х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Archive for the ‘+ Усан спорт сургалтын төв’ Category

Усан спорт сургалтын төв: 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/08

# Tusviin guitsetgeliin sariin medee (Sar 12) B+A,N,S,D
 
Байгууллагын нэр: Усан спорт сургалтын төв
Хаяг байршил:- 6-р хороо Оюутны хотхон
Шууд захирагч: Б.Оюундэлгэр
Нягтлан бодогч: Д.Амаржаргал
Харилцах утас:
 
[мянган төгрөгөөр]
  1-р сар 2-р сар 3-р сар I улирал
Мөнгөн хөрөнгийн ны ..-р сарын ..-ны үлдэгдэл Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.
   Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
   Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
ОРЛОГЫН ДҮН  26712.6  29705.6  26712,6  33129,6  26712.6  43161.6  8013.8 107345.8
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт  25712.6  25712.6  25712,6  25712,6  25712.6 25712.6
 77137.8 77137.8
  Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт                
  Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт                
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлого  1000.0  3993.0  1000,0  7417,0  1000.0 17449.0
 3000.0  30208.0
  Туслах үйл ажиллагааны орлого                
  Бусад орлого                
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН  26712.6  15287.5  26712,6  23058,1  26712.6 19406.0
 80137.8 57751.6
  А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН                
  1. Бараа үйлчилгээний   орлого                
  1.1.Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил  13650.8 11507.1  13650,8  13775,4  13650.8 12569.1
 40952.4 37851.6
  үндсэн цалин  9758.8  9517.9  9758,8  8722,2  9758.8 8677.1
 29276.4 26917.2
  Нэмэгдэл цалин  2730.4  1989.2  2730,4  2730,0  2730.4 2730.4
 8191.2 7449.6
  Хоол, унаа  1161.6    1161,6  2323,2  1161.6 1161.6
 3484.8 3484.8
  Гэрээт ажлын хөлс                
  1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл  1501.7  1254.3  1501,7  1505,2  1501.7 1378.6
 4505.1 4138.1
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл              
  Тэтгэвэрийн даатгал  955.6  752.6  955,6  903,1  955.6 827.2
 2866.8 2499.8
  Тэтгэмжийн    даатгал  68.3  62.7  68,3  75,3  68.3 68.9
 204.9 204.9
  ҮОМШӨ даатгал  136.5  125.5  136,5  150,5  136.5 137.9
 409.5 409.5
  Ажилгүйдлийн даатгал  68.3  62.7  68,3  75,3  68.3 68.9
 204.9 204.9
  Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж  273.0  250.8  273,0  310,0  273.0  275.7  819.0 819.0
  1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал  11560.1  2526.1  11560,1  7777,5  11560.1  5458.3  34680.3 15761.9
  Бичиг хэрэг  70.8    70,8  436,8  70.8 135.7
 212.4 877.5
  Тээвэр /шатахуун/  85,0    80,5    85.0    255.0  
  Шуудан, холбоо  133,3    133,3  94,9  133.3 211.2
 399.9 326.1
  Урсгал засвар                
  Цахилгаан  774,4  774,0  774,4  718,2  774.4 1331.2
 2323.2 2823.4
  Халаалт  4000,0  1494,5  4000,0  1391,4  4000.0 1088.1
 12000.0  3974.0
  Ном хэвлэл                
  Хичээл практик  133,3    133,3    133.3 367.5
 3993.9 437.5
  Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл
 1000,0  95,8  1000,0  1310,1  1000.0  45.0  3000.0  1555.9
  Татвар төлбөр хураамж                
  Цэвэр бохир ус  4880,0  161,8  4880,0  2948,1      14640.0  5052.3
  Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл
 150,0    150,0  378,0      450.0 715.2
  Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт                
  Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
 208,3    208,3    208.3    624.9  
  Шагнал, урамшууллын зардал          125.0    375.0  
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал  125,0    125,0          
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                
  Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт                
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт                
  Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 11-р сарын 30-ны үлдэгдэл    14418,1    10071,5    23755.6    49594.2
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                
  Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                
  Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО          1 1
   
  АЖИЛЛАГСАД    БҮГД          28 26
   
  Удирдах ажилтан          1 1
   
  Гүйцэтгэх ажилтан          13 11
   
  Үйлчлэх   ажилтан          14 14
   
.

Posted in + Усан спорт сургалтын төв, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »

Усан спорт сургалтын төв: 2013 оны төсвийн зарлагын сарын хуваарь

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллагын нэр: Усан спорт сургалтын төв
Хаяг байршил:- 6-р хороо Оюутны хотхон
Ерөнхий менежер: Б.Буянжаргал
Нягтлан бодогч: Д.Амаржаргал
Харилцах утас:
 
[Хүснэгтэн дээр дарж томоор үзнэ үү. Дахин дарж ойртуулах боломжтой]
БЗД-ийн 2013 оны төсвийн хуваарь. Байгууллагууд_Page_09

Posted in + Усан спорт сургалтын төв, 3. ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | Leave a Comment »