хорооны цогцолбор
Ерөнхий менежер: Ч.Насанбаяр
Нягтлан бодогч: Д.Нарантуяа
Харилцах утас: 462030.
 
Өнөр энх мэнд ББН 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 
Д/Д
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮНГЭЭР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
2
1.Орлогын дүн 2=3+4+5
80491,7 80491,7
3
             Төсвийн санхүүжилт
80491,7
80491,7
4
             Бусад санхүүжилт
 
 
5
2.Нийт зардлын дүн
80491,7
80491,7
6
                       1 иргэнд ногдох зардал
80491,7
80491,7
7
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 10-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
 
0.0
 
Өнөр энх мэнд ББН 2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 
Д/Д
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮНГЭЭР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
2
1.Орлогын дүн 2=3+4+5
73607,7 73607,7
3
             Төсвийн санхүүжилт
73607,7
73607,7
4
             Бусад санхүүжилт
 
 
5
2.Нийт зардлын дүн
73607,7
73607,7
6
                       1 иргэнд ногдох зардал
73607,7
73607,7
7
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 10-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
 
0.0
 
                                                                                                                                                                                              
Өнөр энх мэнд ББН 2012 оны эхний 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 
                                                                                                                                                                                                 /мян төг/
Д/Д
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮНГЭЭР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
2
1.Орлогын дүн 2=3+4+5
65059,2 65059,2
3
             Төсвийн санхүүжилт
65059,2
65059,2
4
             Бусад санхүүжилт
 
 
5
2.Нийт зардлын дүн
65059,2
65059,2
6
                       1 иргэнд ногдох зардал
65059,2
65059,2
7
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 8-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
 
0.0
.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: