х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Archive for the ‘Төсвийн бусад мэдээлэл’ Category

Худалдан авалт: Дүүргийн иргэний танхимын засварын ажил

Posted by ИТХ on 2013/03/21

1
Худалдан авах бараа ажил үйлчилгээний нэр товч утга
Дүүргийн иргэний танхимын засварын ажил
2
Худалдалдан авалтын хэлбэр
Битүүмжилсэн тендер
Гадаадын этгээд оролцох эрхгүй
Дотоодын гүйцэтгэгчид давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй
3
Төсөвт өртөг
28.865.953
4
Хөрөнгө оруулалтын төрөл
Орон нутгийн хөрөнгөөр
5
Урилга
2013 оны 02-р сарын 28-нд байгууллагуудад урилгыг хүргүүлсэн
6
Үнэлгээний хороо
Үнэлгээний хорооны дарга
Ш.Батхишиг –Засаг даргын зөвлөх
Гишүүд
С.Нямжаргал –Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн
Д.Нэргүй – Иргэдийн төлөөлөгчидийн хурлын даргын зөвлөх
Ц.Цэдэндамба – Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтсийн Дэд бүтэц  хариуцсан мэргэжилтэн
Г.Цэцгээ – Худалдан авах ажиллагааны түншлэл төрийн бус байгууллагын зохицуулагч 
7
Тендерийн нээлт
Тендерийг 2013 оны 03-р сарын 07-ны өдрийн 10 цаг 30 минутанд нээнэ
8
Тендерт оролцогчдын нэр
Ухаалаг зөгий  ХХК
Ван даш  ХХК
Сац баганат  ХХК
9
Шалгарсан байгууллага
Сац баганат  ХХК
10
Гомдол гаргасан эсэх
Үгүй
11
Худалдан авах гэрээ байгуулсан огноо
2013 оны 03-р сарын 18-нд
12
Гэрээний хэрэгжиж дуусах хугацаа
2013 оны 04-р сарын 18-нд
13
Гэрээний хэрэгжилт
Засварын ажил эхэлсэн

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

Худалдан авалт: Дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын албан хэрэгцээнд суудлын автомашин нийлүүлэх

Posted by ИТХ on 2013/03/20

 
1
Худалдан авах бараа ажил үйлчилгээний нэр товч утга
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын ажлын албан хэрэгцээнд зориулан суудлын автомашин нийлүүлэх
2
Худалдалдан авалтын хэлбэр
Битүүмжилсэн тендер
Гадаадын этгээд оролцох эрхгүй
Дотоодын гүйцэтгэгчид давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй
3
Төсөвт өртөг
85 000 000
4
Хөрөнгө оруулалтын төрөл
Орон нутгийн хөрөнгөөр
5
Урилга
2012 оны 12-р сарын 26-ны өдрийн Нийслэл таймс сонин болон дүүргийн www.bzd.gov.mn веб сайт
6
Үнэлгээний хороо
Үнэлгээний хорооны дарга
Т.Батцогт –Засаг даргын орлогч
Гишүүд
С.Нямжаргал –Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн
Ц.Мягмарсүрэн- Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн орон нутгийн өмч хариуцсан мэргэжилтэн 
Ц.Цэдэндамба – Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтсийн Дэд бүтэц  хариуцсан мэргэжилтэн
Н.Туул – Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтсийн Хөдөө аж ахуй, орчны бохирдол хариуцсан мэргэжилтэн
7
Тендерийн нээлт
Тендерийг 2013 оны 01-р сарын 25-ны өдрийн 10 цаг 30 минутанд нээнэ
8
Тендерт оролцогчдын нэр
Ти ар си ХХК
9
Шалгарсан байгууллага
Ти ар си ХХК
10
Гомдол гаргасан эсэх
Үгүй
11
Худалдан авах гэрээ байгуулсан огноо
2013 оны 02-р сарын 01-нд
12
Гэрээний хэрэгжиж дуусах хугацаа
2013 оны 02-р сарын 10-нд
13
Гэрээний хэрэгжилт
2013 оны 02-р сарын 02-нд нийлүүлж дууссан
 .

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

Худалдан авалт: Албан ажлын хэрэгцээнд суудлын автомашин нийлүүлэх

Posted by ИТХ on 2013/03/15

1
Худалдан авах бараа ажил үйлчилгээний нэр товч утга
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын ажлын албан хэрэгцээнд зориулан суудлын автомашин нийлүүлэх
2
Худалдалдан авалтын хэлбэр
Битүүмжилсэн тендер
Гадаадын этгээд оролцох эрхгүй
Дотоодын гүйцэтгэгчид давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй
3
Төсөвт өртөг
22 500 000
4
Хөрөнгө оруулалтын төрөл
Орон нутгийн хөрөнгөөр
5
Урилга
2012 оны 12-р сарын 26-нд байгууллагуудад урилгыг хүргүүлсэн
6
Үнэлгээний хороо
Үнэлгээний хорооны дарга
Т.Батцогт –Засаг даргын орлогч
Гишүүд
С.Нямжаргал –Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн
Ц.Мягмарсүрэн- Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн орон нутгийн өмч                                                  хариуцсан мэргэжилтэн 
Ц.Цэдэндамба – Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтсийн Дэд бүтэц  хариуцсан мэргэжилтэн
Н.Туул            – Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтсийн Хөдөө аж ахуй, орчны бохирдол хариуцсан мэргэжилтэн
7
Тендерийн нээлт
Тендерийг 2013 оны 01-р сарын 04-ны өдрийн 11 цаг 30 минутанд нээнэ
8
Тендерт оролцогчдын нэр
Хөх монгол групп ХХК
Баянзүрх моторс  ХХК
Си пи ай ХХК
9
Шалгарсан байгууллага
Баянзүрх моторс  ХХК
10
Гомдол гаргасан эсэх
Үгүй
11
Худалдан авах гэрээ байгуулсан огноо
2013 оны 01-р сарын 10-нд
12
Гэрээний хэрэгжиж дуусах хугацаа
2013 оны 01-р сарын 18-нд
13
Гэрээний хэрэгжилт
2013 оны 01-р сарын 11-нд нийлүүлж дууссан

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

“Амгалан” цогцолбор сургууль: 2012 оны 12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/08

Байгууллагын нэр: “Амгалан” цогцолбор сургууль
Хаяг байршил: БЗД-ийн 8-р хороо, УС-15 хотхон
Ерөнхий менежер: О.Нямаа
Нягтлан бодогч: Д.Баярцэцэг
Харилцах утас: 460168. 
 
 2012 оны эхний 12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Үзүүлэлт
Нийт дүн
 
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн 2010 оны 1 сарын 1 үлдэгдэл
 
1798.0
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны   эхний үлдэгдэл
 
1798.0
Байгууллага, иргэдээс авах авлагын   эхний үлдэгдэл
 
0
Байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
0
ОРЛОГЫН ДҮН
1435007,9
1448605,2
Төсвөөс урсгал санхүүжилт
1423507,9
1437797,9
МУХСан
0.0
 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас   олгосон санхүүжилт
0.0
 
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос   санхүүжих
10000,0
9567,9
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос   санхүүжих
1500,0
1239,4
Бусад орлого
 
 
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
1435007,9
1450403,2
А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
1435007,9
1450403,2
  1.   Бараа үйлчилгээний зардал
1420398,5
1437052,2
1.1.          Цалин хөлс болон   нэмэгдэл урамшил
1020689,5
970453,6
Үндсэн цалин
937418,3
895206,5
Үр дүнгийн урамшуулал
83271,2
75247,1
1.2.          Ажил олгогчоос НД-д   төлөх шимтгэл
112275,8
108229,6
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл
71448,3
68873,5
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
5103,4
4919,5
Ажилгүйдлийн даатгал
5103,4
4919,5
ҮОМШӨ
10206,9
9839,0
Байгууллагаас төлөх ЭМД-ын хураамж
20413,8
19678,1
1.3.          Бараа үйлчилгээний   бусад зардал
287433,2
358369,0
Бичиг хэрэг
2217,2
2972,0
Гэрэл цахилгаан
4620,7
9860,8
Түлш халаалт
157655,6
106155,0
Тээвэр шатахуун
858,8
195,0
Шуудан холбоо
2320,0
392,0
Цэвэх бохир ус
14087,1
11597,4
Бусад зардал /хог хаягдал,   ариутгал/
0
0
Албан томилолт
1468,4
75,0
Ном хэвлэл авах
2966,1
1202,5
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
10867,8
4472,9
Эд хогшил /БҮТЭЗ/
5038,4
1243,0
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл авах
3083,6
3320,1
Үдийн цай
76370,9
68372,2
Эм
400,8
352,8
Урсгал засвар
3251,9
23252,0
Төлбөр хураамж болон бусад зардал
1297,9
292,4
Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн
928,0
531,0
Урьд оны үлдэгдэл
 
1798,0
татан төвлөрүүлэлт
 
122224,9
  1.   Татаас ба урсгал   шилжүүлэг
14609,4
13351,0
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
14609,4
13351,0
Тэтгэвэрт гаргахад нь олгох тэтгэмж
13094,1
11531,0
Шагнал, урамшуулал
1515,3
1820,0
Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих   хөрөнгө оруулалт
 
 
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2010 оны 2 сарын   28-ний үлдэгдэл
 
 
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны   үлдэгдэл
 
 
Байгууллага, иргэдээс авах авлагын   эцсийн үлдэгдэл
 
 
Байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
1
1
Ажиллагсад бүгд
148
148
Удирдах ажилтан
1
 
Гүйцэтгэх ажилтан
181
179
Үйлчлэх ажилтан
38
38
Сурагчдын тоо
 
2233
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

“Шавь” цогцолбор сургууль: 2012 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/07

Байгууллагын нэр: Шавь цогцолбор
Хаяг, байршил: БЗД-ийн 5-р хороо
Ерөнхий менежер: Д.Тунгалаг
Нягтлан бодогч: Ж.Пүрэвсүрэн
Харилцах утас: 453288. 
 
 ҮЗҮҮЛЭЛТ
Өссөн  дүн (мян. төг)
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн   200.. оны 1сарын 1..ны үлдэгдэл
 
                            4,125.4
Үүнээс:банкны   харилцах дансны үлдэгдэл
 
                            4,125.4
Авлагын   эхний үлдэгдэл
0
 
Өглөгийн   эхний үлдэгдэл
0
 
1.ОРЛОГЫН ДҮН
1,779,318.3
1,791,349.3
      Төсвийн санхүүжилт
1,754,818.2
1,754,818.3
      Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас олгох   санхүүжилт
 
      Боловсролын газрын санхүүжилт
 
     Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос
24,500.1
36,531.0
     Туслах үйл ажиллгааны орлогоос
 
      Бусад орлогоос
 
2.Нийт зарлагын    дүн
1,779,318.3
1,795,474.7
 А.Урсгал зардлын дүн
 
 
1.Бараа үйлчилгээний   зардал
1,454,734.8
1,426,943.2
1.1 Цалин, хөлс болон   нэмэгдэл урамшил
1,310,573.1
1,284,941.0
     Үндсэн цалин
1,209,972.8
1,184,646.2
     Үр дүнгийн урамшил
100,600.3
100,294.8
1.2  Нийгмийн даатгалын шимтгэл
144,161.7
142,002.2
     Тэтгэврийн   шимтгэл
91,740.2
101,962.5
     Тэтгэмжийн   шимтгэл
6,552.4
3,364.5
     ҮОМШӨ-ний шимтгэл
13,105.5
8,133.3
     Ажилгүйдлийн шимтгэл
6,552.6
3,364.5
     Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж
26,211.0
25,177.4
1.3Бараа үйлчилгээний   бусад зардал
324,583.5
368,531.5
     Бичиг хэрэг
3,376.5
6,014.9
     Гэрэл цахилгаан
18,651.5
16,330.1
     Түлш халаалт
89,883.9
35,226.4
     Тээвэр шатахуун
2,456.0
1,360.0
     Шуудан холбоо
3,533.0
2,030.7
     Цэвэр бохир ус
4,881.2
8,721.9
     Дотоод албан томилолт
2,236.0
581.7
     Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
17,997.5
10,621.7
     Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
4,695.9
9,612.5
     Хоол хүнс
     Эм
610.1
909.5
     Урсгал засвар
6,679.1
34,897.1
     Байрны түрээсийн   хөлс
    Бусад зардал
   ТӨАҮйлчилгээний   зардал
     Ном хэвлэл худалдан авах
4,516.7
374.4
     Эд хогшил худалдан авах
8,861.9
28,199.6
       Багаж   хэрэгсэл
      Тавилга
      Хөдөлмөр   хамгааллын хэрэгсэл
      Бага үнэтэй   түргэн элэгдэл зүйл
    Биеийн   тамир уралдаан тэмцээн
1,413.2
376.3
    Сургалт   семинарын зардал
    Үдийн цайны   зардал
116,268.2
105,474.4
Өмнөх оны хэмнэлт
64,071.0
2.Татаас ба   ургсгал шилжүүлэг
2.1  Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
       Нэг удаагийн  тэтгэмж   урамшуулал
33,819.1
39,648.1
       Шагнал урамшил
2,307.9
3,110.0
2.2Төлбөр   хураамж
 
      Татвар төлбөр хураамж
2,395.8
971.3
Б.Хөрөнгийн зардал
 
    Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт
0.0
    Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
0.0
    Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 12 сарын  31 ны үлдэгдэл
0.0
0.0
    Үүнээс.:Банкны харилцах дансны үлдэгдэл
0.0
0.0
    Авлагын эцсийн үлдэгдэл
0.0
    Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
3.БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
1
1
    Ажиллагсадын тоо
203
203
    Удирдах ажилтан
1
1
    Гүйцэтгэх ажилтан
145
145
    Үйлчлэх ажилтан
57
57
    Хүүхдийн тоо
3,400
3,400

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

ЖДҮД “Баянзүрх – Нэг зүрх” төв: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/06

Байгууллага нэр: Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих “Баянзүрх нэг зүрх” төв
Хаяг, байршил: БЗД 8-р хороо Энх тайвны өргөн Чулуутын хороо
Захирал: Б.Сэргэлэн
Нягтлан бодогч: А.Мэндбаяр
Харилцах утас: 98828293,99828293. 
 
                                   Үзүүлэлт
Өссөн дүн (мян.төг)
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
 
 
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
  Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
  Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
1.ОРЛОГЫН ДҮН
117703,2
153243,6
  Төсвийн санхүүжилт
 
 
  Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
 
 
  Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
 
 
  Бусад орлогоос
 
 
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
153243,6
139736,6
 А.Урсгал зардлын дүн
153243,6
139736,6
  1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн
153243,6
139736,6
  1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин
 
51221,4
  1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл
 
5604,1
         Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
 
4585,1
         ЭМ даатгалын шимтгэл
 
1018,9
  1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
153243,6
82911,0
          Бичиг хэрэг
 
6666,0
          Гэрэл цахилгаан
 
2471,9
          Түлш халаалт
 
7150,0
          Тээвэр шатахуун
 
1647,5
          Шуудан холбоо
 
1983,3
          Цэвэр бохир ус
 
693,2
          Дотоод албан томилолт
 
214,4
          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
 
64,3
          Эд хогшил худалдан авах
 
56400,1
          Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл
 
2343,0
          Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
 
1643,8
          Хоол, хүнс
 
 
          Үр дүнгийн урамшуулал
 
 
          Урсгал засвар
 
1092.0
          Татвар төлбөр хураамж
 
140,5
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал
 
2343,0
          ТӨА үйлчилгээний зардал
153243,6
 
          Ном хэвлэлийн зардал
 
117,7
          Шагнал урамшуулал
 
 
          Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал
 
 
  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
      Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
      Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 12 сарын 31 ны үлдэгдэл
 
0,0
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
0,0
  Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
Байгууллагын тоо
1
1
 Ажиллагсад бүгд
9
10
  Удирдах
1
1
  Гүйцэтгэх
4
5
  Үйлчлэх
4
4

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

БЗД-ийн Гэгээрэл хөгжлийн төв: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: БЗД-ийн Гэгээрэл хөгжлийн төв
Хаяг байршил: БЗД-ийн 4-р хороо, 97-р сургуулийн байр
Ерөнхий менежер: Д.Дугармаа
Нягтлан бодогч: Г.Чинжаргал
Утас: 463297.
 
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН   2010 оны 1-р сарын 1-ны  үлдэгдэл
 
Үүнээс: банкны   харилцах дансны үлдэгдэл
 
Бусад байгууллага   иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага   иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
I.    ОРЛОГЫН ДҮН   5=6+7+8+9+10+11
156,863.50
177,351.90
      Төсвийн санхүүжилт
156,863.50
175,751.90
      Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
       ТЕЗО санхүүжих
 
 
       Үндсэн үйл ажилллагааны орлогоос
 
 
       Туслах үйл ажилллагааны орлогоос
 
 
        Бусад орлого
 
1,600.00
II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 12=13+41
156,863.50
177,351.90
А.Урсгал зардлын дүн   13=14+37
156,863.50
177,351.90
1.Бараа үйлчилгээний   зардал 14=15+18+21
156,863.50
177,351.90
  1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил   15=16+17
134,250.70
141,058.09
        Үндсэн цалин
120,608.70
130,392.21
        Үр дүнгийн урамшуулал
13,642.00
10,665.88
  1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх   шимтгэл 18=19+20
14,767.40
14,928.20
        Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
9,397.70
10,340.24
        Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
671.20
573.50
        ҮОМШӨ-ий даатгал
1,342.60
1,146.99
        Ажилгүйдлийн даатгал
671.10
573.50
        Байгууллага төлөх ЭМД-ийн   хураамж
2,684.80
2,293.98
  1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал   21=22+…36
7,845.40
21,365.60
        Бичиг хэрэг
 
 
        Гэрэл цахилгаан
 
 
        Түлш халаалт
 
 
        Тээвэр шатахуун
 
 
        Шуудан холбоо
 
 
        Цэвэр бохир ус
 
 
        Дотоод албан томилолт
 
 
        багаж хэрэгсал худалдан авах
 
 
        Хичээл практикийн зардал
7,845.40
6,712.48
        БТУТ-ий зардал
 
 
        Хоол, хүнс
 
 
        Эм
 
 
        Урсгал  засвар
 
 
Бусдаар   гүйцэтгүүлсэн үйлцилгээ
 
 
Банк санхүүгийн   байгууллагын үйл,хөлс
 
 
Аудит зэрэглэл   тогтоох үйл ,хөлс
 
 
Тээврийн хэрэгслийн   даатгал
 
 
Төвлөрүүлэх   шилжүүлэг
 
13,053.12
төлбөр хураамжийн   зардал
 
 
         Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
 
 
         тээврийн хэрэгслийн татвар
 
 
Бусад зардал
 
1,600.00
Урьд оны хэмнэлтийн   зарцуулалт
 
 
Ном хэвлэл
 
 
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ   41=42+43
 
 
        Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
 
 
        Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн   2010оны 03 сарын31-ны үлдэгдэл
0.00
Үүнээс: банкны   харилцах дансны үлдэгдэл
0.00
Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
III.   БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
1.00
1.00
Ажиллагсад бүгд  49=50+51+52
23.00
23.00
Удирдах ажилтан
1.00
1.00
Гүйцэтгэх ажилтан
22.00
22.00
Үйлчлэх ажилтан
 
 

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

БЗД-ийн 92-р дунд сургууль: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: 92-р сургууль
Хаяг, байршил: 8-р хороо Эрдэнэтолгойн 40-р гудамж
Ерөнхий менежер: Д.Октябрь
Нягтлан бодогч: Ю.Уртнасан
Харилцах утас: 460386. 
 
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮН (мян.төг)
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 1-р сарын 1-ны  үлдэгдэл
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
Үүнээс: банкны харилцах   дансны үлдэгдэл
0.00
0.00
Бусад байгууллага   иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
0.00
0.00
Бусад байгууллага   иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл
0.00
0.00
I.    ОРЛОГЫН ДҮН   5=6+7+8+9+10+11
1,077,749.00
1,081,549.00
      Төсвийн санхүүжилт
1,076,749.00
1,081,049.00
Бусад орлого
 
 
Дэлхийн зөн
0.00
 
       Үндсэн үйл ажилллагааны орлогоос
1,000.00
500.00
       Туслах үйл ажилллагааны орлогоос
 
0.00
Үр дүнгийн урамшуулал
0.00
0.00
II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 12=13+41
1,077,749.00
1,081,549.00
1. Бараа үйлчилгээний   зардал
810,337.20
729,597.70
1.1 Цалин хөлс болон   нэмэгдэл урамшил
667,656.00
596,637.50
Үр дүнгийн урамшуулал
62,377.60
60,735.90
1.2 Ажил олгогчоос   нийгмийн даатгалд төлөх
80,303.60
72,224.30
Тэтгэврийн даатгал
51,102.20
45,961.20
Тэтгэмжийн даатгал
3,650.20
3,290.90
ҮОМШӨ-ний даатгал
7,300.30
6,576.90
       Ажилгүйдлийн даатгал
3,650.20
3,279.10
        Байгууллага төлөх ЭМД-ийн   хураамж
14,600.70
13,116.20
  1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал   21=22+…36
267,411.80
351,951.30
        Бичиг хэрэг
1,728.00
1,724.50
        Гэрэл цахилгаан
8,208.10
6,125.40
        Түлш халаалт
108,312.20
65,476.70
        Тээвэр шатахуун
1,030.40
440.00
        Шуудан холбоо
1,808.10
1,489.10
        Цэвэр бохир ус
8,411.60
5,146.10
Ном хэвлэл авах
2,311.60
808.00
        Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага   хийх
4,883.80
4,941.00
        Эд хогшил худалдан авах
2,705.20
5,656.00
        Нормийн хувцас зөөлөн эдлэл
2,403.20
5,355.00
Үдийн цай
56,027.20
43,737.80
        Эм
312.40
1,059.00
        Урсгал  засвар
2,521.70
4,553.50
Албан томилолтын зардал
1,144.40
 
Төсөл арга хэмжээний   зардал
 
 
        Биеийн тамир уралдаан тэмцээний   зардал
723.30
610.00
       Төлбөр хураамж
533.80
368.00
             Шагнал урамшуулал
1,180.90
1,792.80
Тэтгэвэрт гарах тэтгэмж
63,165.90
61,981.40
Төвлөрүүлэх
 
140,687.00
      Мөнгөн урамшуулал
 
 
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ   41=42+43
0.00
 
        Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
0.00
0.00
        Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
0.00
0.00
Мөнгөн хөрөнгийн 2012.   оны 11 сарын 31-ны үлдэгдэл
0.00
0.00
Үүнээс: банкны харилцах   дансны үлдэгдэл
0.00
 
Авлагын эцсийн үлдэгдэл
0.00
0.00
Өглөгийн эцсийн   үлдэгдэл
0.00
 
III.   БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
1.00
1.00
Ажиллагсад бүгд  49=50+51+52
118.00
102.00
Удирдах ажилтан
1.00
1.00
Гүйцэтгэх ажилтан
85.00
80.00
Үйлчлэх ажилтан
32.00
21.00
Хүүхдийн тоо
 
1,641

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

БЗД-ийн Статистикийн хэлтэс: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2013/01/06

Байгууллагын нэр: Статистикийн хэлтэс
Хаяг байршил: БЗД-ийн 13-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө, Төр захиргааны төв ордон
Ерөнхий менежер: Н.Энхтуяа
Нягтлан бодогч: Г.Чинжаргал
Харилцах утас: 261728.
 
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮН (мян.төг)
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН   2010 оны 1-р сарын 1-ны  үлдэгдэл
 
1.00
Үүнээс: банкны   харилцах дансны үлдэгдэл
 
1.00
Бусад байгууллага   иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага   иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
I.    ОРЛОГЫН ДҮН   5=6+7+8+9+10+11
55,997.90
65,545.60
      Төсвийн санхүүжилт
55,997.90
55,997.90
      Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
       Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжих
 
 
       Үндсэн үйл ажилллагааны орлогоос
 
 
       Туслах үйл ажилллагааны орлогоос
 
 
        Бусад орлого
 
9,547.70
II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 12=13+41
55,997.90
65,546.60
А.Урсгал зардлын дүн   13=14+37
55,697.90
65,444.60
1.Бараа үйлчилгээний   зардал 14=15+18+21
55,697.90
65,444.60
  1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил   15=16+17
48,509.50
48,772.20
        Үндсэн цалин
38,848.80
39,679.50
        Нэмэгдэл, урамшил
5,964.70
5,972.00
        Унаа хоолны хөнгөлөлт
3,696.00
3,120.70
  1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх   шимтгэл 18=19+20
5,298.40
5,298.00
        Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
3,370.30
3,377.70
        Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
255.00
241.30
        ҮОМШӨ-ий даатгал
478.20
479.70
        Ажилгүйдлийн даатгал
239.00
239.90
        Байгууллага төлөх ЭМД-ийн   хураамж
955.90
959.40
  1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал   21=22+…36
1,890.00
11,374.40
        Бичиг хэрэг
350.00
373.50
        Гэрэл цахилгаан
 
 
        Түлш халаалт
 
 
        Тээвэр шатахуун
 
 
        Шуудан холбоо
1,440.00
1,427.20
        Цэвэр бохир ус
 
 
        Дотоод албан томилолт
 
 
        багаж хэрэгсал худалдан авах
 
 
Бага үнэтэй түрэн   илэгдэх зүйлс
 
 
        Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
 
 
        Эм
 
 
        Урсгал  засвар
 
 
Бусдаар   гүйцэтгүүлсэн үйлцилгээ
 
 
Төлбөр хураамж
100.00
25.00
Татаас ба урсгал   шилжүүлэг
0.00
 
Тээврийн хэрэгслийн   даатгал
 
 
Тээврийн хэрэгслийн   оношлогоо
 
 
Газрын төлбөр
 
 
         Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
300.00
102.00
         тээврийн хэрэгслийн татвар
 
 
Бусад зардал
 
9,547.70
Урьд оны хэмнэлтийн   зарцуулалт
 
 
Төвлөрүүлэх   шилжүүлэг
 
1.00
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ   41=42+43
 
 
        Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
 
 
        Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн   2010оны 03 сарын31-ны үлдэгдэл
0.00
0.00
Үүнээс: банкны   харилцах дансны үлдэгдэл
0.00
0.00
Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
0.00
III.   БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
1.00
1.00
Ажиллагсад бүгд  49=50+51+52
7.00
7.00
Удирдах ажилтан
1.00
1.00
Гүйцэтгэх   ажилтан
6.00
6.00
Үйлчлэх ажилтан
 
 
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

БЗД-ийн 102 дугаар сургууль: 2012 оны 12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/05

Байгууллагын нэр: БЗД-ийн 102-р сургууль
Хаяг, байршил: БЗД-ийн 27-р хороо,  Дарь эх 1-р хэсэг
Ерөнхий менежер: С.Мөнхнасан
Нягтлан бодогч: Д.Отгончимэг
Харилцах утас: 70155669.
 
 
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн 2012.оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл
 
3804.5
          Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
  Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн  эхний үлдэгдэл
 
 
I. ОРЛОГЫН ДҮН
895343.6
900070.4
          Төсвөөс   урсгал санхүүжилт
893768.6
893768.6
             Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжилт
 
 
            Бусад орлого
 
3066.8
            Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжилт
1575.0
3235.0
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
895343.6
903874.9
      А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
895343.6
903874.9
        1.Бараа, үйлчилгээний зардал
845371.3
7748408
           1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
628649.8
591745.7
      Үндсэн   цалин
577434.3
547799.0
         Нэмэгдэл цалин
2612.4
 
       Үр дүнгийн   урамшуулал
48603.1
43946.7
           1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
69151.4
66211.4
                   Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
             47148.7
45144.1
                      Тэтгэвэрийн даатгал
44005.5
42134.5
                      Тэтгэмжийн даатгал
3143.2
3009.6
                       ҮОМШӨ даатгал
6286.5
6019.2
                       Ажилгүйдлийн даатгал
3143.2
3009.6
                    Байгууллага төлөх эрүүл   мэндийн даатгал
12573.0
12038.5
           1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
196173.2
1608304
                      Бичиг хэрэг
2003.3
1352.4
                      Гэрэл цахилгаан
10669.7
6706.0
                      Түлш, халаалт
72047.7
57560.8
                      Тээвэр /шатахуун/
858.8
1365.0
                      Шуудан, холбоо
2096.2
1503.3
                      Цэвэр бохир ус
11145.4
13088.1
                      Ном хэвлэл
2679.9
1108.0
                      Хичээл, үйлдвэрлэлийн   дадлага хийх
5817.8
1393.0
                      Эд хогшил худалдан авах
3169.5
956.2
                      Нормын хувцас, зөөлөн   эдлэл
2786.1
1369.9
                      Үдийн цай
76773.0
68841.2
                      Эмйин зардал
362.2
424.7
                      Урсгал засвар
2954.6
4395.0
                      Төлбөр хураамж
643.8
693.3
                      Биеийн тамир уралдаан   тэмцээн
838.5
73.5
                      Дотоод албан томилолт
1326.7
 
                      ТБ-аас татан төвлөрүүлэх   шилжүүлэг
 
80670.6
                      Төсөл арга хэмжээний   зардал
 
3066.8
                      Шагнал, урамшуулал
1369.2
1350.0
  Б.Хөрөнгийн   зардал
 
 
          Төсвийн   хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
           Өөрийн   хөрөнгөөр санхүүжтих хөрөнгө оруулалт
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 12 дугаар сарын 31-ны үлдэгдэл
 
0.0
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн  эцсийн үлдэгдэл
 
 
III.БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
1
1
         АЖИЛЛАГСАД БҮГД
85
95
                 Удирдах ажилтан
1
1
                 Гүйцэтгэх ажилтан
63
73
                 Үйлчлэх ажилтан
21
21
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

ОНӨҮГ Нийтлэг үйлчилгээний газар: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2013/01/04

Байгууллагын нэр: Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар – Нийтлэг үйлчилгээний газар. 
Хаяг байршил: БЗД-ийн 13-р хороо,  ЭТӨЧ Төр захиргааны ордон баруун хаалга
Ерөнхий менежер: Ц.Лхагвасүрэн
Нягтлан бодогч: Р.Борхүү
Харилцах утас: 452730.
 
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮН
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 200… оны 1-р   сарын 1-ны  үлдэгдэл
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
20,504.80
Авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
Өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
I.    ОРЛОГЫН ДҮН
784,774.50
717,720.00
      Төсвийн санхүүжилт
784,774.50
717,720.00
      Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
0.00
 
       Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжих
0.00
 
       Үндсэн үйл ажилллагааны орлогоос
0.00
0.00
       Туслах үйл ажилллагааны орлогоос
0.00
 
        Бусад орлого
0.00
 
II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
784,774.50
705,135.50
А.Урсгал зардлын дүн
0.00
 
1.Бараа үйлчилгээний   зардал
 
 
  1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил
95,333.00
65,358.70
        Үндсэн цалин
94,904.00
65,358.70
        Нэмэгдэл, урамшил
 
 
        Гэрээт ажлын цалин
 
 
        Унаа, хоолны хөнгөлөлт
429.00
0.00
  1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх   шимтгэл
10,486.60
6,504.70
        Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын   шимтгэл
8,579.90
5,366.90
        Байгууллага төлөх ЭМД-ийн   хураамж
1,906.70
1,137.80
  1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал
 
633,272.10
        Бичиг хэрэг
 
 
        Гэрэл цахилгаан
 
 
        Түлш халаалт
 
 
        Тээвэр шатахуун
 
 
        Шуудан холбоо
 
 
        Цэвэр бохир ус
 
 
        Дотоод албан томилолт
 
 
        Гадаад томилолт (арга хэмжээ)
 
 
        Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага   хийх
 
 
        Нормийн хувцас зөөлөн эдлэл
 
 
        Хоол, хүнс
 
 
        Эм
 
 
        Урсгал  засвар
 
 
        Байрны түрээсийн хөлс
 
 
        Бусад зардал
 
 
        ТӨАҮйлчилгээний зардал
678,954.90
633,272.10
        Ном хэвлэл худалдан авах
 
 
        Эд хогшил худалдан авах
 
 
           Багаж хэрэгсэл
 
 
           Тавилга
 
 
           Хөдөлмөр хамгаалалын хэрэгсэл
 
 
           Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс
 
 
Өмнөх оны үлдэгдэл
 
 
        Сургалт семинарын зардал
 
 
2. Татаас ба урсгал шилжүүлэг
 
 
2.1 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
 
 
               Оюутны тэтгэлэг
 
 
               Нэг удаагийн тэтгэмж   урамшуулал
 
 
               Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж   урамшуулал
 
 
               Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж
 
 
               Шагнал урамшил
 
 
2.2 Төлбөр хураамж
 
 
               Татвар төлбөр хураамж
 
 
               Тээврийн хэрэгслийн   татвар
 
 
2.3 Гадаад шилжүүлэг
 
 
               Олон улсын байгууллагын гишүүний   татвар
 
 
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
        Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
 
 
        Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 200… оны …   сарын … -ны үлдэгдэл
 
 
Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
33,089.30
Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
III.   БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
 
1.00
Ажиллагсад бүгд
 
64.00
Удирдах ажилтан
 
1.00
Гүйцэтгэх ажилтан
 
63.00
Үйлчлэх ажилтан
 
 
Гэрээт ажилтан
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

97-р сургууль: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2013/01/04

Байгууллагын нэр: 97-р дунд сургууль
Хаяг, байршил: БЗД-ын 4-р хороо, Б.Доржийн гудамж
Ерөнхий менежер: Д.Мөнхбат
Нягтлан бодогч: Г.Болор-Эрдэнэ
Харилцах утас: 462409.
 
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮН (мян.төг)
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл
 
3123.7
Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
I.    ОРЛОГЫН ДҮН   5=6+7+8+9+10+11
1118110.6
1122455.6
      Төсвийн   санхүүжилт
1102600.6
1106900.6
      Төсвийн хөрөнгө   оруулалтын санхүүжилт     /Бусад   /
 
 
       Эрүүл мэндийн   даатгалын санхүүжих
 
 
       Үндсэн үйл   ажилллагааны орлогоос
15000.0
14780.0
       Туслах үйл   ажилллагааны орлогоос
510.0
775.0
        Бусад орлого
 
 
II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН   12=13+41
1118110.6
1125579.3
А.Урсгал зардлын дүн 13=14+37
1118110.6
1125579.3
1.Бараа үйлчилгээний зардал 14=15+18+21
876930.7
855572.2
  1.1 Цалин, хөлс болон   нэмэгдэл урамшил 15=16+17
783709.0
762624.9
        Үндсэн цалин
783709.0
762624.9
Нэмэгдэл урамшуулал
 
 
        Үр дүнгийн   урамшуулал
63760.3
62479.6
  1.2 Ажил олгогчоос   нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 18=19+20
93221.7
92947.3
        Тэтгэврийн даатгал
59322.9
59139.8
         Тэтгэмжийн   даатгал
4237.3
4226.0
         ҮОМШӨ-ний даатгал
8474.8
8452.0
         Ажилгүйдлийн   даатгал
4237.3
4226.0
        Байгууллага төлөх   ЭМД-ийн хураамж
16949.4
16903.5
  1.3 Бараа, үйлчилгээний   бусад зардал 21=22+…36
241179.9
270007.1
        Бичиг хэрэг
2027.2
2462.5
        Гэрэл   цахилгаан
10016.9
8207.7
        Түлш халаалт
45480.9
27743.8
        Тээвэр   шатахуун
858.8
860.0
        Шуудан холбоо
2121.2
1733.3
        Цэвэр бохир   ус
10678.8
8727.6
        Хичээл   үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
11105.8
7058.3
        Эд хогшил худалдан   авах
4320.6
7029.4
        Нормийн хувцас   зөөлөн эдлэл
2819.3
3639.7
        Хоол, хүнс
64074.2
60038.0
        Эм
366.5
598.5
        Урсгал  засвар
4033.6
15424.4
Холбооны суваг ашигласны түрээс
0
0
Ном хэвлэл худалдан авах
2711.9
2675.1
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
848.5
268.2
Татвар төлбөр хураамж
1486.4
2186.1
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
11741.0
5739.5
Шагнал урамшуулал
1385.5
2017.0
Тэтгэвэрт гаргахад олгох тэтгэмж
 
 
Бусад зардал
 
 
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 41=42+43
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2011. оны … сарын … -ны үлдэгдэл
0.0
0.0
Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
III.   БАЙГУУЛЛАГЫН   ТОО
 
 
Ажиллагсад бүгд    49=50+51+52
129
130
Удирдах ажилтан
1
1
Гүйцэтгэх ажилтан
90
90
Үйлчлэх ажилтан
38
39
Хүүхдийн тоо
2100
2100

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

Худалдан авалтын мэдээлэл: Дүүргийн 2-р хорооны цогцолбор барилга

Posted by ИТХ on 2013/01/04

 

1
Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, товч тодорхойлолт
 Дүүргийн 2-р хорооны цогцолбор барилга
2
Худалдан авалтын хэлбэр
(нээлттэй тендер, харьцуулалтын  арга, шууд гэрээ байгуулах, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох)
Битүүмжилсэн тендер. 
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
Дотоодын гүйцэтгэгчид давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй.
3
Төсөвт өртөг
 349.800.000
4
Хөрөнгө оруулалтын  төрөл
(улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, эрх шилжиж ирсэн г.м.)
 Нийслэлийн төсөв
5
Худалдан авах ажиллагааны төрөл
(бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ)
 Ажил
6
Урилга ба үнийн санал
(ОНМХ-ээр зарласан буюу хүргүүлсэн байдал, давтамж, огноо г.м.)
Урилгыг хавсаргана.
2012 оны 5-р сарын 01-нд Сангийн яамны www.e-procurement.mn сайт болон өдөр тутмын сонинд нийтлэгдсэн
7
Үнэлгээний хороо
(Бүрэлдэхүүн, дарга, гишүүдийн нэрс, албан тушаал, ТББ-ын төлөөлөл орсон эсэх г.м.)
Үнэлгээний хорооны дарга
Ж.Бямбацогт-Дүүргийн төрийн захиргааны удирлагын хэлтсийн дарга
Гишүүд:
Ц.Мягмарсүрэн -Дүүргийн санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн 
С.Алтантуяа -Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын хяналтын инженер
Ц.Цэдэндамба -Дүүргийн үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн
С.Нямжаргал- Дүүргийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн 
8
Үнэлгээний хороо ажилласан байдал
(тендерийн ямар баримт бичиг, материал бэлтгэсэн, хэзээ яаж хуралдсан, тендерийн үе шатууд, гэрээ байгуулах эрх олгосон дүгнэлт зөвлөмж гаргасан огноо дугаар г.м.)
 
9
Тендерийн нээлт
(Огноо, нээлттэй байдал г.м.)
Тендерийг 2012 оны 05 дугаар сарын 31-ны өдрийн Улаанбаатарын цагаар 10 цаг 00 минутаас өмнө Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 209 тоот хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2012 оны 05 дугаар сарын 31–ны өдрийн 10 цаг 30 минутаас нээнэ.
10
Тендерт оролцогчдын тоо, нэрсийн жагсаалт 
1. Дулаан хайрхан богд ХХК
2. Мөнх харш ХХК
11
Шалгарсан компани, байгууллага
(Товч танилцуулга, бүртгэл, удирдах албан тушаалтан, хаяг г.м.)
Мөнх харш ХХК
12.
Гомдол гарсан эсэх, хэрвээ тийм бол хэн гаргасан, гомдлын агуулга, хэрхэн шийдэгдсэн
 Үгүй
13
Худалдан авах гэрээ байгуулсан
(огноо, дугаар г.м.)
 2012.06.15
Мөнх харш ХХК 
Гэрээний дугаар БЗД – 2- 12/02
14
Гэрээнд зааснаар, хэрэгжиж эхлэх ба дуусах хугацаа
 2012.06.15–2012.11.25
15
Хэрэгжиж эхэлсэн огноо
 2012.06.15
16
Хэрэгжилтийн явц:
… сарын … –ны байдлаар
 
17
Хэрэгжилтийн  явц:
… сарын … –ны байдлаар
 
18
Хэрэгжилтийн явц:
… сарын … – ны байдлаар
 
19
Хэрэгжиж дууссан буюу худалдан авах гэрээг дүгнэж бараа, ажил үйлчилгээг хүлээж авсан огноо, баримт бичгийн дугаар
 
20
Худалдан авалтын чанар, үр дүнгийн талаархи мэдээлэл, дүгнэлт
 
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

Худалдан авалтын мэдээлэл: 18-р хорооны 12-р байрны урд талын тохижилтын ажил

Posted by ИТХ on 2013/01/04

 

1
Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, товч тодорхойлолт
 18-р хорооны 12-р байрны урдах талын тохижилтын ажил
2
Худалдан авалтын хэлбэр
(нээлттэй тендер, харьцуулалтын  арга, шууд гэрээ байгуулах, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох)
Битүүмжилсэн тендер. 
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
Дотоодын гүйцэтгэгчид давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй.
3
Төсөвт өртөг
 90.449.940 төг
4
Хөрөнгө оруулалтын  төрөл
(улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, эрх шилжиж ирсэн г.м.)
 Нийслэлийн төсөв
5
Худалдан авах ажиллагааны төрөл
(бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ)
 Ажил
6
Урилга ба үнийн санал
(ОНМХ-ээр зарласан буюу хүргүүлсэн байдал, давтамж, огноо г.м.)
Урилгыг хавсаргана.
2012 оны 4-р сарын 13-нд Сангийн яамны www.e-procurement.mn сайт, өдөр тутмын сонинд нийтлэгдсэн
7
Үнэлгээний хороо
(Бүрэлдэхүүн, дарга, гишүүдийн нэрс, албан тушаал, ТББ-ын төлөөлөл орсон эсэх г.м.)
Үнэлгээний хорооны дарга:
Б.Содонбаатар -Дүүргийн үйлдвэрлэл үлчилгээний хэлтсийн дарга
Гишүүд:
Д.Энхтуяа -Дүүргийн үйлдвэрлэл үйлилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн
С.Алтантуяа -Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын хяналтын инженер
Ц.Цэдэндамба -Дүүргийн үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн
С.Нямжаргал- Дүүргийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн 
8
Үнэлгээний хороо ажилласан байдал
(тендерийн ямар баримт бичиг, материал бэлтгэсэн, хэзээ яаж хуралдсан, тендерийн үе шатууд, гэрээ байгуулах эрх олгосон дүгнэлт зөвлөмж гаргасан огноо дугаар г.м.)
 
9
Тендерийн нээлт
(Огноо, нээлттэй байдал г.м.)
Тендерийг 2012 оны 05 дугаар сарын 14-ны өдрийн Улаанбаатарын цагаар 14 цаг 00 минутаас өмнө Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 209 тоот хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2012 оны 05 дугаар сарын 14–ны өдрийн 14 цаг 30 минутаас нээнэ.
10
Тендерт оролцогчдын тоо, нэрсийн жагсаалт 
1. Карголэнд ХХК,
2. Баянзүрх тохижилт ХХК
11
Шалгарсан компани, байгууллага
(Товч танилцуулга, бүртгэл, удирдах албан тушаалтан, хаяг г.м.)
 Баянзүрх тохижилт ХХК
12
Гомдол гарсан эсэх, хэрвээ тийм бол хэн гаргасан, гомдлын агуулга, хэрхэн шийдэгдсэн
Үгүй
13
Худалдан авах гэрээ байгуулсан
(огноо, дугаар г.м.)
2012.06.20
Гэрээний дугаар БЗД – ТА-18 12/18
14
Гэрээнд зааснаар, хэрэгжиж эхлэх ба дуусах хугацаа
2012.06.20 – 2012.08.05
15
Хэрэгжиж эхэлсэн огноо
2012.06.20
16
Хэрэгжилтийн явц:
… сарын … –ны байдлаар
 
17
Хэрэгжилтийн  явц:
… сарын … –ны байдлаар
 
18
Хэрэгжилтийн явц:
… сарын … – ны байдлаар
 
19
Хэрэгжиж дууссан буюу худалдан авах гэрээг дүгнэж бараа, ажил үйлчилгээг хүлээж авсан огноо, баримт бичгийн дугаар
 
20
Худалдан авалтын чанар, үр дүнгийн талаархи мэдээлэл, дүгнэлт
 
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

БЗД-ийн Соёлын Ордон: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2013/01/04

Байгууллагын нэр: БЗД-ийн Соёлын ордон
Хаяг байршил: БЗД-ийн 12-р хороо, Жанжин клуб
Ерөнхий менежер: С.Бархас
Нягтлан бодогч: П.Сувдмаа
Утас: 480812. 
 
                                   Үзүүлэлт
Өссөн дүн (мян.төг)
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
 
1268,0
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
1268,0
  Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
  Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
1.ОРЛОГЫН ДҮН
149375.7
159463.6
  Төсвийн санхүүжилт
146375.7
147643.7
  Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
 
5000.0
  Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
3000.0
5504.5
  Бусад орлогоос
 
 
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
149375.7
159463.6
 А.Урсгал зардлын дүн
149375.7
159463.6
  1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн
149375.7
159463.6
  1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин
104853.1
84323.4
        Цалин
104853.1
84323.4
  1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл
11533.8
9302.6
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
7339.7
5919.8
         Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл
524.3
422.8
         ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл
1048.5
845.7
         Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл
524.3
422.8
         ЭМ даатгалын шимтгэл
2097.1
1691.4
  1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
32988.8
65837.6
          Бичиг хэрэг
977.6
2917.6
          Гэрэл цахилгаан
646.9
697.6
          Түлш халаалт
14924.7
11529.4
          Тээвэр шатахуун
537.9
260.8
          Шуудан холбоо
744.1
124.3
          Цэвэр бохир ус
1043.7
 
          Дотоод албан томилолт
100.1
 
          Төвлөрүүлэх шилжүүлжэг
 
27060,6
          Эд хогшил худалдан авах
802,6
5757.2
          Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
350,0
 980.6
          Тэтгэвэрийн нөхөн олговор
1986,4
 
          Уран бүтээлийн зардал
3000,0
2365.0
          Урсгал засвар
4730,0
4703.9
          Татвар төлбөр хураамж
565.0
441.9
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал
500.0
 
          Холбооны суваг ашигласны төлбөр
500,0
 
          Ном хэвлэлийн зардал
582.8
1365.8
          Шагнал урамшуулал
 
 
          Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал
1000,0
 
  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
      Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
      Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 12 сарын 31 ны үлдэгдэл
 
0,0
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
  Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
Байгууллагын тоо
1
1
 Ажиллагсад бүгд
18
18
  Удирдах
1
1
  Гүйцэтгэх
5
5
  Үйлчлэх
12
12

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

“Баянзүрх” цогцолбор сургууль: 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/12/11

Байгууллагын нэр: Баянзүрх цогцолбор сургууль
Хаяг байршил: БЗД 8-р хороо, Улаанхуарангийн эцэст
Ерөнхий менежер: С.Цог
Нягтлан бодогч: Б.Батцэнгэл
Харилцах утас: 480083. 480081.
          
Үзүүлэлт
төсөв
гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 01-р сарын 01-ны үлдэгдэл
 
 
Үүнээс харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллагаас авах авлагын үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллагад өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
1. Орлогын дүн
847,073,4
839,114,1
Төсвийн санхүүжилт
839,021,4
839,021,0
Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжилт
 
 
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого
7,320,0
 
Туслах үйл ажиллагааны орлого
732,0
 
Бусад орлого
 
93,1
2. Нийт зардал
 
 
    А. Урсгал зардлын дүн
 
 
1. Бараа үйлчилгээний зардлын дүн
847,073,4
750,016,0
1.1. Цалин хөлс болон нэмэгдэл зардал
583,751,1
531,365,5
       Үндсэн цалин
583,751,1
531,365,5
        Үндсэн бус цалин
 
 
1.2. Ажил олгогчос төлөх НДШ
70,288,8
63,093,3
    Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
47,924,3
42,580,1
    Тэтгэвэрийн даатгал
44,729,3
39,649,7
    Тэтгэмжийн даатгал
3,195,0
2,930,4
    Ажилгүйдлийн даатгал
3,195,0
2,930,4
    ҮОМШӨ-ний даатгал
6,389,9
5,860,9
   Байгуулагаас төлөх ЭМД хураамж
12,779,6
11,721,9
1.3. Бараа үйлчилгээний бусад зардал
193,033,5
155,557,2
     Бичиг хэрэг
1,322,8
185,0
    Гэрэл цахилгаан
12,765,2
11,702,3
     Түлш халаалт
56,532,3
44,594,7
     Тээвэр шатахуун
721,5
340,0
     Шуудан холбоо
1,245,6
849,2
     Цэвэр бохир ус
3,385,2
5,693,4
     Эм
215,2
1,244,0
     Хичээл практик
6,151,9
1,004,8
     Ном хэвлэл
1,769,6
1,565,3
     Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл
2,713,6
4,849,7
     Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
1,656,0
2,266,8
     Үдийн цай
38,542,1
32,379,2
     Албан томилолт
876,0
 
    Урсгал засвар
2,533,1
5,123,5
    Биеийн тамир уралдаан
460,8
 
    Төвлрүүлэх шилжүүлэг
 
 
    Төлбөр хураамж бусад зардал
764,4
450,1
    Төсөл арга хэмжээ
 
 
    Шагнал
903,9
2,965,0
    Тэтгэвэрт гаргахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж
5237,6
4,201,9
    Үр дүнгийн урамшуулал
55,236,7
36,142,4
Б.  Хөрөнгийн зардал
 
 
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих ХО
 
 
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих ХО
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 10-р сарын 31 ний үлдэгдэл
 
89,098,1
   Үүнээс банкин дахь харилцха дансны үлдэгдэл
 
 
0
 
 
Бусад байгууллагад өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
Байгуулагын тоо
1
1
    Ажиллагсадын тоо
121
110
    Удирдах ажилтан
1
1
    Гүйцэтгэх ажилтан
75
71
    Үйлчлэх ажилтан
40
38
 .

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

БЗД-ийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал: 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/12/11

Байгууллагын нэр: Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
Хаяг, байршил: БЗД-ын ЗДТГ-ын байранд
ИТХ-ын дарга: Ц.Батхүү
Нягтлан бодогч: А.Цагаанцэцэг
Утас: 263203.
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 ны 01-р сарын 31-ны үлдэгдэл
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
 
 Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
58188,1
58188,1
 
 Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
58188,1
58188,1
 
 Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
ОРЛОГЫН ДҮН
417730.6
295269.9
 
Төсвөөс урсгал санхүүжилт
417730.6
295269.9
 
Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
 
Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт
 
 
 
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого
 
 
 
Туслах үйл ажиллагааны орлого
 
 
 
Бусад орлого
 
 
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН
417730.6
299963.5
 
А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
417730.6
299963.5
 
  1.   Бараа үйлчилгээний   орлого
417730.6
299963.5
 
1.1.              Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил
148228.1
98652.1
 
үндсэн цалин
69884.6
32634.0
 
Нэмэгдэл цалин
 
21487.4
 
Хоол, унаа
6124.8
3684.0
 
Гэрээт ажлын хөлс
72218.5
40846.7
 
1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл
8361.0
10291.7
 
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
5700.7
7365.8
 
Тэтгэвэрийн даатгал
5320.7
6875.3
 
Тэтгэмжийн    даатгал
380
490.5
 
ҮОМШӨ даатгал
760.1
981.2
 
Ажилгүйдлийн даатгал
380.0
389.4
 
Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж
1520.2
1555.3
 
1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал
261141.5
191019.7
 
Бичиг хэрэг
5376.0
1340.3
 
Тээвэр /шатахуун/
6954.0
5250.0
 
Шуудан, холбоо
3326.4
1676.5
 
Урсгал засвар
2350.0
662.0
 
Дотоод албан томилолт
5500.0
 
 
Гадаад арга хэмжээ
48000.0
38239.3
 
Ном хэвлэл
2397.0
1529.1
 
Хичээл практик
4500.0
3896.9
 
Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал
8500.0
2299.0
 
Татвар төлбөр хураамж
80000.0
48867.2
 
Гадаад зочны зардал
3500.0
1692.9
 
ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг
17500.0
17500.0
 
Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт
58188.1
56491.0
 
29997
 
4000.0
 
Шагнал, урамшууллын зардал
7250.0
5873.3
 
Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал
7800.0
1702.2
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
 
Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт
 
 
 
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 11-р сарын 30-ны үлдэгдэл
58188.1
53494.5
 
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
58188.1
52894.5
 
Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
 
Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
 
 
 
АЖИЛЛАГСАД    БҮГД
8
8
 
Удирдах ажилтан
1
1
 
Гүйцэтгэх ажилтан
6
6
 
Үйлчлэх   ажилтан
1
1
 
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

БЗД-ийн Гэгээрэл хөгжлийн төв: 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/12/10

Байгууллагын нэр: БЗД-ийн Гэгээрэл хөгжлийн төв
Хаяг байршил: БЗД-ийн 4-р хороо, 97-р сургуулийн байр
Ерөнхий менежер: Д.Дугармаа
Нягтлан бодогч: Г.Чинжаргал
Утас: 463297.
 
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2010 оны 1-р сарын 1-ны  үлдэгдэл
 
0.00
Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
0.00
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
I.    ОРЛОГЫН ДҮН   5=6+7+8+9+10+11
139,665.70
141,250.60
      Төсвийн санхүүжилт
139,665.70
139,650.60
      Төсвийн хөрөнгө   оруулалтын санхүүжилт
 
 
       ТЕЗО санхүүжих
 
 
       Үндсэн үйл   ажилллагааны орлогоос
 
 
       Туслах үйл   ажилллагааны орлогоос
 
 
        Бусад орлого
 
1,600.00
II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН   12=13+41
139,665.70
134,028.87
А.Урсгал зардлын дүн 13=14+37
139,665.70
134,028.87
1.Бараа үйлчилгээний зардал 14=15+18+21
139,665.70
134,028.87
  1.1 Цалин, хөлс болон   нэмэгдэл урамшил 15=16+17
119,385.40
120,593.25
        Үндсэн цалин
106,891.30
113,118.05
        Үр дүнгийн   урамшуулал
12,494.10
7,475.19
  1.2 Ажил олгогчоос   нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 18=19+20
13,132.30
9,352.10
        Тэтгэвэрийн   даатгалын шимтгэл
8,357.10
6,791.81
        Тэтгэмжийн   даатгалын шимтгэл
596.90
320.04
        ҮОМШӨ-ий даатгал
1,193.90
640.07
        Ажилгүйдлийн   даатгал
596.80
320.04
        Байгууллага төлөх   ЭМД-ийн хураамж
2,387.60
1,280.15
  1.3 Бараа, үйлчилгээний   бусад зардал 21=22+…36
7,148.00
4,083.52
        Бичиг хэрэг
 
 
        Гэрэл цахилгаан
 
 
        Түлш халаалт
 
 
        Тээвэр шатахуун
 
 
        Шуудан холбоо
 
 
        Цэвэр бохир ус
 
 
        Дотоод албан   томилолт
 
 
        багаж хэрэгсал   худалдан авах
 
 
        Хичээл практикийн   зардал
7,148.00
3,610.06
        БТУТ-ий зардал
 
 
        Хоол, хүнс
 
 
        Эм
 
 
        Урсгал  засвар
 
 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн үйлцилгээ
 
 
Банк санхүүгийн байгууллагын үйл,хөлс
 
 
Аудит зэрэглэл тогтоох үйл ,хөлс
 
 
Тээврийн хэрэгслийн даатгал
 
 
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
 
 
төлбөр хураамжийн зардал
 
 
         Нэг удаагийн   тэтгэмж урамшуулал
 
 
         тээврийн   хэрэгслийн татвар
 
 
Бусад зардал
 
473.47
Урьд оны хэмнэлтийн зарцуулалт
 
 
Ном хэвлэл
 
 
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 41=42+43
 
 
        Төсвийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
        Өөрийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2010оны 03 сарын31-ны үлдэгдэл
0.00
7,221.73
Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл
0.00
7,221.73
Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
III.   БАЙГУУЛЛАГЫН   ТОО
1.00
1.00
Ажиллагсад бүгд    49=50+51+52
23.00
23.00
Удирдах ажилтан
1.00
1.00
Гүйцэтгэх ажилтан
22.00
22.00
Үйлчлэх ажилтан
 
 
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

“Амгалан” цогцолбор сургууль: 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/12/07

Байгууллагын нэр: “Амгалан” цогцолбор сургууль
Хаяг байршил: БЗД-ийн 8-р хороо, УС-15 хотхон
Ерөнхий менежер: О.Нямаа
Нягтлан бодогч: Д.Баярцэцэг
Харилцах утас: 460168. 
 
 
Үзүүлэлт
Нийт дүн
 
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн 2010 оны 1 сарын 1 үлдэгдэл
 
1798.0
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны   эхний үлдэгдэл
 
1798.0
Байгууллага, иргэдээс авах авлагын   эхний үлдэгдэл
 
0
Байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
0
ОРЛОГЫН ДҮН
1303736.9
1303107.1
Төсвөөс урсгал санхүүжилт
1294864.4
1294864.8
МУХСан
0.0
 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас   олгосон санхүүжилт
0.0
 
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос   санхүүжих
7500.0
7319.7
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос   санхүүжих
1372.5
922.6
Бусад орлого
 
 
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
1303736.9
1114247.4
А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
1303736.9
1114247.4
  1. 1.            Бараа үйлчилгээний   зардал
1289127.5
1102716.4
1.1.          Цалин хөлс болон   нэмэгдэл урамшил
934651.2
842187.1
Үндсэн цалин
858324.6
795077.0
Үр дүнгийн урамшуулал
76326.6
47110.1
1.2.          Ажил олгогчоос НД-д   төлөх шимтгэл
102811.8
92109.7
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл
65425.8
61668.9
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
4673.2
3805.1
Ажилгүйдлийн даатгал
4673.2
3805.1
ҮОМШӨ
9346.6
7610.2
Байгууллагаас төлөх ЭМД-ын хураамж
18693.0
15220.5
1.3.          Бараа үйлчилгээний   бусад зардал
251664.5
168419.6
Бичиг хэрэг
2217.2
430.0
Гэрэл цахилгаан
4204.9
8767.3
Түлш халаалт
137198.6
86206.2
Тээвэр шатахуун
858.8
110.0
Шуудан холбоо
2088.0
359.1
Цэвэх бохир ус
12244.3
10316.2
Бусад зардал /хог хаягдал,   ариутгал/
0.0
0.0
Албан томилолт
1468.4
75.0
Ном хэвлэл авах
2966.1
430.0
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
8883.6
563.1
Эд хогшил /БҮТЭЗ/
5038.4
0.0
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл авах
2775.4
2396.1
Үдийн цай
66137.2
53557.4
Эм
360.8
72.8
Урсгал засвар
3251.9
3200.0
Төлбөр хураамж болон бусад зардал
1198.8
138.4
Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн
772.1
0.0
Урьд   оны үлдэгдэл
 
1798.0
  1. 1.            Татаас ба урсгал   шилжүүлэг
14609.4
11531.0
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
14609.4
11531.0
Тэтгэвэрт   гарахад нь олгох тэтгэмж
13094.1
11531.0
Шагнал, урамшуулал
1515.3
 
Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
0
0
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих   хөрөнгө оруулалт
 
 
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2010 оны 2 сарын   28-ний үлдэгдэл
 
190657.7
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны   үлдэгдэл
 
 
Байгууллага, иргэдээс авах авлагын   эцсийн үлдэгдэл
 
0
Байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
1
1
Ажиллагсад бүгд
148
148
Удирдах ажилтан
1
1
Гүйцэтгэх ажилтан
181
179
Үйлчлэх ажилтан
38
38
Сурагчдын тоо
 
2233
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

БЗД-ийн нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс: 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/12/07

Байгууллагын нэр: БЗД-ын Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтэс
Хаяг байршил: БЗД-ын 5-р хороо, Эрүүл мэндийн нэгдлийн зүүн талд
Ерөнхий менежер: З.Үүрцайх
Нягтлан бодогч: Ө.Мэндбаяр
Утас: 455390.
 
ҮЗҮҮЛЭЛТ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
Мөнгөн хөрөнгийн  2012  оны 1 сарын 1 эхний үлдэгдэл
 
0
Орлогын дүн
110169.8
110054.9
Төсвийн санхүүжилт
110054.9
110054.9
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого
24.9
 
Туслах үйл ажиллагааны оролгоос
90.0
 
Бусад орлого
 
 
Нийт зардлын  дүн
109558.8
80444.8
Урсгал зардлын дүн
109558.8
80444.8
Бараан үйлчилгээний зардал
 
 
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал
93812.1
71003.1
Цалин хөлс
73501.8
56580.2
Гэрээт цалин
9187.5
3300.0
Хоол унааны хөнгөлөлт
11122.8
11122.9
Ажил олгогчоос    НДШ
10319.4
5642,9
Тэтгэврийн даатгал
722.3
3590,9
Тэтгэмжийн даатгал
51.6
256,5
ҮОШМШӨ дөөтгөл
103.2
513
Ажилгүйдлийн даатгал
51.6
256,5
Байгууллаг төлөх ЭМД
206.4
1026,0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал
5427.3
3798.8
Бичиг хэргийн зардал
384.8
384.8
Гэрэл цахидгаан
377.9
242.8
Түлш халаалт
2179.2
 
Тээвэр шатахуун
648.7
648.0
Шуудан холбоо
655.5
457.6
Цэвэр бохир ус
357.3
96.4
Дотоод албан томилолт
39.0
 
Төрийн өмнөөс ажил үйлчилгээний төлбөр
 
 
Аудитын ажлын хөлс
28,8
 
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх
823,9
363.0
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
26,1
 
Хоол,хүнс
84.3
 
Эм
 
 
Урсгал засвар
 
 
Төлбөр хураамж
145.1
 
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
 
 
Холбооны суваг ашигласны
 
 
Ном хэвлэлийн зардал
 
 
Тэтгэвэрт гарахад
 
 
Урьд оны төсвийн хэмнэлтийг төвлөрүүлэх
 
 
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
287.4
 
Төсөл арга хэмжээний зардал
 
 
Тээврийн хэрэгслийн даатгал
 
 
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2012.оны 11  сарын 30үлдэгдэл
 
29610.1
Байгууллагын тоо
1
1
Ажиллагсад бүгд
57
              52
Удирдах ажилтан
1
1
Гүйцэтгэх ажилтан
49
49
Үйлчлэх ажилтан
7
2
 
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

Ахмадын хороо: 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/12/06

Байгууллагын нэр:  Ахмадын хороо
Хаяг байршил: БЗД 22- хороо, Дүүргийн МАН-ын байр
Ерөнхий менежер: Б. Төмөрбат
Нягтлан бодогч: Ж. Сарантуяа
Харилцах утас: 450052, 99469292.                      
 
Үзүүлэлт ӨССӨН ДҮНГЭЭР (мян.төг)
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ
1 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ    
2 1.Орлогын дүн 2=3+4+5 54558,30 81236,30
3        Төсвийн санхүүжилт  
4        Мөнгөн урамшуулал    
5        Бусад санхүүжилт   29219,0
6 2.Нийт зардлын дүн 54558,30 71924,56
7 А. Урсгал зардлын дүн 54558,30 71924,56
8 1.1   Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17 54558,30 71924,56
9       1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил    
10               Үндсэн цалин 13724,0 10716,0
11               Үр дүнгийн урамшуулал    
12 1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 1509,90 948,7
13              Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл 960,5 750,04
14            Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 68,0 53,58
15            ҮОМШӨ шимтгэл 137,2 99,20
16              Ажилгүйдлийн шимтгэл 68,90 9,18
17            Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж 274,40 36,70
18 1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 39324,4 60259,86
19        Бичиг хэрэг    
20             Гэрэл цахилгаан    
21            Түлш халаалт    
22             Тээвэр шатахуун    
23             Шуудан холбоо 467,50 350,22
24             Цэвэр бохир ус    
25             Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага    
26             Нормын хувцас зөөлөн эдлэл    
27             Хоол хүнс    
28             Ном хэвлэл худалдан авах азрдал  
29             Урсгал засвар    
30             Байрны түрээсийн зардал 2640,0 2505,0
31             Эд хогшил худалдан авах    
32             Шагнал урамшил    
33             Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал    
34             Татвар төлбөр хураамж    
35             Биеийн тамир уралдаан тэмцээн    
36 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 33913,5 27817,54
37             Ном хэвлэлийн зардал 303,9 395,20
38             Бусад зардал    29191,90
39 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 11-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ    9311,74
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

Усан спорт сургалтын төв: 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/12/06

Байгууллагын нэр: Усан спорт сургалтын төв
Хаяг байршил:- 6-р хороо Оюутны хотхон
Ерөнхий менежер: Б.Буянжаргал
Нягтлан бодогч: Д.Амаржаргал
Харилцах утас:
                                
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 01-р сарын 01-ны үлдэгдэл 0.0 0.0
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 0.0 0.0
Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл 0.0 0.0
Бусад байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эхний үлдэгдэл 0.0 0.0
НИЙТ ОРЛОГЫН ДҮН 80054.2 40000.0
Төсвийн урсгал санхүүжилт 80054.2 40000.0
Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос
Бусад орлого
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 80054.2 35431.3
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
Бараа, үйлчилгээний зардал 80054.2 35431.3
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил
Үндсэн цалин
Нэмэгдэл, урамшил
Гэрээт ажлын цалин
Унаа, хоолны хөнгөлөлт
Ажил олгогчооснийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
Тэтгэврийн даатгал
Тэтгэмжийн даатгал
ҮОМШӨ-ний даатгал
Эрүүл мэндийн даатгал
Ажилгүйдлийн даатгал
Бараа, үйлчилгээний бусад зардал
Бичиг хэрэг
Гэрэл цахилгаан
Түлш, халаалт
Тээвэр, шатахуун
Шуудан, холбоо
Цэвэр, бохир ус
Дотоод албан томилолт
Гадаад томилолт /арга хэмжээ/
Гадаад зочны зардал
Ном, хэвлэл авах
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
Эд хогшил худалдан авах
Багаж, хэрэгсэл
Тавилга
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэлийн зардал
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
Орон нутгийн хөрөнгөөр
Урьд оны төсвийн хэмнэлт зарцуулалт
Урсгал засвар
Төлбөр хураамж ба бусад зардал
Баяр наадмын зардал
Байрны түрээсийн хөлс
Татаас ба урсгал шилжүүлэг
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
Оюутны тэтгэлэг
Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал
ЖМС
Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж
Шагнал, урамшуулал
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж
Төлбөр, хураамж
Газрын төлбөр
Тээврийн хэрэгслийн татвар
Гадаад шилжүүлэг
Олон улсын байгууллагын гишүүний татвар
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
Дотоод хөрөнгө оруулалт
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
Өөрийн хөрөнгөөр сахүүжих хөрөнгө оруулалт
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 80054.2 35431.3
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 09 –р сарын 30-ны үлдэгдэл
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 4568.7
Бусад байгууллага,иргэдээс авах авалгын эцсийн үлдэгдэл
Бусад байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1 1
АЖИЛЛАГСАД БҮГД 28 22
Удирдах ажилтан 1 1
Гүйцэтгэх ажилтан 11 9
Үйлчлэх ажилтан 16 12
Гэрээт ажилтан 0 0

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

Боловсролын хэлтэс: 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/12/05

Байгууллагын нэр: БЗД-ийн боловсролын хэлтэс
Хаяг байршил: БЗД-ийн 13-р хороо, ЗДТГазар
Ерөнхий менежер: Д.Отгонжаргал
Нягтлан бодогч: Т.Одхүү. 
                                                                                                                                                            
                                   Үзүүлэлт
Өссөн дүн (мян.төг)
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
1
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
 
 
2
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
3
  Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
4
  Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
5
1.ОРЛОГЫН ДҮН
77589,0
79566,1
6
  Төсвийн санхүүжилт
77589,0
77590,9
7
  Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
8
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
 
 
9
  Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
 
 
10
  Бусад орлогоос
 
1975,2
11
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
77589,0
53291,8
12
 А.Урсгал зардлын дүн
77588,9
53291,8
13
  1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн
77588,9
53291,8
14
  1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин
47250,9
44895,4
15
   Цалин
47250,9
44895,4
16
   Гэрээт цалин
 
 
17
   Унаа хоолны хөнглөлт
 
 
18
  1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл
5197,7
4128,7
19
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
3307,6
2332,9
20
         Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл
236,2
224,4
21
         ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл
472,5
448,9
22
         Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл
236,2
224,4
23
         ЭМ даатгалын шимтгэл
945,0
897,9
24
  1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
25140,2
4267,6
25
          Бичиг хэрэг
589,0
549,5
26
          Гэрэл цахилгаан
 
 
27
          Түлш халаалт
 
 
28
          Тээвэр шатахуун
365,6
281.1
29
          Шуудан холбоо
577,1
459,0
30
          Цэвэр бохир ус
 
 
31
          Дотоод албан томилолт
280,0
 
32
          Гадаад томилолт /арга хэмжээ/
 
 
33
          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
2040,9
717,5
34
          Эд хогшил худалдан авах
189,5
 
35
          Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
126,3
 
36
          Байрны түрээс
946,0
 
37
          Бусад зардал
 
1975,2
38
          Урсгал засвар
624,0
 
39
          Татвар төлбөр хураамж
153.0
200,20
40
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал
 187,0
 285,2
41
          Эм
 
 
42
          Ном хэвлэлийн зардал
 
 
43
          Тэтгэвэрт гархад нь олгох нэг удаагын тэтгэмж
18712,0
 
44
          Шагнал урамшуулал
502,8
 
45
          Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ
 
 
46
  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
47
      Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
48
      Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
49
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 11 сарын 30 ны үлдэгдэл
 
26274,3
50
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
51
  Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
52
  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
53
Байгууллагын тоо
1
1
54
   Ажиллагсад бүгд
5
6
55
   Удирдах
1
1
56
   Гүйцэтгэх
4
5
57
   Үйлчлэх
 
 
58
    Гэрээт ажилтан
 
 
 .

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

Гачуурт тосгоны Засаг даргын тамгын газар: 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/12/05

Байгууллагын нэр: Гачуурт тосгоны Засаг даргын тамгын газар
Хаяг байршил: 20-р хороо Гачуурт тосгон
Засаг дарга: Г.Ганболд
Нягтлан бодогч: Д.Цэцэгмаа
Харилцах утас: 490023.
 
Үзүүлэлт
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн   2012 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл
 
10390.8
 
 
Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
 
10390.8
 
 
Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
 
 
Бусад   байгууллага иргэдээс авах өглөгын эхний үлдэгдэл
 
 
 
ОРЛОГЫН   ДҮН
119688.2
110921.6
 
 
Төсвийн   урсгал санхүүжилт
108197.4
108197.4
 
 
Төсвөөс хөрөнгө   оруулалтын санхүүжилт
 
 
 
 
Эрүүл   мэндийн даатгалаас санхүүжих
 
 
 
Үндсэн үйл   ажиллагааны орлого
1100.0
2724.2
 
 
Туслах үйл   ажиллагааны орлого
 
 
 
 
Бусад   орлого
10390.8
 
 
НИЙТ   ЗАРЛАГЫН ДҮН
119688.2
109451.1
 
 
А. Урсгал   зардлын дүн
119688.2
109451.1
 
 
1. бараа үйлчилгээний   зардал
116688.2
106448.1
 
 
1.1 Цалин .   Хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал
58655.3
56246.8
 
 
Үндсэн   цалин
56235.3
54310.8
 
 
Нэмэгдэл
2420.0
1936.0
 
 
1.2 Ажил   ологогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
6451.7
6178.7
 
 
Тэтгэврийн   даатгал
4105.9
3931.9
 
 
Тэтгэмжийн   даатгал
293.1
280.8
 
 
ҮОМША -ний   даатгал
586.6
561.7
 
 
Ажилгүйдлийн   даатгал
293.1
280.8
 
 
Байгууллага   төлөх ЭМД-ын хураамж
1173
1123.4
 
 
1.3 Бараа .   үйлчилгээний бусад зардал
51581.2
44022.6
 
 
Бичиг хэрэг
1050.0
586.8
 
 
Гэрэл   цахилгаан
1680.7
1540.8
 
 
Түлш   халаалт
8515.5
8619.5
 
 
Тээвэр /   шатахуун /
4730
4730.0
 
 
Шуудан   холбоо
1510.0
898.1
 
 
Цэвэр бохир   ус
550.0
550.0
 
 
Дотоод   албан томилолт
250.0
 
 
 
Урьд оны   хэмнэлтээс зарцуулсан
10390.8
 8713.8
 
 
Эд хогшил   худалдан авах БҮТЭЗ
2800.0
1573.6
 
 
Нормын   хувцас . Зөөлөн эдлэл авах
960.0
202.9
 
 
Байрны   түрээс
 
 
 
 
бусад
 
 
 
 
Төрийн өмнөөс   гүйцэтгүүлсэн ажил
15444.0
15444.0
 
 
Урсгал   засвар
2282.6
678.6
 
 
Ном хэвлэл   авах
400.0
188.8
 
 
Татвар   хураамж бусад
830.1
233.0
 
 
Газрын төлбөр
187.5
62.5
 
 
Татаас ба   урсгал шилжүүлэг
3000.0
3003.0
 
 
Өрх гэрт   олгох шилжүүлэг
3000.0
3003.0
 
 
Шагнал   урамшуулалын зардал
1000.0
457.0
 
 
Нэг   удаагийн тэтгэмж урамшуулал
2000.0
2546.0
 
 
Б. ХӨРӨНГИЙН   ЗАРДАЛ
 
 
 
 
Төсвийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
 
 
Өөрийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
 
 
мөнгөн хөрөнгийн   2012 оны 08 сарын 31 -ны үлдэгдэл
 
11861.3
 
 
Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
 
11861.3
 
 
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
 
 
Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
 
 
БАЙГУУЛЛАГЫН   ТОО
1
1
 
 
АЖИЛЛАГСАД   БҮГД
21
20
 
 
удирдах   ажилтан
1
1
 
 
гүйцэтгэх   ажилтан
5
2
 
 
үйлчлэх   ажилтан
15
7
 
 
хэсгийн   ахлагч нар
10
10
 
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

БЗД-ийн 102 дугаар сургууль: 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/12/05

Байгууллагын нэр: БЗД-ийн 102-р сургууль
Хаяг, байршил: БЗД-ийн 27-р хороо,  Дарь эх 1-р хэсэг
Ерөнхий менежер: С.Мөнхнасан
Нягтлан бодогч: Д.Отгончимэг
Харилцах утас: 70155669.
 
 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
Мөнгөн хөрөнгийн 2012.оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл
 
3804.5
          Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
  Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн  эхний үлдэгдэл
 
 
I. ОРЛОГЫН ДҮН
817425.7
818870.3
          Төсвөөс   урсгал санхүүжилт
815984.6
815984.7
             Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжилт
 
 
          Үндсэн   үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжилт
 
 
            Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжилт
1441.1
2885.6
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
817425.7
722207.9
      А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
817425.7
722207.9
        1.Бараа, үйлчилгээний зардал
771502.7
688947.9
           1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
572850.6
525633.4
      Үндсэн   цалин
525918.6
497527.9
         Нэмэгдэл цалин
2378.2
 
       Үр дүнгийн   урамшуулал
44553.8
28105.5
           1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
63013.6
58744.8
                   Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
             42963.8
40053.3
                      Тэтгэвэрийн даатгал
40099.5
37383.2
                      Тэтгэмжийн даатгал
2864.3
2670.1
                       ҮОМШӨ даатгал
5728.5
5340.5
                       Ажилгүйдлийн даатгал
2864.3
2670.1
                    Байгууллага төлөх эрүүл   мэндийн даатгал
11457.0
10680.9
           1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
180192.3
132675.2
                      Бичиг хэрэг
2003.3
920.3
                      Гэрэл цахилгаан
9709.4
6216.8
                      Түлш, халаалт
69591.7
47550.4
                      Тээвэр /шатахуун/
858.8
1110.0
                      Шуудан, холбоо
1886.6
1297.3
                      Цэвэр бохир ус
10142.3
10311.5
                      Ном хэвлэл
2679.9
495.1
                      Хичээл, үйлдвэрлэлийн   дадлага хийх
5300.6
113.0
                      Эд хогшил худалдан авах
3169.5
556.2
                      Нормын хувцас, зөөлөн   эдлэл
2507.5
1369.9
                      Үдийн цай
66485.4
57833.2
                      Эмйин зардал
326.0
324.7
                      Урсгал засвар
2954.6
4195.0
                      Төлбөр хураамж
552.4
308.3
                      Биеийн тамир уралдаан   тэмцээн
697.6
73.5
                      Дотоод албан томилолт
1326.7
 
                      ТБ-аас татан төвлөрүүлэх   шилжүүлэг
 
3804.5
                      Нэг удаагийн тэтгэмж
 
 
                      Шагнал, урамшуулал
1369.2
1350.0
  Б.Хөрөнгийн   зардал
 
 
          Төсвийн   хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
           Өөрийн   хөрөнгөөр санхүүжтих хөрөнгө оруулалт
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 09 дугаар сарын 31-ны үлдэгдэл
 
100466.9
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн  эцсийн үлдэгдэл
 
 
III.БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
1
1
         АЖИЛЛАГСАД БҮГД
85
95
                 Удирдах ажилтан
1
1
                 Гүйцэтгэх ажилтан
63
73
                 Үйлчлэх ажилтан
21
21
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

ЖДҮД “Баянзүрх – Нэг зүрх” төв: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/12/05

Байгууллага нэр: Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих “Баянзүрх нэг зүрх” төв
Хаяг, байршил: БЗД 8-р хороо Энх тайвны өргөн Чулуутын хороо
Захирал: Б.Сэргэлэн
Нягтлан бодогч: А.Мэндбаяр
Харилцах утас: 98828293,99828293. 
 
                                   Үзүүлэлт
Өссөн дүн (мян.төг)
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
1
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
 
 
2
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
3
  Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
4
  Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
5
1.ОРЛОГЫН ДҮН
135473,6
135473,6
6
  Төсвийн санхүүжилт
 
 
7
  Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
8
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
 
 
9
  Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
 
 
10
  Бусад орлогоос
 
 
11
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
135473,6
106383,8
12
 А.Урсгал зардлын дүн
135473,6
106383,8
13
  1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн
135473,6
106383,8
14
  1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин
 
44441,6
15
  1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл
 
4825,5
16
         Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
 
3948,2
17
         ЭМ даатгалын шимтгэл
 
877,3
18
  1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
135473,6
57116,5
19
          Бичиг хэрэг
 
6304,5
20
          Гэрэл цахилгаан
 
2241,4
21
          Түлш халаалт
 
2050,0
22
          Тээвэр шатахуун
 
 750,0
23
          Шуудан холбоо
 
1742,6
24
          Цэвэр бохир ус
 
547,0
25
          Дотоод албан томилолт
 
214.4
26
          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
 
64,3
27
          Эд хогшил худалдан авах
 
40096,4
28
          Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл
 
443,6
29
          Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
 
1028.8
30
          Хоол, хүнс
 
 
31
          Үр дүнгийн урамшуулал
 
 
32
          Урсгал засвар
 
1092.0
33
          Татвар төлбөр хураамж
 
140,5
 34
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал
 
 
35
          ТӨА үйлчилгээний зардал
 104932.4
 
36
          Ном хэвлэлийн зардал
 
117,7
37
          Шагнал урамшуулал
 
 
38
          Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал
 
 
39
  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
40
      Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
41
      Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
42
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 11 сарын 30 ны үлдэгдэл
 
29089,7
43
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
29089,7
44
  Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
45
  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
46
Байгууллагын тоо
1
1
47
 Ажиллагсад бүгд
9
10
48
  Удирдах
1
1
49
  Гүйцэтгэх
4
5
50
  Үйлчлэх
4
4

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

“Шавь” цогцолбор сургууль: 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/12/05

Байгууллагын нэр: Шавь цогцолбор
Хаяг, байршил: БЗД-ийн 5-р хороо
Ерөнхий менежер: Д.Тунгалаг
Нягтлан бодогч: Ж.Пүрэвсүрэн
Харилцах утас: 453288. 
 
ҮЗҮҮЛЭЛТ
өссөн  дүн
төлөвлөгөө
гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн 200.. оны 1сарын 1..ны үлдэгдэл
 
                            4,125.4
Үүнээс:банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
                            4,125.4
Авлагын эхний үлдэгдэл
0
 
Өглөгийн эхний үлдэгдэл
0
 
1.ОРЛОГЫН ДҮН
1,629,010.1
1,640,457.4
        Төсвийн санхүүжилт
1,606,592.6
1,606,592.4
        Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
0.0
        Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилт
0.0
     Үндсэн үйл ажиллагааны   орлогоос
22,417.5
33,865.0
       Туслах үйл ажиллгааны орлогоос
0.0
        Бусад орлогоос
0.0
2.Нийт зарлагын  дүн
1,629,010.2
1,448,637.7
 А.Урсгал зардлын дүн
 
 
1.Бараа үйлчилгээний зардал
1,336,447.6
1,248,333.5
1.1 Цалин,   хөлс болон нэмэгдэл урамшил
1,204,007.9
1,123,923.3
       Үндсэн цалин
1,107,342.2
1,064,568.9
       Үр дүнгийн урамшил
96,665.7
59,354.4
1.2  Нийгмийн даатгалын шимтгэл
132,439.7
124,410.2
       Тэтгэврийн шимтгэл
84,280.6
84,370.4
       Тэтгэмжийн шимтгэл
6,019.9
3,364.5
       ҮОМШӨ-ний шимтгэл
12,039.8
8,133.3
       Ажилгүйдлийн шимтгэл
6,019.8
3,364.5
       Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж
24,079.6
25,177.5
1.3Бараа үйлчилгээний бусад зардал
292,562.6
200,304.2
       Бичиг хэрэг
3,376.5
2,377.3
       Гэрэл цахилгаан
17,060.4
14,030.0
       Түлш халаалт
79,895.8
27,244.7
       Тээвэр шатахуун
1,842.0
1,020.0
       Шуудан холбоо
3,179.7
1,914.5
       Цэвэр бохир ус
4,093.9
7,882.0
       Дотоод албан томилолт
2,236.0
581.7
       Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
16,397.7
6,481.5
       Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
4,226.3
1,536.0
     Хоол хүнс
       Эм
610.1
414.5
       Урсгал засвар
6,618.1
10,950.4
     Байрны түрээсийн хөлс
0.0
    Бусад зардал
0.0
   ТӨАҮйлчилгээний зардал
0.0
       Ном хэвлэл худалдан авах
4,516.1
204.4
     Эд хогшил худалдан авах
8,861.9
3,346.6
       Багаж хэрэгсэл
0.0
      Тавилга
0.0
      Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл
0.0
      Бага үнэтэй түргэн элэгдэл зүйл
0.0
5,619.0
    Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
1,175.8
272.0
    Сургалт семинарын зардал
0.0
    Үдийн   цайны зардал
100,289.1
88,327.6
Өмнөх оны хэмнэлт
0.0
4,125.4
2.Татаас ба ургсгал шилжүүлэг
 
 
2.1    Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
 
 
         Нэг удаагийн  тэтгэмж урамшуулал
33,819.1
21,625.4
         Шагнал урамшил
2,307.9
1,380.0
2.2 Төлбөр   хураамж
0.0
0.0
        Татвар төлбөр хураамж
2,055.6
971.3
Б.Хөрөнгийн зардал
0.0
 
      Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт
0.0
 
    Өөрийн   хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
0.0
 
      Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 11  сарын  30 ны үлдэгдэл
0.0
195,945.1
    Үүнээс.:Банкны   харилцах дансны үлдэгдэл
0.0
195,945.1
      Авлагын эцсийн үлдэгдэл
0.0
    Өглөгийн   эцсийн үлдэгдэл
 
3.БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
1
1
      Ажиллагсдын тоо
203
203
      Удирдах ажилтан
1
1
      Гүйцэтгэх ажилтан
145
145
    Үйлчлэх   ажилтан
57
57
    Хүүхдийн тоо
3400
3400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

БЗД-ийн Соёлын Ордон: 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/12/04

Байгууллагын нэр: БЗД-ийн Соёлын ордон
Хаяг байршил: БЗД-ийн 12-р хороо, Жанжин клуб
Ерөнхий менежер: С.Бархас
Нягтлан бодогч: П.Сувдмаа
Утас: 480812. 
 
                                   Үзүүлэлт
Өссөн дүн (мян.төг)
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
 
1268,0
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
1268,0
  Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
  Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
1.ОРЛОГЫН ДҮН
134363,6
107998,9
  Төсвийн санхүүжилт
134363,6
131595,6
  Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
3000,0
5883,9
  Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
 3000,0
4568,5
  Бусад орлогоос
 
 
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
134296,0
100106,8
 А.Урсгал зардлын дүн
134296,0
100106,8
  1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн
106031,6
82468,3
  1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин
92358,7
74272,0
        Цалин
95358,7
74272,0
  1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл
10672,9
8196,3
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
6858,4
4916,7
         Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл
476,8
409,8
         ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл
953,6
409,8
         Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл
476,8
819,6
         ЭМ даатгалын шимтгэл
1907,1
1640,2
  1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
27796,9
17156,3
          Бичиг хэрэг
913,2
1474,6
          Гэрэл цахилгаан
646,9
626,9
          Түлш халаалт
10533,4
7654,5
          Тээвэр шатахуун
510,2
221,7
          Шуудан холбоо
705,2
111,9
          Цэвэр бохир ус
953,2
 
          Дотоод албан томилолт
96,3
 
          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
 
 
          Эд хогшил худалдан авах
802,6
630,2
          Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
350,0
 
          Хоол, хүнс
 
 
          Уран бүтээлийн зардал
3000,0
 1405,0
          Урсгал засвар
4730,0
3500,0
          Татвар төлбөр хураамж
525,8
329,7
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал
460,9
 
          Эм
 
 
          Ном хэвлэлийн зардал
582,8
366,3
          Шагнал урамшуулал
 
 
          Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал
1000,0
 
  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
      Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
      Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 11 сарын 30 ны үлдэгдэл
 
39122,8
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
  Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
Байгууллагын тоо
1
1
 Ажиллагсад бүгд
18
18
  Удирдах
1
1
  Гүйцэтгэх
5
5
  Үйлчлэх
12
12

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

Усан спорт сургалтын төв: 2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/11/11

Байгууллагын нэр: Усан спорт сургалтын төв
Хаяг байршил:- 6-р хороо Оюутны хотхон
Ерөнхий менежер: Б.Буянжаргал
Нягтлан бодогч: Д.Амаржаргал
Харилцах утас:
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 01-р сарын 01-ны үлдэгдэл 0.0 0.0
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 0.0 0.0
Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл 0.0 0.0
Бусад байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эхний үлдэгдэл 0.0 0.0
НИЙТ ОРЛОГЫН ДҮН 80054.2 40000.0
Төсвийн урсгал санхүүжилт 80054.2 40000.0
Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос
Бусад орлого
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 80054.2 35431.3
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
Бараа, үйлчилгээний зардал 80054.2 35431.3
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил
Үндсэн цалин
Нэмэгдэл, урамшил
Гэрээт ажлын цалин
Унаа, хоолны хөнгөлөлт
Ажил олгогчооснийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
Тэтгэврийн даатгал
Тэтгэмжийн даатгал
ҮОМШӨ-ний даатгал
Эрүүл мэндийн даатгал
Ажилгүйдлийн даатгал
Бараа, үйлчилгээний бусад зардал
Бичиг хэрэг
Гэрэл цахилгаан
Түлш, халаалт
Тээвэр, шатахуун
Шуудан, холбоо
Цэвэр, бохир ус
Дотоод албан томилолт
Гадаад томилолт /арга хэмжээ/
Гадаад зочны зардал
Ном, хэвлэл авах
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
Эд хогшил худалдан авах
Багаж, хэрэгсэл
Тавилга
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэлийн зардал
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
Орон нутгийн хөрөнгөөр
Урьд оны төсвийн хэмнэлт зарцуулалт
Урсгал засвар
Төлбөр хураамж ба бусад зардал
Баяр наадмын зардал
Байрны түрээсийн хөлс
Татаас ба урсгал шилжүүлэг
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
Оюутны тэтгэлэг
Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал
ЖМС
Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж
Шагнал, урамшуулал
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж
Төлбөр, хураамж
Газрын төлбөр
Тээврийн хэрэгслийн татвар
Гадаад шилжүүлэг
Олон улсын байгууллагын гишүүний татвар
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
Дотоод хөрөнгө оруулалт
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
Өөрийн хөрөнгөөр сахүүжих хөрөнгө оруулалт
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ  80054.2  35431.3
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 09 –р сарын 30-ны үлдэгдэл
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл  4568.7
Бусад байгууллага,иргэдээс авах авалгын эцсийн үлдэгдэл
Бусад байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1 1
АЖИЛЛАГСАД БҮГД 28 22
Удирдах ажилтан 1 1
Гүйцэтгэх ажилтан 11 9
Үйлчлэх ажилтан 16 12
Гэрээт ажилтан 0 0

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

Ахмадын хороо: 2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/11/11

Байгууллагын нэр:  Ахмадын хороо
Хаяг байршил: БЗД 22- хороо, Дүүргийн МАН-ын байр
Ерөнхий менежер: Б. Төмөрбат
Нягтлан бодогч: Ж. Сарантуяа
Харилцах утас: 450052, 99469292.     
 
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮНГЭЭР (мян.төг)
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
2
1.Орлогын дүн 2=3+4+5
50631,0
77309,0
3
       Төсвийн санхүүжилт
 
 
4
       Мөнгөн урамшуулал
 
 
5
       Бусад санхүүжилт
 
29219,0
6
2.Нийт зардлын дүн
50631,0
67886,84
7
А. Урсгал зардлын дүн
50631,0
67886,84
8
1.1   Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17
50631,0
67886,84
9
      1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
 
 
10
              Үндсэн цалин
12352,5
9206,0
11
              Үр дүнгийн урамшуулал
 
 
12
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
1359,0
813,98
13
             Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
864,5
644,34
14
           Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
62,0
46,03
15
           ҮОМШӨ шимтгэл
123,5
85,61
16
             Ажилгүйдлийн шимтгэл
62,0
7,60
17
           Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
247,0
30,40
18
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
36920,4
57866,86
19
       Бичиг хэрэг
 
 
20
            Гэрэл цахилгаан
 
 
21
           Түлш халаалт
 
 
22
            Тээвэр шатахуун
 
 
23
            Шуудан холбоо
425,0
350,22
24
            Цэвэр бохир ус
 
 
25
            Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
 
 
26
            Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
 
 
27
            Хоол хүнс
 
 
28
            Ном хэвлэл худалдан авах азрдал
 
 
29
            Урсгал засвар
 
 
30
            Байрны түрээсийн зардал
2400,0
2265,0
31
            Эд хогшил худалдан авах
 
 
32
            Шагнал урамшил
 
 
33
            Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
 
 
34
            Татвар төлбөр хураамж
 
 
35
            Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
 
 
36
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ
33791,5
25664,54
37
            Ном хэвлэлийн зардал
303,9
395,20
38
            Бусад зардал
 
 
39
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 10-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
 
 9423,06

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

“Баянзүрх” цогцолбор сургууль: 2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/11/10

Байгууллагын нэр: Баянзүрх цогцолбор
Хаяг, байршил: БЗД 8-р хороо, Улаанхуарангийн эцэст
Ерөнхий менежер: С.Цог
Нягтлан бодогч: Б.Батцэнгэл
Харилцах утас: 480083. 480081.
 
Үзүүлэлт төсөв гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 01-р сарын 01-ны үлдэгдэл   0.6
Үүнээс харилцах дансны үлдэгдэл    
Бусад байгууллагаас авах авлагын үлдэгдэл    
Бусад байгууллагад өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                  –
1. Орлогын дүн      763,499.0    758,227.7
Төсвийн санхүүжилт      756,177.4    756,177.0
Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт    
Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжилт    
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого          6,656.0  
Туслах үйл ажиллагааны орлого             665.6  
Бусад орлого          2,050.7
2. Нийт зардал    
    А. Урсгал зардлын дүн    
1. Бараа үйлчилгээний зардлын дүн      763,499.0    675,149.6
1.1. Цалин хөлс болон нэмэгдэл зардал      527,933.8    477,915.5
       Үндсэн цалин      527,933.8    477,915.5
        Үндсэн бус цалин    
1.2. Ажил олгогчос төлөх НДШ        63,581.8      57,027.4
    Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл        43,351.3      38,398.3
    Тэтгэвэрийн даатгал        40,461.2      35,737.0
    Тэтгэмжийн даатгал          2,890.1        2,661.3
    Ажилгүйдлийн даатгал          2,890.1        2,661.3
    ҮОМШӨ-ний даатгал          5,780.2        5,322.6
   Байгуулагаас төлөх ЭМД хураамж        11,560.2      10,645.2
1.3. Бараа үйлчилгээний бусад зардал      171,983.4    140,206.7
     Бичиг хэрэг          1,322.8           185.0
    Гэрэл цахилгаан        11,502.7        9,944.2
     Түлш халаалт        48,380.5      35,867.4
     Тээвэр шатахуун             721.5           340.0
     Шуудан холбоо          1,107.2           773.2
     Цэвэр бохир ус          3,050.4        5,083.3
     Эм             191.3        1,244.0
     Хичээл практик          5,551.7           984.8
     Ном хэвлэл          1,327.2        1,565.3
     Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл          2,713.6        4,849.7
     Нормын хувцас зөөлөн эдлэл          1,472.0        1,126.8
     Үдийн цай        34,002.5      29,818.0
     Албан томилолт             876.0  
    Урсгал засвар          2,533.1        4,665.7
    Биеийн тамир уралдаан             460.8  
    Төвлрүүлэх шилжүүлэг    
    Төлбөр хураамж бусад зардал             637.0           450.1
    Төсөл арга хэмжээ    
    Шагнал             813.5        2,965.0
    Тэтгэвэрт гаргахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж          5,237.6        4,201.9
    Үр дүнгийн урамшуулал        50,082.0      36,142.4
Б.  Хөрөнгийн зардал    
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих ХО    
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих ХО    
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 10-р сарын 31 ний үлдэгдэл                   –      83,078.1
   Үүнээс банкин дахь харилцха дансны үлдэгдэл    
0    
Бусад байгууллагад өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл                  –
Байгуулагын тоо 1 1
    Ажиллагсадын тоо 121 110
    Удирдах ажилтан 1 1
    Гүйцэтгэх ажилтан 75 71
    Үйлчлэх ажилтан 40 38
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

БЗД-ийн 102 дугаар сургууль: 2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/11/10

Байгууллагын нэр: БЗД-ийн 102-р сургууль
Хаяг, байршил: БЗД-ийн 27-р хороо,  Дарь эх 1-р хэсэг
Ерөнхий менежер: С.Мөнхнасан
Нягтлан бодогч: Д.Отгончимэг
Харилцах утас: 70155669.

(Өссөн дүн, мян.төг)

 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
Мөнгөн хөрөнгийн 2012.оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл
 
3804.5
            Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
    Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн  эхний үлдэгдэл
 
 
I. ОРЛОГЫН ДҮН
729749.5
730978.1
            Төсвөөс урсгал санхүүжилт
728439.0
728439.1
             Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжилт
 
 
            Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжилт
 
 
            Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжилт
1310.5
2539.0
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
729749.5
648494.4
      А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
729749.5
648494.4
        1.Бараа, үйлчилгээний зардал
688119.6
615481.5
           1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
516557.4
473841.9
        Үндсэн цалин
474015.7
446408.6
         Нэмэгдэл цалин
2144.0
 
         Үр дүнгийн урамшуулал
40397.7
27858.4
           1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
56821.6
52964.4
                 Тэтгэвэр, тэтгэмжийн   даатгалын шимтгэл
             38741.9
36112.1
                      Тэтгэвэрийн даатгал
36159.0
33704.7
                      Тэтгэмжийн даатгал
2582.9
2407.4
                       ҮОМШӨ даатгал
5165.6
4815.0
                       Ажилгүйдлийн даатгал
2582.9
2407.4
                    Байгууллага төлөх эрүүл   мэндийн даатгал
10331.2
9629.9
           1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
155138.3
116533.6
                      Бичиг хэрэг
2003.3
830.8
                      Гэрэл цахилгаан
8749.1
5254.2
                      Түлш, халаалт
56135.8
37540.0
                      Тээвэр /шатахуун/
858.8
1035.
                      Шуудан, холбоо
1677.0
1169.6
                      Цэвэр бохир ус
9139.3
10311.5
                      Ном хэвлэл
2009.9
495.1
                      Хичээл, үйлдвэрлэлийн   дадлага хийх
4783.6
93.0
                      Эд хогшил худалдан авах
3169.5
556.2
                      Нормын хувцас, зөөлөн   эдлэл
2228.8
1140.7
                      Үдийн цай
58654.6
53206.0
                      Эмйин зардал
289.7
324.7
                        Урсгал засвар
2954.6
4195.0
                      Төлбөр хураамж
460.4
308.3
                      Биеийн тамир уралдаан   тэмцээн
697.6
73.5
                      Дотоод албан томилолт
1326.7
 
                      Тэтгэвэрт гарах хүмүүсийн   тэтгэмж
 
 
                      Нэг удаагийн тэтгэмж
 
 
                      Шагнал, урамшуулал
1232.2
1350.0
  Б.Хөрөнгийн   зардал
 
 
            Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
             Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжтих хөрөнгө оруулалт
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 09 дугаар сарын   31-ны үлдэгдэл
 
85863.2
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын   эцсийн үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн  эцсийн үлдэгдэл
 
 
III.БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
1
1
         АЖИЛЛАГСАД БҮГД
85
95
               Удирдах ажилтан
1
1
               Гүйцэтгэх ажилтан
63
73
               Үйлчлэх ажилтан
21
21

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

ОНӨҮГ Нийтлэг үйлчилгээний газар: 2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/11/09

Байгууллагын нэр: Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар – Нийтлэг үйлчилгээний газар. 
Хаяг байршил: БЗД-ийн 13-р хороо,  ЭТӨЧ Төр захиргааны ордон баруун хаалга
Ерөнхий менежер: Ц.Лхагвасүрэн
Нягтлан бодогч: Р.Борхүү
Харилцах утас: 452730.
 
үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮН
1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 200 . .   . Оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
2
Үүнээс: банкны харилцах дансны   үлдэгдэл
 
20 504,80
3
Авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
4
Өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
5
I.  Орлогын дүн
908776.0
660318.4
6
       Төсвийн санхүүжилт
908776.0
647720.0
7
       Төсвийн хөрөнгө оруулалт санхүүжилт
0,00
 
8
       Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилт
0,00
 
9
       Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос
0,00
12598.4
10
       Туслах үйл ажиллагааны орлогоос
0,00
 
11
       Бусад орлого
0,00
 
12
II. Нийт зарлагын дүн
704199.0
632288.8
13
А.Урсгал зардлын дүн
0,00
 
14
1. Бараа үйлчилгээний зардал
 
 
15
     1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
 76499.0
49762.5
16
            Үндсэн цалин
76141.3
49762.5
17
            Нэмэгдэл, урамшил
 
 
18
            Гэрээт ажлын цалин
 
 
19
            Унаа хоолны хөнгөлөлт
357.7
0,00
20
      1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх   шимтгэл
8414.8
5346.9
21
            Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
6884.8
4509.1
22
            Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж
1530.0
837.80
23
      1.3 Бараа, ажил үйлчилгээний бусад зардал
823862.2
577179.4
24
             Бичиг хэрэг
 
 
25
             Гэрэл цахилгаан
 
 
26
            Түлш халаалт
 
 
27
            Тээвэр шатахуун
 
 
28
            Шуудан холбоо
 
 
29
            Цэвэр бохир ус
 
 
30
            Дотоод албан томилолт
 
 
31
            Гадаад томилолт (арга хэмжээ)
 
 
32
            Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
 
 
33
            Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
 
 
34
            Хоол, хүнс
 
 
35
            Эм
 
 
36
            Урсгал засвар
 
 
37
            Байрны түрээсийн хөлс
 
 
38
            Бусад зардал
 
 
39
            ТӨАҮйлчилгээний зардал
823862.2
577179.4
40
            Ном хэвлэл худалдан авах
 
 
41
            Эд хогшил худалдан авах
 
 
42
            Багаж хэрэгсэл
 
 
43
            Тавилга
 
 
44
            Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл
 
 
45
            Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс
 
 
46
Өмнөх оны үлдэгдэл
 
 
47
            Сургалт семинарын зардал
 
 
51
2. Татаас ба урсгал шилжүүлэг
 
 
52
2.1 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
 
 
53
            Оюутны тэтгэлэг
 
 
54
            Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
 
 
55
            Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж урамшуулал
 
 
56
            Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж
 
 
57
            Шагнал урамшуулал
 
 
58
2.2 Төлбөр хураамж
 
 
59
            Татвар төлбөр хураамж
 
 
60
            Тээврийн хэрэгслийн хураамж
 
 
61
2.3 Гадаад шилжүүлэг
 
 
62
            Олон улсын байгууллагын гишүүний хураамж
 
 
63
Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
64
     Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
65
     Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
66
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 200 . .   . Оны . . . сарын . . . -ны үлдэгдэл
 
 
67
Үүнээс: банкны харилцах дансны   үлдэгдэл
 
48534.4
68
Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
69
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
70
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
 
1
71
Ажиллагсад бүгд
 
63
72
Удирдах ажилтан
 
3
73
Гүйцэтгэх ажилтан
 
                 60
74
Үйлчлэх ажилтан
 
 
75
Гэрээт ажилтан

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

БЗД-ын Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/11/08

Байгууллагын нэр: БЗД-ын Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс
Хаяг байршил: БЗД-ын 5-р хороо, ЭМН-н зүүн талд
Ерөнхий менежер: З.Үүрцайх
Нягтлан бодогч: Ө.Мэндбаяр
Утас: 455390.
 
                                 ҮЗҮҮЛЭЛТ
   ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
     ГҮЙЦЭТГЭЛ
Мөнгөн хөрөнгийн  2012  оны 1 сарын 1 эхний үлдэгдэл
 
0
Орлогын дүн
73739,5
73813,1
Төсвийн санхүүжилт
73662,9
73662,9
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого
16,6
 
Туслах үйл ажиллагааны оролгоос
60
 
Бусад орлого
 
150,2
Нийт зардлын  дүн
129401,5
55581,2
Урсгал зардлын дүн
129401,5
55581,2
Бараан үйлчилгээний зардал
 
 
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал
117668
49104,4
Цалин хөлс
62541,6
43446,8
Гэрээт цалин
49001,4
1950
Хоол унааны хөнгөлөлт
6125
3707,6
Ажил олгогчоос    НДШ
7415,2
5642,9
Тэтгэврийн даатгал
4718,8
3590,9
Тэтгэмжийн даатгал
337,1
256,5
ҮОШМШӨ дөөтгөл
674,1
513
Ажилгүйдлийн даатгал
337,1
256,5
Байгууллаг төлөх ЭМД
1348,2
1026,0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал
4126,7
833,9
Бичиг хэргийн зардал
256,6
41,0
Гэрэл цахидгаан
251,9
125,9
Түлш халаалт
1452,8
 
Тээвэр шатахуун
432,5
432
Шуудан холбоо
437,0
138,6
Цэвэр бохир ус
238,2
96,4
Дотоод албан томилолт
26,0
 
Төрийн өмнөөс ажил үйлчилгээний төлбөр
 
 
Аудитын ажлын хөлс
28,8
 
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх
823,9
 
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
26,1
 
Хоол,хүнс
56,2
 
Эм
 
 
Урсгал засвар
 
 
Төлбөр хураамж
96,7
 
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
 
 
Холбооны суваг ашигласны
 
 
Ном хэвлэлийн зардал
 
 
Тэтгэвэрт гарахад
 
 
Урьд оны төсвийн хэмнэлтийг төвлөрүүлэх
 
 
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
191,6
 
Төсөл арга хэмжээний зардал
 
 
Тээврийн хэрэгслийн даатгал
 
 
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
 Мөнгөн хөрөнгийн 2012.оны 10  сарын  31-ны үлдэгдэл
 
18231,9
 Байгууллагын тоо
 1
 
Ажиллагсад бүгд
       57
        52
Удирдах ажилтан
       1
         1
Гүйцэтгэх ажилтан
       49
        49
Үйлчлэх ажилтан
        7
        2

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

97-р сургууль: 2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/11/06

Байгууллагын нэр: 97-р дунд сургууль
Хаяг, байршил: БЗД-ын 4-р хороо, Б.Доржийн гудамж
Ерөнхий менежер: Д.Мөнхбат
Нягтлан бодогч: Г.Болор-Эрдэнэ
Харилцах утас: 462409.
 
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮН (мян.төг)
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл
 
3123.7
Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
I.    ОРЛОГЫН ДҮН   5=6+7+8+9+10+11
914602.6
936191.9
      Төсвийн   санхүүжилт
901698.3
901698.6
      Төсвийн хөрөнгө   оруулалтын санхүүжилт     /Бусад   /
 
 
       Эрүүл мэндийн   даатгалын санхүүжих
 
 
       Үндсэн үйл   ажилллагааны орлогоос
12480.0
10180.0
       Туслах үйл   ажилллагааны орлогоос
424.3
24313.3
        Бусад орлого
 
 
II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН   12=13+41
914602.6
846478.0
А.Урсгал зардлын дүн 13=14+37
914602.3
 846478.0
1.Бараа үйлчилгээний зардал 14=15+18+21
720776.1
686574.9
  1.1 Цалин, хөлс болон   нэмэгдэл урамшил 15=16+17
644094.3
615360.1
        Үндсэн цалин
644094.3
615360.1
Нэмэгдэл урамшуулал
0
0
        Үр дүнгийн   урамшуулал
53007.6
71213.8
  1.2 Ажил олгогчоос   нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 18=19+20
76681.8
58265.4
        Тэтгэврийн даатгал
48797.3
45318.9
         Тэтгэмжийн   даатгал
3485.6
3236.2
         ҮОМШӨ-ний даатгал
6971.1
6474.1
         Ажилгүйдлийн даатгал
3485.6
3236.2
        Байгууллага төлөх   ЭМД-ийн хураамж
13942.2
12948.3
  1.3 Бараа, үйлчилгээний   бусад зардал 21=22+…36
165625.8
159903.1
        Бичиг хэрэг
2027.2
939.2
        Гэрэл   цахилгаан
8213.9
5859.8
        Түлш халаалт
32360.7
20690.2
        Тээвэр   шатахуун
644.1
485.0
        Шуудан холбоо
1697.0
1339.6
        Цэвэр бохир   ус
8756.6
6445.2
        Хичээл   үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
9131.4
3000.3
        Эд хогшил худалдан   авах
4320.6
649.5
        Нормийн хувцас   зөөлөн эдлэл
             2255.5
1245.0
        Хоол, хүнс
48952.7
46171.0
        Эм
293.1
417.0
        Урсгал  засвар
4033.6
13654.4
Албан томилолтын зардал
1342.5
0
Ном хэвлэл худалдан авах
2033.9
537.5
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
706.0
268.2
Татвар төлбөр хураамж
1062.7
1669.7
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
11741.0
5539.4
Шагнал урамшуулал
1246.4
1342.0
Өмнөх оны үлдэгдэл
 
2967.7
Бусад зардал
 
2571.0
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 41=42+43
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2011. оны … сарын … -ны үлдэгдэл
0.0
92838.7
Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
III.   БАЙГУУЛЛАГЫН   ТОО
 
 
Ажиллагсад бүгд    49=50+51+52                   
129
130
Удирдах ажилтан
1
1
Гүйцэтгэх ажилтан
90
90
Үйлчлэх ажилтан
38
39
Хүүхдийн тоо
2100
2100
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

БЗД-ийн 92-р дунд сургууль: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/11/06

Байгууллагын нэр: 92-р сургууль
Хаяг, байршил: 8-р хороо Эрдэнэтолгойн 40-р гудамж
Ерөнхий менежер: Д.Октябрь
Нягтлан бодогч: Ю.Уртнасан
Харилцах утас: 460386. 
 
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮН (мян.төг)
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 1-р сарын 1-ны  үлдэгдэл
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
Үүнээс: банкны харилцах   дансны үлдэгдэл
0.00
0.00
Бусад байгууллага   иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
0.00
0.00
Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл
0.00
0.00
I.    ОРЛОГЫН ДҮН   5=6+7+8+9+10+11
915,095.20
878,092.60
      Төсвийн санхүүжилт
914,263.20
877,592.60
Бусад орлого
 
 
Дэлхийн зөн
0.00
 
       Үндсэн үйл ажилллагааны орлогоос
832.00
500.00
       Туслах үйл ажилллагааны орлогоос
 
0.00
Үр дүнгийн урамшуулал
0.00
0.00
II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 12=13+41
915,095.20
720,321.10
1. Бараа үйлчилгээний   зардал
687,719.90
584,758.30
1.1 Цалин хөлс болон   нэмэгдэл урамшил
567,766.50
484,674.30
Үр дүнгийн урамшуулал
51,799.00
42,314.50
1.2 Ажил олгогчоос   нийгмийн даатгалд төлөх
68,154.40
57,769.50
Тэтгэврийн даатгал
43,371.90
36,762.80
Тэтгэмжийн даатгал
3,097.90
2,633.90
ҮОМШӨ-ний даатгал
6,195.50
5,262.90
       Ажилгүйдлийн даатгал
3,097.90
2,622.10
        Байгууллага төлөх ЭМД-ийн   хураамж
12,391.20
10,487.80
  1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал   21=22+…36
227,375.30
135,562.80
        Бичиг хэрэг
1,727.80
1,004.00
        Гэрэл цахилгаан
6,730.40
4,856.60
        Түлш халаалт
87,234.00
48,500.00
        Тээвэр шатахуун
1,030.40
375.00
        Шуудан холбоо
1,446.40
922.70
        Цэвэр бохир ус
6,897.20
4,357.10
Ном хэвлэл авах
1,733.60
312.50
        Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага   хийх
4,015.40
2,296.00
        Эд хогшил худалдан авах
2,705.20
439.00
        Нормийн хувцас зөөлөн эдлэл
1,922.50
891.00
Үдийн цай
42,804.80
34,358.20
        Эм
249.60
384.00
        Урсгал  засвар
2,521.60
1,372.50
Албан томилолтын зардал
1,144.30
 
Төсөл арга хэмжээний   зардал
 
 
        Биеийн тамир уралдаан тэмцээний   зардал
601.70
 
       Төлбөр хураамж
381.60
291.00
             Шагнал урамшуулал
1,062.80
1,792.80
Тэтгэвэрт гарах тэтгэмж
63,166.00
33,410.40
Бусад
 
 
      Мөнгөн урамшуулал
 
 
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ   41=42+43
0.00
 
        Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
0.00
0.00
        Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
0.00
0.00
Мөнгөн хөрөнгийн 2012.   оны 08 сарын 31-ны үлдэгдэл
0.00
157,771.50
Үүнээс: банкны харилцах   дансны үлдэгдэл
0.00
 
Авлагын эцсийн үлдэгдэл
0.00
0.00
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
0.00
 
III.   БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
1.00
1.00
Ажиллагсад бүгд  49=50+51+52
118.00
101.00
Удирдах ажилтан
1.00
1.00
Гүйцэтгэх ажилтан
85.00
75.00
Үйлчлэх ажилтан
32.00
25.00
Хүүхдийн тоо
 
1,625
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

БЗД-ийн 120-р дунд сургууль: 2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/11/06

Байгууллагын нэр: 120-р сургууль
Хаяг байршил: Хужирбулан, 28-р хороо,
Ерөнхий менежер: С.Гэрэл
Нягтлан бодогч:  Л.Оюунтуяа
Харилцах утас: 99866300, 99135148.       
 
Үзүүлэлт ӨССӨН ДҮН (Мян.төг)
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ
1 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл
2 Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл
3 Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
4 Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл
5 I.    ОРЛОГЫН ДҮН 82727.4 82727,4
 6       Төсвийн санхүүжилт 82727.4 82727.4
 7       Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт     /Бусад   /
 8        Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжих
 9        Үндсэн үйл ажилллагааны орлогоос
 10        Туслах үйл ажилллагааны орлогоос
 11         Бусад орлого
 12 II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 82727.4 4514.4
 13 А.Урсгал зардлын дүн 82727.4 4514.4
 14 1.Бараа үйлчилгээний зардал 64340.6 4514.4
 15   1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 53292.1 4048.7
 16         Үндсэн цалин
 17 Нэмэгдэл урамшуулал
 18         Үр дүнгийн урамшуулал 4672,4
 19   1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 6376,1 445,4
 20         Тэтгэврийн даатгал 4057,5 283,4
 21          Тэтгэмжийн даатгал 289,8 20,3
 22          ҮОМШӨ-ний даатгал 579,6 20,3
 23          Ажилгүйдлийн даатгал 289,8 40,5
 24         Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж 1159,3 80,9
 25   1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал
 26         Бичиг хэрэг
 27         Гэрэл цахилгаан 2770,5
 28         Түлш халаалт 12867,4
 29         Тээвэр шатахуун
 30         Шуудан холбоо
 31         Цэвэр бохир ус 2748,9
 32         Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
 33         Эд хогшил худалдан авах
 34         Нормийн хувцас зөөлөн эдлэл
 35         Хоол, хүнс
 36         Эм
 37         Урсгал  засвар
 38 Холбооны суваг ашигласны түрээс
 39 Ном хэвлэл худалдан авах
 40 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
 41 Татвар төлбөр хураамж
 42 Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
 43 Шагнал урамшуулал
 44 Тэтгэвэрт гаргахад олгох тэтгэмж
 45 Бусад зардал
 46 Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 47 Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 10 сарын 31 -ны үлдэгдэл 78233,3
 48 Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 49 Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 50 Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 51 III.   БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1,0 1,0
 52 Ажиллагсад бүгд 85 7
53 Удирдах ажилтан 1 1
 54 Гүйцэтгэх ажилтан 65 2
 55 Үйлчлэх ажилтан 19 4
 56 Хүүхдийн тоо

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

“Амгалан” цогцолбор сургууль: 2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/11/05

 Байгууллагын нэр: Амгалан цогцолбор
Хаяг байршил: БЗД-ийн 8-р хороо, УС-15 хотхон
Ерөнхий менежер: О.Нямаа
Нягтлан бодогч: Д.Баярцэцэг
Харилцах утас: 460168. 
 
Үзүүлэлт
          Нийт дүн
 
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн 2010 оны 1 сарын 1 үлдэгдэл
 
1798.0
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны   эхний үлдэгдэл
 
1798.0
Байгууллага, иргэдээс авах авлагын   эхний үлдэгдэл
 
0
Байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
0
ОРЛОГЫН ДҮН
1159867.6
1160657.4
Төсвөөс урсгал санхүүжилт
1153619.6
1153620.1
МУХСан
0.0
 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас   олгосон санхүүжилт
0.0
 
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос   санхүүжих
5000.0
6114.7
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос   санхүүжих
1248.0
922.6
Бусад орлого
 
 
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
1159867.5
1006482.4
А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
1159867.5
1006482.4
  1.   Бараа үйлчилгээний   зардал
1145409.6
994951.4
1.1.          Цалин хөлс болон   нэмэгдэл урамшил
844525.9
751982.3
Үндсэн цалин
775320.5
705156.4
Үр дүнгийн урамшуулал
69205.4
46825.9
1.2.          Ажил олгогчоос НД-д төлөх   шимтгэл
92897.9
82165.4
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл
59116.9
55340.6
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
4222.6
3353.1
Ажилгүйдлийн даатгал
4222.6
3353.1
ҮОМШӨ
8445.3
6706.2
Байгууллагаас төлөх ЭМД-ын хураамж
16890.5
13412.5
1.3.          Бараа үйлчилгээний   бусад зардал
207985.8
160803.7
Бичиг хэрэг
2217.2
430.0
Гэрэл цахилгаан
3789.0
7712.1
Түлш халаалт
108741.7
81273.0
Тээвэр шатахуун
858.8
110.0
Шуудан холбоо
1856.0
318.9
Цэвэх бохир ус
10476.5
9138.9
Бусад зардал /хог хаягдал,   ариутгал/
0.0
0.0
Албан томилолт
1468.4
75.0
Ном хэвлэл авах
2224.6
40.0
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
6969.3
543.1
Эд хогшил /БҮТЭЗ/
3166.3
0.0
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл авах
2467.0
2396.1
Үдийн цай
58347.4
53557.4
Эм
280.6
72.8
Урсгал засвар
3251.9
3200.0
Төлбөр хураамж болон бусад зардал
1099.0
138.4
Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн
772.1
0.0
Урьд   оны үлдэгдэл
 
1798.0
  1.   Татаас ба урсгал   шилжүүлэг
14457.9
11531.0
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
14457.9
11531.0
Тэтгэвэрт   гарахад нь олгох тэтгэмж
13094.1
11531.0
Шагнал, урамшуулал
1363.8
 
Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
0
0
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих   хөрөнгө оруулалт
 
 
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2010 оны 2 сарын   28-ний үлдэгдэл
 
155973.0
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны   үлдэгдэл
 
 
Байгууллага, иргэдээс авах авлагын   эцсийн үлдэгдэл
 
0
Байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
1
1
Ажиллагсад бүгд
148
148
Удирдах ажилтан
1
1
Гүйцэтгэх ажилтан
181
179
Үйлчлэх ажилтан
38
38
Сурагчдын тоо
 
2233

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

“Шавь” цогцолбор сургууль: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/11/05

Байгууллагын нэр: Шавь цогцолбор
Хаяг байршил: БЗД-ийн 5-р хороо
Ерөнхий менежер: Д.Тунгалаг
Нягтлан бодогч: Ж.Пүрэвсүрэн
Харилцах утас: 453288. 
 
                                   Үзүүлэлт                 Өссөн  дүн
Төлөвлөгөө         Гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн   200.. оны 1сарын 1..ны үлдэгдэл  4,125.37
Үүнээс:банкны   харилцах дансны үлдэгдэл  4,125.37
Авлагын   эхний үлдэгдэл 0
Өглөгийн   эхний үлдэгдэл 0
1.ОРЛОГЫН ДҮН 1,466,314,1 1,477,336.6
      Төсвийн санхүүжилт 1,445,930,1 1,445,929.9
      Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас олгох   санхүүжилт 0.0
      Боловсролын газрын санхүүжилт 0.0
     Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос 20,384,0 31,406.7
     Туслах үйл ажиллгааны орлогоос 0.0
      Бусад орлогоос 0.0
2.Нийт зарлагын    дүн 1,466,314,1 1,283,884.3
 А.Урсгал зардлын дүн
1.Бараа үйлчилгээний   зардал 1,215,204,1 1,116,501.3
1.1 Цалин, хөлс болон   нэмэгдэл урамшил 1,094,779,5 1,005,151.6
     Үндсэн цалин 1,002,886,2 946,052.8
     Үр дүнгийн урамшил 91,893,3 59,098.8
1.2  Нийгмийн даатгалын шимтгэл 120,424,6 111,349.7
     Тэтгэврийн   шимтгэл 76,634,6 71,309.9
     Тэтгэмжийн   шимтгэл 5,473,8 3,364.5
     ҮОМШӨ-ний шимтгэл 10,947,5 8,133.3
     Ажилгүйдлийн шимтгэл 5,473,7 3,364,5
     Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж 21,895,0 25,177.5
1.3Бараа үйлчилгээний   бусад зардал 251,110,0 167,383.0
     Бичиг хэрэг 3,376,5 1,498.0
     Гэрэл цахилгаан 13,905,8 12,351.7
     Түлш халаалт 67,567,7 25,542.8
     Тээвэр шатахуун 1,842,0 1,020.0
     Шуудан холбоо 2,826,4 1,739.1
     Цэвэр бохир ус 3,377,5 6,959.6
     Дотоод албан томилолт 2,236,0 581.7
     Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 14,797,9 1,629.9
     Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 3,756,7 1,326.6
     Хоол хүнс
     Эм 488,1 414.5
     Урсгал засвар 6,618,1 9,989.4
     Байрны түрээсийн   хөлс 0.0
    Бусад зардал 0.0
   ТӨАҮйлчилгээний   зардал 0.0
     Ном хэвлэл худалдан авах 3,387,5 204.4
     Эд хогшил худалдан авах 7,089,5 3,346.6
       Багаж   хэрэгсэл 0.0
      Тавилга 0.0
      Хөдөлмөр   хамгааллын хэрэгсэл 0.0
      Бага үнэтэй   түргэн элэгдэл зүйл
    Биеийн   тамир уралдаан тэмцээн 1,175,8 272.0
    Сургалт   семинарын зардал 0.0
    Үдийн цайны   зардал 88,476,8 80,994.0
Өмнөх оны хэмнэлт 0.0 4,125.4
2.Татаас ба   ургсгал шилжүүлэг
2.1  Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
       Нэг удаагийн  тэтгэмж   урамшуулал 26,397,6 13,905.7
       Шагнал урамшил 2,077,1 1,303.5
2.2Төлбөр   хураамж 0.0
      Татвар төлбөр хураамж 1,713,0 178,2
Б.Хөрөнгийн зардал 0.0
    Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт 0.0
    Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт 0.0
    Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 10 сарын  31 ны үлдэгдэл 0.0 197,577.07
    Үүнээс.:Банкны харилцах дансны үлдэгдэл 0.0 197,577.07
    Авлагын эцсийн үлдэгдэл 0.0
    Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
3.БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1 1
    Ажиллагсадын тоо 203 203
    Удирдах ажилтан 1 1
    Гүйцэтгэх ажилтан 145 145
    Үйлчлэх ажилтан 57 57
    Хүүхдийн тоо 3,400 3,400
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

БЗД-ийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал: 2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/11/04

Байгууллагын нэр: Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
Хаяг, байршил: БЗД-ын ЗДТГ-ын байранд
ИТХ-ын дарга: Ц.Батхүү
Нягтлан бодогч: А.Цагаанцэцэг
Утас: 263203.
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 ны 01-р сарын 31-ны үлдэгдэл
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
 
 Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
58188,1
58188,1
 
 Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
58188,1
58188,1
 
 Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
ОРЛОГЫН ДҮН
417730.6
263257.4
 
Төсвөөс урсгал санхүүжилт
417730.6
263257.4
 
Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
 
Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт
 
 
 
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого
 
 
 
Туслах үйл ажиллагааны орлого
 
 
 
Бусад орлого
 
 
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН
417730.6
240509.9
 
А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
417730.6
240509.9
 
  1.   Бараа үйлчилгээний   орлого
417730.6
240509.9
 
1.1.              Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил
148228.1
88398.6
 
үндсэн цалин
69884.6
28731.2
 
Нэмэгдэл цалин
 
19802.2
 
Хоол, унаа
6124.8
3209.0
 
Гэрээт ажлын хөлс
72218.5
36656.2
 
1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл
8361.0
9153.4
 
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
5700.7
6528.0
 
Тэтгэвэрийн даатгал
5320.7
6088.5
 
Тэтгэмжийн    даатгал
380
439.5
 
ҮОМШӨ даатгал
760.1
879.3
 
Ажилгүйдлийн даатгал
380.0
349.7
 
Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж
1520.2
1396.4
 
1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал
261141.5
142957.9
 
Бичиг хэрэг
5376.0
1066.3
 
Тээвэр /шатахуун/
6954.0
4770.0
 
Шуудан, холбоо
3326.4
1537.1
 
Урсгал засвар
2350.0
662.0
 
Дотоод албан томилолт
5500.0
 
 
Гадаад арга хэмжээ
48000.0
38239.3
 
Ном хэвлэл
2397.0
1529.1
 
Хичээл практик
4500.0
3896.9
 
Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал
8500.0
2110.0
 
Татвар төлбөр хураамж
80000.0
42167.2
 
Гадаад зочны зардал
3500.0
970.7
 
ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг
17500.0
17500.0
 
Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт
58188.1
18000.0
 
29997
 
4000.0
 
Шагнал, урамшууллын зардал
7250.0
5729.3
 
Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал
7800.0
780.0
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
 
Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт
 
 
 
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 10-р сарын 31-ны үлдэгдэл
58188.1
80935.6
 
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
58188.1
80523.3
 
Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
 
Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
 
 
 
АЖИЛЛАГСАД    БҮГД
8
8
 
Удирдах ажилтан
1
1
 
Гүйцэтгэх ажилтан
6
6
 
Үйлчлэх   ажилтан
1
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

Баянзүрх дүүргийн 2012 оны эхний 10 сарын орлогын мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/10/23

Үзүүлэлт
Төлөвлөгөөө
Гүйцэтгэл
I.Нийт орлого ба тусламжийн дүн
7,498,255.10
8,102,460.25
А.Урсгал орлого 
7,498,255.10
8,102,460.25
I.Татварын орлого
7,498,255.10
8,102,460.25
  1.Орлогын албан татвар
5,022,128.30
5,644,129.24
       1.1 Хүн амын орлогын албан татвар
3,631,607.30
4,365,837.79
           1.1 Хувиараа аж ахуй эрхэлсний орлого
633,575.20
700,244.70
         1.2 Орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй                                                                            иргэний татвар
437,333.40
364,315.60
            1.3 Нэр зааснаас бусад хүн амын орлогын албан                                                                                татвар
2,560,698.70
3,301,277.49
  2. Бараа үйлчилгээний албан татвар
1,390,521.00
1,278,291.45
  4. Барааны хэрэглээ  болон хэрэглэх зөвшөөрлийн  бусад татвар
1,390,521.00
1,278,291.45
            Өмчийн татвар /бууны татвар /
5,000.00
11,929.10
            Улсын тэмдэгтийн хураамж
1,385,000.00
1,264,743.55
            АМ-ын ашиглалтын болон хайгуулын лицензийн төлбөр
521.00
1,618.8
                   а/  Ашиглалтын
434.00
1,618.8
                   б/ Хайгуулын
87.00
0
 II.ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО
947,618.00
868,776.67
            Торгууль,шимтгэл
933,978.00
868,776.67
            Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого
13,640.00
0
 Б. ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО
1,528,508.80
1,589,554.34
            Хөрөнгө худалдсаны орлого
1,528,508.80
1,589,554.34
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

БЗД-ийн нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс: 2012 оны эхний 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/10/11

Байгууллагын нэр: БЗД-ын Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс
Хаяг, байршил: БЗД-н 5-р хороо ЭМН-н зүүн талд
Ерөнхий менежер: З.Үүрцайх
Нягтлан бодогч: Ө.Мэндбаяр
Утас: 455390.
 
Үзүүлэлт төлөвлөгөө(мян.төг) гүйцэтгэл(мян.төг) 
Мөнгөн хөрөнгмйн    2012  оны 1 сарын 1 эхний   үлдэгдэл   2258,7
Орлогын дүн 245315,5 289245.20
Төсвийн санхүүжилт 245009,1 246628,8
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 240,0  
Туслах үйл ажиллагааны оролгоос 66,4  
Бусад орлого   42616.4
Нийт зардлын  дүн 248145,3 274156.3
Урсгал зардлын дүн 248145,3 274156.3
Бараан үйлчилгээний зардал 248145,3 274156.3
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал 203343,2  190552,4
Цалин хөлс 178401,6 184289,1
Нэмэгдэл 24941,6 6263,3
Үр дүнгийн урамшуулал    
 Ажил олгогчоос  НДШ 22853,0 22278,5
Тэтгэврийн даатгал 14542,8 14177,2
 Тэтгэмжийн даатгал 1038,8 1012,7
ҮОШМШӨ дөөтгөл 2077,5 2025,3
 Ажилгүйдлийн даатгал 1038,8 1012,7
Байгууллаг төлөх ЭМД 4155,1 4050,6
 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 21316,7 58491,7
 Бичиг хэргийн зардал 1466,8 956,8
Гэрэл цахилгаан 1325,6 1007,8
 Түлш халаалт 3571,5 2705,5
Тээвэр шатахуун 2096,7 2281,0
 Шуудан холбоо 3578,2 2867,7
Цэвэр бохир ус 1345,7 581,5
Дотоод албан томилолт 200,0  
Төрийн өмнөөс ажил үйлчилгээний төлбөр 100,0  
Аудитын ажлын хөлс 1300,0 800,0
 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх 1418,6 1999,8
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 42,0 17,1
Хоол,хүнс 213,6 80,1
Эм    
Урсгал засвар 3616,2 1694,8
Төлбөр хураамж 449,3 1340,0
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн    
Холбооны суваг ашигласны    
Ном хэвлэлийн зардал 192,5 205,5
Тэтгэвэрт гарахад    
Урьд оны төсвийн хэмнэлтийг төвлөрүүлэх   2258,7
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал 632,4 575,0
Төсөл арга хэмжээний зардал   41902,3
Тээврийн хэрэгслийн даатгал 400,0 51,5
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт    
 Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт    
 Мөнгөн хөрөнгийн 2012.оны 09 сарын 30-ны үлдэгдэл   17347.6
 Байгууллагын тоо 1 1
Ажиллагсад бүгд 57 52
Удирдах ажилтан 1 1
Гүйцэтгэх ажилтан 49 49
Үйлчлэх ажилтан 7 2
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

БЗД-ийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал: 2012 оны эхний 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/10/11

Байгууллагын нэр: Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
Хаяг, байршил: БЗД-ын ЗДТГ-ын байранд
ИТХ-ын дарга: Ц.Батхүү
Нягтлан бодогч: А.Цагаанцэцэг
Утас: 263203.

 

                                   Үзүүлэлт
Өссөн дүн
төлөвлөгөө
гүйцэтгэл
1
Мөнгөн хөрөнгийн эхний   үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
 
 
2
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
3
  Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын   эхний үлдэгдэл
 
 
4
  Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн   эхний үлдэгдэл
 
 
5
1.ОРЛОГЫН ДҮН
296172,5
241370,9
6
  Төсвийн санхүүжилт
296172,5
241370,9
7
  Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
8
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
 
 
9
  Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
 
 
10
  Бусад орлогоос
 
 
11
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
312539,8
213994,5
12
 А.Урсгал зардлын дүн
 
 
13
  1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн
312539,8
213994,5
14
  1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин
88400,8
77255,4
15
  1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл
5365,7
7989,6
16
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
              3414,4
5313,0
17
         Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл
244,0
384,1
18
         ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл
487,8
768,5
19
         Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл
244,0
305,2
20
         ЭМ даатгалын шимтгэл
975,5
1218,7
21
  1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
218773,3
128749,5
22
          Бичиг хэрэг
3500,0
912,3
23
          Гэрэл цахилгаан
 
 
24
          Түлш халаалт
 
 
25
          Тээвэр шатахуун
4636,0
4270,0
26
          Шуудан холбоо
2217,4
1381,7
27
          Цэвэр бохир ус
 
 
28
          Холбооны суваг ашигласны төлбөр
 
 
29
          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
3500,0
2321,9
30
          Эд хогшил худалдан авах
4500,0
2110,0
31
          Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
5200,0
600,0
32
          Хоол хүнс
 
 
33
          Үр дүнгийн урамшуулал
 
 
34
          Урсгал засвар
1600,0
662,0
35
          Татвар төлбөр хураамж
76000,0
35364,0
36
          ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг
17500,0
17500,0
37
          Гадаад зочны зардал
2000,0
873,2
38
          Ном хэвлэлийн зардал
1598,4
1999,9
39
          Шагнал урамшуулал
4833,4
5312,2
40
          Гадаад арга хэмжээ
28000,0
38239,3
41
          Дотоод албан томилолт
5500,0
0,0
42
          Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт
58188,1
18000,0
43
  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
44
      Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
 
 
45
      Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
 
 
46
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 09   сарын 30 ны үлдэгдэл
 
85564,5
47
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
85564,5
48
  Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
49
  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
50
Байгууллагын тоо
1
1
51
 Ажиллагсад бүгд
8
8
52
  Удирдах
1
1
53
  Гүйцэтгэх
6
6
54
  Үйлчлэх
1
1

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

Гачуурт тосгоны Засаг даргын тамгын газар: 2012 оны эхний 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/10/11

Байгууллагын нэр: Гачууртын Засаг даргын тамгын газар
Хаяг байршил: 20-р хороо Гачуурт тосгон
Засаг дарга: Г.Ганболд
Нягтлан бодогч: Д.Цэцэгмаа
 
Үзүүлэлт Төлөвлөгөө

(мян төг)

Гүйцэтгэл

(мян.төг)

Мөнгөн   хөрөнгийн 2012 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл   10390.8
 Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл   10390.8
Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл    
Бусад   байгууллага иргэдээс авах өглөгын эхний үлдэгдэл    
ОРЛОГЫН   ДҮН 98230.0 88688.4
Төсвийн   урсгал санхүүжилт 86939.2 86939.2
Төсвөөс   хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт    
Эрүүл   мэндийн даатгалаас санхүүжих    
Үндсэн   үйл ажиллагааны орлого 900.0 1749.2
 Туслах   үйл ажиллагааны орлого    
Бусад   орлого 10390.8  
НИЙТ   ЗАРЛАГЫН ДҮН 98230.0 81553.3
А.   Урсгал зардлын дүн 98230.0 81553.3
1.   бараа үйлчилгээний зардал 95480.0 78550.3
 1.1   Цалин . Хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал 46603.9 44307.6
Үндсэн   цалин 44425.9 42371.6
 Нэмэгдэл 2178.0 1936.0
 1.2   Ажил ологогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 5126.2 4844.7
Тэтгэврийн   даатгал 3262.3 3083.0
 Тэтгэмжийн   даатгал 232.9 220.2
 ҮОМША   -ний даатгал 466.1 440.4
 Ажилгүйдлийн   даатгал 232.9 220.2
 Байгууллага   төлөх ЭМД-ын хураамж 932.0 880.8
 1.3   Бараа . үйлчилгээний бусад зардал 43749.9 29397.9
Бичиг   хэрэг 945.0 403.8
Гэрэл   цахилгаан 1375.1 1240.7
Түлш   халаалт 5498.6 5496.1
Тээвэр   / шатахуун / 3870.0 3870.0
Шуудан   холбоо 1359.0 797.5
Цэвэр   бохир ус 413.0  
Дотоод   албан томилолт 225  
Урьд   оны хэмнэлтээс зарцуулсан 10390.8 2106.3
Эд   хогшил худалдан авах БҮТЭЗ 2800.0 1573.6
Нормын   хувцас . Зөөлөн эдлэл авах 720.0 110.9
Байрны   түрээс    
бусад    
Төрийн   өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил 12636.0 12636.0
Урсгал   засвар 2282.8 678.6
Ном   хэвлэл авах 300.0 188.8
Татвар   хураамж бусад 747.1 233.0
Газрын   төлбөр 187.5 62.5
Татаас   ба урсгал шилжүүлэг 2750.0 3003.0
Өрх   гэрт олгох шилжүүлэг 22750 3003.0
Шагнал   урамшуулалын зардал 900.0 457.0
Нэг   удаагийн тэтгэмж урамшуулал 1850.0 2546.0
 Б.   ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ    
 Төсвийн   хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт    
 Өөрийн   хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт    
 мөнгөн   хөрөнгийн 2012 оны 08 сарын 31 -ны үлдэгдэл   17525.9
 Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл   17525.9
 Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл    
Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл    
 БАЙГУУЛЛАГЫН   ТОО 1 1
АЖИЛЛАГСАД   БҮГД 21 20
удирдах ажилтан 1 1
гүйцэтгэх ажилтан 2 2
үйлчлэх ажилтан 8 7
хэсгийн ахлагч нар 10 10
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

БЗД-ийн 92-р сургууль: 2012 оны эхний 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/10/11

Байгууллагын нэр: 92-р сургууль
Хаяг байршил: 8-р хороо Эрдэнэтолгойн 40-р гудамж
Ерөнхий менежер: Д.Октябрь
Нягтлан бодогч: Ю.Уртнасан
Харилцах утас: 460386.
 
Код Үзүүлэлт ӨССӨН ДҮН (мян төг)
1 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012.   оны 1-р сарын 1-ны  үлдэгдэл ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ
2 Үүнээс: банкны харилцах   дансны үлдэгдэл 0,00 0,00
3 Бусад байгууллага   иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл 0,00 0,00
4 Бусад байгууллага   иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл 0,00 0,00
5 I.    ОРЛОГЫН ДҮН   5=6+7+8+9+10+11 824 486,60 787 267,00
6       Төсвийн санхүүжилт 823 737,60 787 067,00
7 Бусад орлого    
8 Дэлхийн зөн 0,00  
9        Үндсэн үйл ажилллагааны орлогоос 749,00 200,00
10        Туслах үйл ажилллагааны орлогоос   0,00
11 Үр дүнгийн урамшуулал 0,00 0,00
12 II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 12=13+41 824 486,60 608 766,50
13 1. Бараа үйлчилгээний   зардал 620 774,30 510 521,70
14 1.1 Цалин хөлс болон   нэмэгдэл урамшил 512 789,70 430 141,70
  Үр дүнгийн урамшуулал 46 464,70 30 033,10
15 1.2 Ажил олгогчоос   нийгмийн даатгалд төлөх 61 519,90 50 346,90
16 Тэтгэврийн даатгал 39 149,90 32 040,10
17 Тэтгэмжийн даатгал 2 796,30 2 296,20
18 ҮОМШӨ-ний даатгал 5 592,40 4 588,00
19        Ажилгүйдлийн даатгал 2 796,30 2 284,60
20         Байгууллага төлөх ЭМД-ийн   хураамж 11 185,00 9 138,00
21   1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал   21=22+…36 203 712,30 98 244,80
22         Бичиг хэрэг 1 295,80 754,00
23         Гэрэл цахилгаан 5 991,70 4 313,10
24         Түлш халаалт 74 582,80 48 500,00
25         Тээвэр шатахуун 772,80 375,00
26         Шуудан холбоо 1 265,60 853,10
27         Цэвэр бохир ус 6 140,20 4 081,20
28 Ном хэвлэл авах 1 733,60 312,50
29         Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага   хийх 3 581,30 1 511,00
30         Эд хогшил худалдан авах 2 028,90 373,00
31         Нормийн хувцас зөөлөн эдлэл 1 682,20 816,00
32 Үдийн цай 36 081,50 27 676,20
33         Эм 218,40 384,00
34         Урсгал  засвар 2 521,60 1 372,50
35 Албан томилолтын зардал 858,20  
36 Төсөл арга хэмжээний   зардал    
37         Биеийн тамир уралдаан тэмцээний   зардал 541,70  
38        Төлбөр хураамж 305,30 291,00
39              Шагнал урамшуулал 944,70 1 792,80
40 Тэтгэвэрт гарах тэтгэмж 63 166,00 4 839,40
41 Бусад    
42       Мөнгөн урамшуулал    
43 Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ   41=42+43 0,00  
44         Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт 0,00 0,00
45         Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт 0,00 0,00
46 Мөнгөн хөрөнгийн 2012.   оны 08 сарын 31-ны үлдэгдэл 0,00 178 500,50
47 Үүнээс: банкны харилцах   дансны үлдэгдэл 0,00  
48 Авлагын эцсийн үлдэгдэл 0,00 0,00
49 Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл 0,00  
50 III.   БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1,00 1,00
51 Ажиллагсад бүгд  49=50+51+52 118,00 101,00
52 Удирдах ажилтан 1,00 1,00
53 Гүйцэтгэх ажилтан 85,00 75,00
54 Үйлчлэх ажилтан 32,00 25,00
  Хүүхдийн тоо   1 625

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

ЖДҮД “Баянзүрх – Нэг зүрх” төв: 2012 оны эхний 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/10/11

Байгууллага нэр: Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих “Баянзүрх нэг зүрх” төв
Хаяг, байршил: БЗД 8-р хороо Энх тайвны өргөн Чулуутын хороо
Захирал: Б.Сэргэлэн
Нягтлан бодогч: А.Мэндбаяр
Харилцах утас: 98828293,99828293. 
 
                                   Үзүүлэлт Өссөн дүн (мян.төг)
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01    
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл    
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл    
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл    
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН 92162,4 104932,8
6   Төсвийн санхүүжилт    
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт    
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих    
9   Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих    
10   Бусад орлогоос    
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 104932.4 86833.4
12  А.Урсгал зардлын дүн 104932.4 86833.4
13   1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн 104932.4 86833.4
14   1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин   32594.6
15   1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл   3585.4
16          Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл   2933.5
17          ЭМ даатгалын шимтгэл   651.8
18   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 104932.4 50653.3
19           Бичиг хэрэг   6215.4
20           Гэрэл цахилгаан   1964.0
21           Түлш халаалт   900,0
22           Тээвэр шатахуун    
23           Шуудан холбоо   1290.3
24           Цэвэр бохир ус   394,3
25           Дотоод албан томилолт   214.4
26           Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх   64,3
27           Эд хогшил худалдан авах   36374.2
28           Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл   923.6
29           Нормын хувцас зөөлөн эдлэл   1028.8
30           Хоол, хүнс    
31           Үр дүнгийн урамшуулал    
32           Урсгал засвар   1092.0
33           Татвар төлбөр хураамж   140,5
 34           Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал    
35           ТӨА үйлчилгээний зардал  104932.4  
36           Ном хэвлэлийн зардал   53,2
37           Шагнал урамшуулал    
38           Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал    
39   Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ    
40       Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт    
41       Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт    
42 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 09 сарын 31 ны үлдэгдэл   18099.3
43   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл   18099.3
44   Авлагын эцсийн үлдэгдэл    
45   Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл    
46 Байгууллагын тоо 1 1
47  Ажиллагсад бүгд 9 9
48   Удирдах 1 1
49   Гүйцэтгэх 4 4
50   Үйлчлэх 4 4

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

БЗД-ийн 102 дугаар сургууль: 2012 оны эхний 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/10/11

Байгууллагын нэр: БЗД-ийн 102-р сургууль
Хаяг, байршил: БЗД-ийн 27-р хороо,  Дарь эх 1-р хэсэг
Ерөнхий менежер: С.Мөнхнасан
Нягтлан бодогч: Д.Отгончимэг
Харилцах утас: 70155669.

(Өссөн дүн, мян.төг)

 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
Мөнгөн хөрөнгийн 2012.оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл
 
3804.5
          Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
  Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн  эхний үлдэгдэл
 
 
I. ОРЛОГЫН ДҮН
729749.5
730978.1
          Төсвөөс   урсгал санхүүжилт
728439.0
728439.1
             Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжилт
 
 
          Үндсэн   үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжилт
 
 
            Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжилт
1310.5
2539.0
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
729749.5
648494.4
      А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
729749.5
648494.4
        1.Бараа, үйлчилгээний зардал
688119.6
615481.5
           1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
516557.4
473841.9
      Үндсэн   цалин
474015.7
446408.6
         Нэмэгдэл цалин
2144.0
 
       Үр дүнгийн   урамшуулал
40397.7
27858.4
           1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
56821.6
52964.4
                   Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
             38741.9
36112.1
                      Тэтгэвэрийн даатгал
36159.0
33704.7
                      Тэтгэмжийн даатгал
2582.9
2407.4
                       ҮОМШӨ даатгал
5165.6
4815.0
                       Ажилгүйдлийн даатгал
2582.9
2407.4
                    Байгууллага төлөх эрүүл   мэндийн даатгал
10331.2
9629.9
           1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
155138.3
116533.6
                      Бичиг хэрэг
2003.3
830.8
                      Гэрэл цахилгаан
8749.1
5254.2
                      Түлш, халаалт
56135.8
37540.0
                      Тээвэр /шатахуун/
858.8
1035.
                      Шуудан, холбоо
1677.0
1169.6
                      Цэвэр бохир ус
9139.3
10311.5
                      Ном хэвлэл
2009.9
495.1
                      Хичээл, үйлдвэрлэлийн   дадлага хийх
4783.6
93.0
                      Эд хогшил худалдан авах
3169.5
556.2
                      Нормын хувцас, зөөлөн   эдлэл
2228.8
1140.7
                      Үдийн цай
58654.6
53206.0
                      Эмйин зардал
289.7
324.7
                      Урсгал засвар
2954.6
4195.0
                      Төлбөр хураамж
460.4
308.3
                      Биеийн тамир уралдаан   тэмцээн
697.6
73.5
                      Дотоод албан томилолт
1326.7
 
                      Тэтгэвэрт гарах хүмүүсийн   тэтгэмж
 
 
                      Нэг удаагийн тэтгэмж
 
 
                      Шагнал, урамшуулал
1232.2
1350.0
  Б.Хөрөнгийн   зардал
 
 
          Төсвийн   хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
           Өөрийн   хөрөнгөөр санхүүжтих хөрөнгө оруулалт
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 09 дугаар сарын 31-ны үлдэгдэл
 
85863.2
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн  эцсийн үлдэгдэл
 
 
III.БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
1
1
         АЖИЛЛАГСАД БҮГД
85
95
                 Удирдах ажилтан
1
1
                 Гүйцэтгэх ажилтан
63
73
                 Үйлчлэх ажилтан
21
21

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

“Шавь” цогцолбор сургууль: 2012 оны эхний 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/10/11

Байгууллагын нэр: Шавь цогцолбор
Хаяг, байршил: БЗД-ийн 5-р хороо
Ерөнхий менежер: Д.Тунгалаг
Нягтлан бодогч: Ж.Пүрэвсүрэн
Харилцах утас: 453288. 
 
                               ҮЗҮҮЛЭЛТ
                      өссөн  дүн
төлөвлөгөө
гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн   200.. оны 1сарын 1..ны үлдэгдэл
 
 4,125.37
Үүнээс:банкны   харилцах дансны үлдэгдэл
 
  4,125.37
Авлагын   эхний үлдэгдэл
0
 
Өглөгийн   эхний үлдэгдэл
0
 
1.ОРЛОГЫН ДҮН
1,304,576.8
1,300,475.8
      Төсвийн санхүүжилт
1,286,226.3
1,286,226.1
      Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас олгох   санхүүжилт
0
                 –
      Боловсролын газрын санхүүжилт
0.0
       –
     Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос
18,350.5
14,249.7
     Туслах үйл ажиллгааны орлогоос
0.0
       –
      Бусад орлогоос
0.0
 
2.Нийт зарлагын    дүн
1,304,576.8
1,108,265.8
 А.Урсгал зардлын дүн
 
 
1.Бараа үйлчилгээний   зардал
1,096,553.7
971,785.7
1.1Цалин, хөлс   болон нэмэгдэл урамшил
987,887.1
874,722.9
     Үндсэн цалин
898,430.2
828,467.7
     Үр дүнгийн нэмэгдэл
89,456.9
46,255.2
1.2   Нийгмийн даатгалын шимтгэл
108,666.6
97,062.8
     Тэтгэвэр
69,152.1
58,427.3
     Тэтгэмж
4,939.3
3,364.5
     Ажилгүйдэл
4,939.4
3,364.5
     ҮОМШӨ
9,878.6
6,729.0
     Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж
19,757.2
25,177.5
1.3Бараа үйлчилгээний   бусад зардал
208,023.1
136,480.1
     Бичиг хэрэг
2,532.4
849,8
     Гэрэл цахилгаан
11,314.7
10,557.2
     Түлш халаалт
48,879.6
25,542.8
     Тээвэр шатахуун
1,228.0
850.0
     Шуудан холбоо
2,473.1
1,545.0
     Цэвэр бохир ус
2,961.1
5,908.7
     Дотоод албан томилолт
1,677.0
75.0
     Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
13,198.1
1,103.1
     Нормийн хувцас зөөлөн эдлэл
2,817.6
1,326.6
     Эм
366.1
200.0
     Урсгал засвар
6,618.1
9,294.8
     Ном хэвлэл худалдан авах
3,387.5
204.4
     Эд хогшил худалдан авах
5,317.1
3,346.6
     Бага үнэтэй түргэн элэгдэл зүйл
 
 
     Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
1,058.5
272.0
     Үдийн цай
74,579.9
66,193.6
2.Татаас ба   ургсгал шилжүүлэг
 
 
2.1  Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
 
 
       Нэг удаагийн  тэтгэмж   урамшуулал
26,397.6
4,292.0
       Шагнал урамшил
1,846.3
615.0
2.2Төлбөр   хураамж
 
 
      Татвар төлбөр хураамж
1,370.4
178,0
Б.Хөрөнгийн зардал
 
 
    Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт
 
 
    Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
 
 
    Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 09 сарын  30 ны үлдэгдэл
 
196,335.4
    Үүнээс.:Банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
196,335.4
    Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
    Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
3.БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
1
1
    Ажиллагсадын тоо
203
203
    Удирдах ажилтан
1
1
    Гүйцэтгэх ажилтан
145
145
    Үйлчлэх ажилтан
57
57
    Хүүхдийн тоо
3,400
3,400

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

97-р сургууль: 2012 оны эхний 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/10/10

Байгууллагын нэр: 97-р дунд сургууль
Хаяг, байршил: БЗД-ын 4-р хороо, Б.Доржийн гудамж
Ерөнхий менежер: Д.Мөнхбат
Нягтлан бодогч: Г.Болор-Эрдэнэ
Харилцах утас: 462409.
 
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮН (мян.төг)
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл
 
3123.7
Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
I.    ОРЛОГЫН ДҮН   5=6+7+8+9+10+11
807249.5
829444.2
      Төсвийн   санхүүжилт
795632.6
795632.9
      Төсвийн хөрөнгө   оруулалтын санхүүжилт     /Бусад   /
 
 
       Эрүүл мэндийн   даатгалын санхүүжих
 
 
       Үндсэн үйл   ажилллагааны орлогоос
11235.0
10180.0
       Туслах үйл   ажилллагааны орлогоос
381.9
23631.3
        Бусад орлого
 
 
II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН   12=13+41
807249.5
729029.9
А.Урсгал зардлын дүн 13=14+37
807249.5
729029.9
1.Бараа үйлчилгээний зардал 14=15+18+21
641623.7
605424.8
  1.1 Цалин, хөлс болон   нэмэгдэл урамшил 15=16+17
573326.6
542475.2
        Үндсэн цалин
573326.6
542475.2
Нэмэгдэл урамшуулал
0
0
        Үр дүнгийн   урамшуулал
47554.9
25639.5
  1.2 Ажил олгогчоос   нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 18=19+20
68297.1
62949.6
        Тэтгэврийн даатгал
43461.8
          40058.8
         Тэтгэмжийн   даатгал
3104.4
2861.3
         ҮОМШӨ-ний даатгал
6208.9
5722.8
         Ажилгүйдлийн   даатгал
3104.4
            2861.3
        Байгууллага төлөх   ЭМД-ийн хураамж
               12417.6
11445.4
  1.3 Бараа, үйлчилгээний   бусад зардал 21=22+…36
165625.8
123605.1
        Бичиг хэрэг
1520.4
689.2
        Гэрэл   цахилгаан
7312.3
5859.7
        Түлш халаалт
23240.5
20690.2
        Тээвэр   шатахуун
429.4
410.0
        Шуудан холбоо
1484.8
1045.3
        Цэвэр бохир   ус
7795.5
5891.4
        Хичээл   үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
8144.2
2060.3
        Эд хогшил худалдан   авах
3240.4
251.9
        Нормийн хувцас   зөөлөн эдлэл
                1973.5
1245.0
        Хоол, хүнс
41263.8
37944.6
        Эм
256.5
417.1
        Урсгал  засвар
4033.6
9973.9
Холбооны суваг ашигласны түрээс
0
0
Ном хэвлэл худалдан авах
2033.9
537.5
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
635.5
178.2.
Татвар төлбөр хураамж
852.3
1609.7
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
11741.1
4851.9
Шагнал урамшуулал
1108.4
1342.0
Тэтгэвэрт гаргахад олгох тэтгэмж
 
2967.7
Бусад зардал
 
 
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 41=42+43
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2011. оны … сарын … -ны үлдэгдэл
0.0
103538.0
Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
III.   БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
 
 
Ажиллагсад бүгд    49=50+51+52
129
130
Удирдах ажилтан
1
1
Гүйцэтгэх ажилтан
90
90
Үйлчлэх ажилтан
38
39
Хүүхдийн тоо
2100
2100
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

БЗД-ийн Ахмадын хороо: 2012 оны эхний 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/10/08

Байгууллагын нэр:  Ахмадын хороо
Хаяг байршил: БЗД 22- хороо, МАНамын байр
Ерөнхий менежер: Б. Төмөрбат
Нягтлан бодогч: Ж. Сарантуяа
Харилцах утас: 450052, 99469292.
 
Д/Д Үзүүлэлт ӨССӨН ДҮНГЭЭР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ(мян.төг) ГҮЙЦЭТГЭЛ(мян.төг)
1 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ    
2 1.Орлогын дүн 2=3+4+5 46705,5 73383,5
3        Төсвийн санхүүжилт  
4        Мөнгөн урамшуулал    
5        Бусад санхүүжилт   29219,0
6 2.Нийт зардлын дүн 46705,5 62934,75
7 А. Урсгал зардлын дүн 46705,5 62934,75
8
  1. 1.   Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17
46705,5 62934,75
9        1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил    
10               Үндсэн цалин 10981,0 8276,0
11               Үр дүнгийн урамшуулал    
12 1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 1208,1 731,49
13              Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл 768,5 579,24
14            Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 55,1 41,38
15            ҮОМШӨ шимтгэл 190,8 77,24
16              Ажилгүйдлийн шимтгэл 55,1 6,73
17            Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж 219,6 26,9
18 1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 34516,4 53927,2
19        Бичиг хэрэг    
20             Гэрэл цахилгаан    
21            Түлш халаалт    
22             Тээвэр шатахуун    
23             Шуудан холбоо 382,5 320,52
24             Цэвэр бохир ус    
25             Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага    
26             Нормын хувцас зөөлөн эдлэл    
27             Хоол хүнс    
28             Ном хэвлэл худалдан авах азрдал  
29             Урсгал засвар    
30             Байрны түрээсийн зардал 2160,0 2025,0
31             Эд хогшил худалдан авах    
32             Шагнал урамшил    
33             Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал    
34             Татвар төлбөр хураамж    
35             Биеийн тамир уралдаан тэмцээн    
36 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 31670,0 23974,54
37             Ном хэвлэлийн зардал 303,9 395,20
38             Бусад зардал    
39 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 7-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ    
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын тамгын газар: 2012 оны эхний 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/10/05

Байгууллагын нэр:  ЗДТГазар
Хаяг байршил: БЗД-ийн 13-р хороо,  ЭТӨЧ Төр захиргааны ордон
Ерөнхий менежер: Д.Баатарням
Нягтлан бодогч: Б.Төмөрхуяг
Харилцах утас: 51-267308/458254. 
 
(мян.төг)

Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 01-р сарын 01-ны үлдэгдэл 35,708,2 35,708,20
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 0.0 0.0
Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл 0.0 0.0
Бусад байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эхний үлдэгдэл 0.0 0.0
НИЙТ ОРЛОГЫН ДҮН 2,098,990.3 2,105,091.1
Төсвийн урсгал санхүүжилт 2,098,990.3 2,098,990.3
Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос 2,300.0 3,584.0
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос
Бусад орлого 4,946.9
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 2,418,576.4 2,060,140.8
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 2,418,576.4 2,060,140.8
Бараа, үйлчилгээний зардал 1,405,748.2 1,138,345.3
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1,405,748.2 1,138,345.3
Үндсэн цалин 1,182,623.4 982,400.0
Нэмэгдэл, урамшил
Гэрээт ажлын цалин 682.1
Унаа, хоолны хөнгөлөлт 111,320.0 64,703.0
Ажил олгогчооснийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 111,320.0 90,560.2
Тэтгэврийн даатгал 0.0 61,629.6
Тэтгэмжийн даатгал 0.0 3,616.4
ҮОМШӨ-ний даатгал 0.0 7,233.0
Эрүүл мэндийн даатгал 0.0 14,465.8
Ажилгүйдлийн даатгал 0.0 3,615.4
Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 778,637.2 820,883.3
Бичиг хэрэг 33,750.0 29,781.6
Гэрэл цахилгаан 45,499.9 56,691.6
Түлш, халаалт 73,450.0 71,027.5
Тээвэр, шатахуун 21,875.0 23,306.3
Шуудан, холбоо 30,430.4 19,593.6
Цэвэр, бохир ус 7,906.4 10,432.0
Дотоод албан томилолт 1,000.0
Гадаад томилолт /арга хэмжээ/ 49,000.0 38,917.5
Гадаад зочны зардал 1,500.0 1,270.8
Ном, хэвлэл авах 91,000.0 117,478.0
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 1,900.0 120.0
Эд хогшил худалдан авах 0.0 0.0
Багаж, хэрэгсэл 17,140.0 7,638.7
Тавилга 0.0 0.0
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл 0.0 0.0
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс 0.0 0.0
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэлийн зардал 3,375.0 1,701.6
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн 3,550.0 1,317.5
Орон нутгийн хөрөнгөөр 0.0 1,910.0
Урьд оны төсвийн хэмнэлт зарцуулалт 35,708.2 27,515.0
Урсгал засвар 10.305.0 14,553.9
Төлбөр хураамж ба бусад зардал 46,030.6 45,249.1
Баяр наадмын зардал 0.0 0.0
Байрны түрээсийн хөлс 11,250.0 10,096.9
Татаас ба урсгал шилжүүлэг 97,301.7 100,912.2
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 0.0 0.0
Оюутны тэтгэлэг 0.0 0.0
Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 49,430.6 58,850.5
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал 0.0 0.0
ЖМС 0.0 611.6
Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж 0.0 0.0
Шагнал, урамшуулал 11,250.0 4,829.0
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж 36,621.1 36,621.1
Төлбөр, хураамж 0.0 0.0
Газрын төлбөр 0.0 0.0
Тээврийн хэрэгслийн татвар 0.0 0.0
Гадаад шилжүүлэг 0.0 0.0
Олон улсын байгууллагын гишүүний татвар 0.0 0.0
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 0.0 0.0
Дотоод хөрөнгө оруулалт 0.0 0.0
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт 0.0 0.0
Өөрийн хөрөнгөөр сахүүжих хөрөнгө оруулалт 0.0 0.0
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 432,356.0 345,462.5
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 09 –р сарын 30-ны үлдэгдэл 0.0 80,658.5
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 0.0 80,046.9
Бусад байгууллага,иргэдээс авах авалгын эцсийн үлдэгдэл 0.0 0.0
Бусад байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл 0,0 0,0
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1 1
АЖИЛЛАГСАД БҮГД 446 446
Удирдах ажилтан 38 38
Гүйцэтгэх ажилтан 109 109
Үйлчлэх ажилтан 86 86
Гэрээт ажилтан 213 213

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

“Баянзүрх” цогцолбор сургууль: 2012 оны эхний 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/10/05

Байгууллагын нэр: Баянзүрх цогцолбор
Хаяг байршил: БЗД 8-р хороо, Улаанхуарангийн эцэст
Ерөнхий менежер: С.Цог
Нягтлан бодогч: Б.Батцэнгэл
Харилцах утас: 480083. 480081.
 
(мян.төг) 
Үзүүлэлт төсөв гүйцэтгэл
А 1 2
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 01-р сарын 01-ны үлдэгдэл   0.6
Үүнээс харилцах дансны үлдэгдэл    
Бусад байгууллагаас авах авлагын үлдэгдэл    
Бусад байгууллагад өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                  –
1. Орлогын дүн   677,051.4   670,460.7
Төсвийн санхүүжилт      670,460.2    670,460.7
Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт    
Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжилт    
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого          5,992.0  
Туслах үйл ажиллагааны орлого             599.2  
Бусад орлого    
2. Нийт зардал    
    А. Урсгал зардлын дүн    
1. Бараа үйлчилгээний зардлын дүн      677,051.4    596,803.1
1.1. Цалин хөлс болон нэмэгдэл зардал      472,116.5    423,471.2
       Үндсэн цалин      472,116.5    423,471.2
        Үндсэн бус цалин    
1.2. Ажил олгогчос төлөх НДШ        56,874.9      50,887.8
    Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл        38,778.3      33,024.6
    Тэтгэвэрийн даатгал        36,193.1      30,135.7
    Тэтгэмжийн даатгал          2,585.2        2,888.9
    Ажилгүйдлийн даатгал          3,375.8        4,358.8
    ҮОМШӨ-ний даатгал          4,379.9        2,889.2
   Байгуулагаас төлөх ЭМД хураамж        10,340.9      10,615.1
1.3. Бараа үйлчилгээний бусад зардал      148,060.0    122,444.2
     Бичиг хэрэг             992.1           185.0
    Гэрэл цахилгаан        10,240.2        8,739.3
     Түлш халаалт        39,228.7      26,440.0
     Тээвэр шатахуун             481.0           255.0
     Шуудан холбоо             968.8           709.8
     Цэвэр бохир ус          2,715.6        4,566.4
     Эм             167.4           224.0
     Хичээл практик          4,951.5           984.8
     Ном хэвлэл          1,327.2        1,565.3
     Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл          2,035.2        4,849.7
     Нормын хувцас зөөлөн эдлэл          1,288.0        1,126.8
     Үдийн цай        28,661.8      24,472.0
     Албан томилолт             657.0  
    Урсгал засвар          2,533.1        4,665.7
    Биеийн тамир уралдаан             414.8  
    Төвлрүүлэх шилжүүлэг    
    Төлбөр хураамж бусад зардал             509.6           351.1
    Төсөл арга хэмжээ    
    Шагнал             723.1        2,965.0
    Тэтгэвэрт гаргахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж          5,237.6        4,201.9
    Үр дүнгийн урамшуулал        44,927.3      36,142.4
Б.  Хөрөнгийн зардал    
өсвийн хөрөнгөөр санхүүжих ХО    
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих ХО    
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 09-р сарын 30 ний үлдэгдэл                   –         73,657.6
   Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл    
Бусад байгууллагад өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл                  –
Байгуулагын тоо 1 1
    Ажиллагсадын тоо 121 116
    Удирдах ажилтан 1 1
    Гүйцэтгэх ажилтан 75 75
    Үйлчлэх ажилтан 40 40

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

Гачуурт тосгоны Засаг даргын тамгын газар: 2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/10/05

Байгууллагын нэр: Гачуурт тосгоны Засаг даргын тамгын газар
Хаяг байршил: 20-р хороо Гачуурт тосгон
Засаг дарга: Г.Ганболд
Нягтлан бодогч: Д.Цэцэгмаа
Харилцах утас: 490023.
 
Үзүүлэлт
Төлөвлөгөө
(мян.төг)
Гүйцэтгэл
(мян.төг)
Мөнгөн хөрөнгийн   2012 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл
 
10390.8
 
Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
 
10390.8
 
Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
 
Бусад   байгууллага иргэдээс авах өглөгын эхний үлдэгдэл
 
 
ОРЛОГЫН   ДҮН
109505.3
100314.8
Төсвийн   урсгал санхүүжилт
98114.5
98114.5
Төсвөөс хөрөнгө   оруулалтын санхүүжилт
 
 
Эрүүл   мэндийн даатгалаас санхүүжих
 
 
Үндсэн үйл   ажиллагааны орлого
1000.0
2200.4
Туслах үйл   ажиллагааны орлого
 
 
Бусад   орлого
10390.8
 
НИЙТ   ЗАРЛАГЫН ДҮН
109505.3
91837.3
А. Урсгал   зардлын дүн
109505.3
91837.3
1. бараа үйлчилгээний   зардал
106505.3
88834.3
1.1 Цалин .   Хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал
52750.6
49421.5
Үндсэн   цалин
50330.6
47485.5
Нэмэгдэл
2420.0
1936.0
1.2 Ажил   ологогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
5802.3
5417.6
Тэтгэврийн   даатгал
3692.6
3447.8
Тэтгэмжийн   даатгал
263.6
246.2
ҮОМША -ний   даатгал
527.6
492.5
Ажилгүйдлийн   даатгал
263.6
246.2
Байгууллага   төлөх ЭМД-ын хураамж
1054.9
985.1
1.3 Бараа .   үйлчилгээний бусад зардал
47952.4
33995.2
Бичиг хэрэг
1050.0
586.8
Гэрэл   цахилгаан
1527.9
1383.9
Түлш   халаалт
6873.5
7245.5
Тээвэр /   шатахуун /
4300.0
4300.0
Шуудан   холбоо
1510.0
843.2
Цэвэр бохир   ус
550.0
550.0
Дотоод   албан томилолт
250.0
 
Урьд оны   хэмнэлтээс зарцуулсан
10390.0
 2106.3
Эд хогшил   худалдан авах БҮТЭЗ
2800.0
1573.6
Нормын   хувцас . Зөөлөн эдлэл авах
960.0
202.9
Байрны түрээс
 
 
бусад
 
 
Төрийн өмнөөс   гүйцэтгүүлсэн ажил
14040.0
14040.0
Урсгал   засвар
2282.6
678.6
Ном хэвлэл   авах
400.0
188.8
Татвар   хураамж бусад
830.1
233.0
Газрын төлбөр
187.5
62.5
Татаас ба   урсгал шилжүүлэг
3000.0
3003.0
Өрх гэрт   олгох шилжүүлэг
3000.0
3003.0
Шагнал   урамшуулалын зардал
1000.0
457.0
Нэг   удаагийн тэтгэмж урамшуулал
2000.0
2546.0
Б. ХӨРӨНГИЙН   ЗАРДАЛ
 
 
Төсвийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
Өөрийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
мөнгөн хөрөнгийн   2012 оны 08 сарын 31 -ны үлдэгдэл
 
18868.3
Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
 
18868.3
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
БАЙГУУЛЛАГЫН   ТОО
1
1
АЖИЛЛАГСАД   БҮГД
21
20
удирдах   ажилтан
1
1
гүйцэтгэх   ажилтан
5
2
үйлчлэх   ажилтан
15
7
хэсгийн   ахлагч нар
10
10
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

Хороодын цогцолбор барилгын ажлын явц 10-р сарын 1-ны байдлаар

Posted by tusuvbzd on 2012/10/01

Дүүргийн 12-р хорооны “Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор”-ийн барилга
Гүйцэтгэсэн байгууллага: Боршоон ундраа ХХК
Төсөвт өртөг: 348.900.000 төгрөг
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр: Нийслэлийн төсөв
 
 
 
Дүүргийн 10-р хорооны “Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор”-ийн барилга
Гүйцэтгэсэн байгууллага: Амарсанаа ХХК
Төсөвт өртөг: 344373210 төгрөг
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр: Нийслэлийн төсөв
 
 
 
Дүүргийн 8-р хорооны “Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор”-ийн барилга
Гүйцэтгэсэн байгууллага: Баян сүндрэл ХХК
Төсөвт өртөг: 349770133 төгрөг
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр: Нийслэлийн төсөв
 

Posted in + Хөрөнгө оруулалт, худалдан авалт тус бүрийн явц, үр дүнгийн мэдээлэл, Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

БЗД-ийн Гэгээрэл, хөгжлийн төв: 2012 оны эхний 8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/09/18

Байгууллагын нэр: БЗД-ийн Гэгээрэл, хөгжлийн төв
Хаяг байршил: БЗД-ийн 4-р хороо, 97-р сургуулийн байр
Ерөнхий менежер: Д.Дугармаа
Нягтлан бодогч: Г.Чинжаргал
Утас: 463297.
 
Үзүүлэлт
Өссөн дүн /мян.төг/
 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2010 оны 1-р сарын 1-ны  үлдэгдэл
 
0.00
Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
0.00
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
I.    ОРЛОГЫН ДҮН   5=6+7+8+9+10+11
74,279.50
74,264.40
Төсвийн санхүүжилт
74,279.50
74,264.40
      Төсвийн хөрөнгө   оруулалтын санхүүжилт
 
 
       ТЕЗО санхүүжих
 
 
       Үндсэн үйл   ажилллагааны орлогоос
 
 
       Туслах үйл   ажилллагааны орлогоос
 
 
 Бусад орлого
 
 
II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН   12=13+41
74,279.50
68,849.14
А.Урсгал зардлын дүн 13=14+37
74,279.50
68,849.14
1.Бараа үйлчилгээний зардал 14=15+18+21
74,279.50
68,849.14
  1.1 Цалин, хөлс болон   нэмэгдэл урамшил 15=16+17
62,363.50
67,409.43
Үндсэн цалин
53,369.50
64,412.95
        Үр дүнгийн   урамшуулал
8,994.00
2,996.48
  1.2 Ажил олгогчоос   нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 18=19+20
6,860.20
0.00
        Тэтгэвэрийн   даатгалын шимтгэл
4,365.60
 
        Тэтгэмжийн   даатгалын шимтгэл
311.90
 
        ҮОМШӨ-ий даатгал
623.60
 
        Ажилгүйдлийн   даатгал
311.80
 
        Байгууллага төлөх   ЭМД-ийн хураамж
1,247.30
 
  1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад   зардал 21=22+…36
5,055.80
1,439.71
Бичиг хэрэг
 
 
Гэрэл цахилгаа
 
 
Түлш халаалт
 
 
Тээвэр тээвэр
 
 
Шуудан холбоо
 
 
Цэвэр бохир ус
 
 
        Дотоод албан   томилолт
 
 
        багаж хэрэгсал   худалдан авах
 
 
        Хичээл практикийн   зардал
5,055.80
1,439.71
        БТУТ-ий зардал
 
 
Хоол хүнс
 
 
 Эм
 
 
Урсгал зардал
 
 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн үйлцилгээ
 
 
Банк санхүүгийн байгууллагын үйл,хөлс
 
 
Аудит зэрэглэл тогтоох үйл ,хөлс
 
 
Тээврийн хэрэгслийн даатгал
 
 
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
 
 
төлбөр хураамжийн зардал
 
 
         Нэг удаагийн   тэтгэмж урамшуулал
 
 
         тээврийн хэрэгслийн   татвар
 
 
Бусад зардал
 
 
Урьд оны хэмнэлтийн зарцуулалт
 
 
Ном хэвлэл
 
 
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 41=42+43
 
 
        Төсвийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
        Өөрийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2010оны 03 сарын31-ны үлдэгдэл
0.00
5,415.26
Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл
0.00
                              
Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
III.   БАЙГУУЛЛАГЫН   ТОО
1.00
1.00
Ажиллагсад бүгд    49=50+51+52
23.00
23.00
Удирдах ажилтан
1.00
1.00
Гүйцэтгэх ажилтан
22.00
22.00
Үйлчлэх ажилтан
 
 
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт төв замын өргөтгөл, шинэчлэлт эхлэх гэж байна

Posted by ИТХ on 2012/09/17

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

129-р цэцэрлэг: 2012 оны эхний 8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/09/13

 129-р цэцэрлэгийн  2012 оны эхний 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ   
 Байгууллагын нэр: 129-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: 18-р хороо Намянжугийн гудамж
Ерөнхий менежер: С.Алагаа
Нягтлан бодогч: М.Одгэрэл
Харилцах утас: 454804.  
 
/мян.төг /
                                   Үзүүлэлт
Өссөн дүн
төлөвлөгөө
шүйцэтгэл
1
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
 
 
2
    Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
3
    Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
4
    Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
5
1.ОРЛОГЫН ДҮН
331628.2
331628.2
6
    Төсвийн санхүүжилт
331628.2
331628.2
7
    Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
8
    Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
 
 
9
    Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
 
 
10
    Бусад орлогоос
 
 
11
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
331628.2
306807.4
12
 А.Урсгал зардлын дүн
 
 
13
    1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн
331628.2
306807.4
14
    1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин
177512.8
166352.5
15
    1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл
21413.1
19787.8
16
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
            13626.6
12644.4
17
         Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл
973.4
892.9
18
         ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл
1946.6
1785.7
19
         Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл
973.4
892.9
20
         ЭМ даатгалын шимтгэл
3893.3
3571.8
21
    1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
115549.9
107573.8
22
          Бичиг хэрэг
551.0
152.0
23
          Гэрэл цахилгаан
5402.8
3684.2
24
          Түлш халаалт
22343.9
24865.8
25
          Тээвэр шатахуун
465.0
450.0
26
          Шуудан холбоо
334.0
574.4
27
          Цэвэр бохир ус
16250.4
14419.5
28
          Холбооны суваг ашигласны төлбөр
 
 
29
          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
1990.2
2110.0
30
          Эд хогшил худалдан авах
862.2
266.9
31
          Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
1277.9
1215.1
32
          Хоол хүнс
52382.0
51503.4
33
          Үр дүнгийн урамшуулал
17152.4
13093.2
34
          Урсгал засвар
1178.9
3222.6
35
          Татвар төлбөр хураамж
288.1
137.7
36
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээний   зардал
137.7
0.0
37
          Эм
123.7
130.0
38
          Ном хэвлэлийн зардал
157.1
173.0
39
          Шагнал урамшуулал
216.8
                 0.0
40
          Тэтгэвэрт гарахал олгох дэмжлэг
11298.0
0.0
41
          Дотоод албан томилолт
 
 
42
          Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
100.0
4787.0
43
    Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
44
        Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
45
        Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
46
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 08 сарын 31   ны үлдэгдэл
 
25020.8
47
    Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
25020.8
48
    Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
49
    Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
50
Байгууллагын тоо
1
1
51
 Ажиллагсад бүгд
52
52
52
    Удирдах
1
1
53
    Гүйцэтгэх
42
42
54
    Үйлчлэх
9
9
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

44-р сургууль: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/09/13

Байгууллагын нэр: 44-р сургууль
Хаяг, байршил: БЗД -ийн   16 хороо 16 хороолол 
Ерөнхий менежер: Л.Сувдаа
Нягтлан бодогч: Г.Ганцэцэг
Харилцах утас: 454460.
 
/мян.төг/          
                                   Үзүүлэлт
Өссөн дүн
төлөвлөгөө
шүйцэтгэл
1
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
 
 
2
    Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
3
    Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
4
    Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
5
1.ОРЛОГЫН ДҮН
813009.5
808594.06
6
    Төсвийн санхүүжилт
806422.7
806422.3
7
    Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
8
    Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
 
 
9
    Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
6586.8
2171.76
10
    Бусад орлогоос
 
 
11
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
813009.5
715611.45
12
 А.Урсгал зардлын дүн
 
 
13
    1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн
 
 
14
    1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин
574585.7
513733.95
15
    1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл
 
 
16
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
       43705.5
42620.85
17
         Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл
3121.6
2313.92
18
         ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл
6243.6
4628.13
19
         Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл
3121.6
2313.92
20
         ЭМ даатгалын шимтгэл
12487.3
9256.17
21
    1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
99765.6
93533.66
22
          Бичиг хэрэг
1067.7
1008.7
23
          Гэрэл цахилгаан
9969.2
9187.19
24
          Түлш халаалт
21842.4
23409.15
25
          Тээвэр шатахуун
429.4
450.0
26
          Шуудан холбоо
1340.4
1113.85
27
          Цэвэр бохир ус
9646.9
7424.35
28
          Дотоод албан томилолт
707.0
             0.0
29
          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
6780.6
1995.68
30
          Эд хогшил худалдан авах
3225.0
2457.0
31
          Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
1782.0
1538.0
32
          Үдийн цай
36265.0
38037.6
33
          Үр дүнгийн урамшуулал
49776.9
38772.53
34
            Урсгал засвар
4013.2
4198.2
35
          Татвар төлбөр хураамж
591.0
1432.44
36
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээний   зардал
445.6
0.0
37
          Эм
231.9
336.0
38
          Ном хэвлэлийн зардал
1428.3
945.5
39
          Шагнал урамшуулал
1021.5
       1140.0
40
          Тэтгэвэрт гарахал олгох дэмжлэг
 
 
41
          Төсөл арга хэмжээний зардал
 
 
42
          Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
81.7
0.0
43
    Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
44
        Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
45
        Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
46
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 08 сарын 31   ны үлдэгдэл
 
92982.61
47
    Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
92982.61
48
    Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
49
    Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
50
Байгууллагын тоо
1
1
51
 Ажиллагсад бүгд
149
149
52
    Удирдах
1
1
53
    Гүйцэтгэх
108
108
54
    Үйлчлэх
40
40
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

БЗД-ийн Статистикийн хэлтэс: 2012 оны эхний 8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/09/09

Байгууллагын нэр: Статистикийн хэлтэс
Хаяг байршил: БЗД-ийн 13-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө, Төр захиргааны төв ордон
Ерөнхий менежер: Н.Энхтуяа
Нягтлан бодогч: Г.Чинжаргал
Харилцах утас: 261728.
 
Үзүүлэлт
Өссөн дүн
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН   2012 оны 1-р сарын 1-ны  үлдэгдэл
 
1.00
Үүнээс: банкны   харилцах дансны үлдэгдэл
 
1.00
I.    ОРЛОГЫН ДҮН
36,193.50
41,376.35
      Төсвийн санхүүжилт
36,193.50
36,193.40
      Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
       Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжих
 
 
       Үндсэн үйл ажилллагааны орлогоос
 
 
       Туслах үйл ажилллагааны орлогоос
 
 
        Бусад орлого
 
5,182.95
II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
36,193.50
41,081.98
А.Урсгал   зардлын дүн
35,943.50
41,081.98
1.Бараа үйлчилгээний   зардал
35,943.50
41,081.98
  1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил
31,003.50
31,252.40
        Үндсэн цалин
24,898.80
25,902.87
        Нэмэгдэл, урамшил
3,608.70
3,547.89
        Унаа хоолны хөнгөлөлт
2,496.00
1,801.64
  1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх   шимтгэл
3,410.00
3,410.00
        Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
2,169.90
2,176.26
        Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
155.00
155.45
        ҮОМШӨ-ий даатгал
310.20
308.09
        Ажилгүйдлийн даатгал
155.00
154.04
        Байгууллага төлөх ЭМД-ийн   хураамж
619.90
616.17
  1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал
1,530.00
6,419.58
        Бичиг хэрэг
350.00
210.50
        Гэрэл цахилгаан
 
 
        Түлш халаалт
 
 
        Тээвэр шатахуун
 
 
        Шуудан холбоо
1,080.00
1,001.13
        Цэвэр бохир ус
 
 
        Дотоод албан томилолт
 
 
        багаж хэрэгсал худалдан авах
 
 
Бага үнэтэй   түрэн элэгдэх зүйлс
 
 
        Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
 
 
        Эм
 
 
        Урсгал  засвар
 
 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн   үйлчилгээ
 
 
Төлбөр хураамж
100.00
25.00
Татаас ба   урсгал шилжүүлэг
 
 
Тээврийн   хэрэгслийн даатгал
 
 
Тээврийн   хэрэгслийн оношлогоо
 
 
Газрын төлбөр
 
 
         Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
250.00
0.00
         тээврийн хэрэгслийн татвар
 
 
Бусад зардал
 
5,182.95
Урьд оны   хэмнэлтийн зарцуулалт
 
 
Төвлөрүүлэх   шилжүүлэг
 
0.00
Б.ХӨРӨНГИЙН   ЗАРДАЛ
 
 
        Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
 
 
        Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн   2012 оны 08 сарын31-ны үлдэгдэл
0.00
295.37
Үүнээс: банкны   харилцах дансны үлдэгдэл
 
295.37
Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
Өглөгийн эцсийн   үлдэгдэл
 
1,877.87
III.   БАЙГУУЛЛАГЫН  ТОО
1
1
Ажиллагсад бүгд
7
7
Удирдах ажилтан
1
1
Гүйцэтгэх   ажилтан
6
6
Үйлчлэх ажилтан
 –
 –
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

ОНӨҮГ Нийтлэг үйлчилгээний газар: 2012 оны эхний 8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/09/08

Байгууллагын нэр: Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар – Нийтлэг үйлчилгээний газар. 
Хаяг байршил: БЗД-ийн 13-р хороо,  ЭТӨЧ Төр захиргааны ордон баруун хаалга
Ерөнхий менежер: Ц.Лхагвасүрэн
Нягтлан бодогч: Р.Борхүү
Харилцах утас: 452730.
 
<
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮН
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 200… оны 1-р   сарын 1-ны  үлдэгдэл
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
20,504.80
Авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
Өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
I.    ОРЛОГЫН ДҮН
784,774.50
717,720.00
      Төсвийн санхүүжилт
784,774.50
717,720.00
      Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
0.00
 
       Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжих
0.00
 
       Үндсэн үйл ажилллагааны орлогоос
0.00
0.00
       Туслах үйл ажилллагааны орлогоос
0.00
 
        Бусад орлого
0.00
 
II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
784,774.50
705,135.50
А.Урсгал зардлын дүн
0.00
 
1.Бараа үйлчилгээний   зардал
 
 
  1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил
95,333.00
65,358.70
        Үндсэн цалин
94,904.00
65,358.70
        Нэмэгдэл, урамшил
 
 
        Гэрээт ажлын цалин
 
 
        Унаа, хоолны хөнгөлөлт
429.00
0.00
  1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх   шимтгэл
10,486.60
6,504.70
        Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын   шимтгэл
8,579.90
5,366.90
        Байгууллага төлөх ЭМД-ийн   хураамж
1,906.70
1,137.80
  1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал
 
633,272.10
        Бичиг хэрэг
 
 
        Гэрэл цахилгаан
 
 
        Түлш халаалт
 
 
        Тээвэр шатахуун
 
 
        Шуудан холбоо
 
 
        Цэвэр бохир ус
 
 
        Дотоод албан томилолт
 
 
        Гадаад томилолт (арга хэмжээ)
 
 
        Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага   хийх
 
 
        Нормийн хувцас зөөлөн эдлэл
 
 
        Хоол, хүнс
 
 
        Эм
 
 
        Урсгал  засвар
 
 
        Байрны түрээсийн хөлс
 
 
        Бусад зардал
 
 
        ТӨАҮйлчилгээний зардал
678,954.90
633,272.10
        Ном хэвлэл худалдан авах
 
 
        Эд хогшил худалдан авах
 
 
           Багаж хэрэгсэл
 
 
           Тавилга
 
 
           Хөдөлмөр хамгаалалын хэрэгсэл
 
 
           Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс
 
 
Өмнөх оны үлдэгдэл
 
 
        Сургалт семинарын зардал
 
 
2. Татаас ба урсгал шилжүүлэг
 
 
2.1 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
 
 
               Оюутны тэтгэлэг
 
 
               Нэг удаагийн тэтгэмж   урамшуулал
 
 
               Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж   урамшуулал
 
 
               Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж
 
 
               Шагнал урамшил
 
 
2.2 Төлбөр хураамж
 
 
               Татвар төлбөр хураамж
 
 
               Тээврийн хэрэгслийн   татвар
 
 
2.3 Гадаад шилжүүлэг
 
 
               Олон улсын байгууллагын гишүүний   татвар
 
 
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
        Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
 
 
        Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт