х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Худалдан авалт: Дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын албан хэрэгцээнд суудлын автомашин нийлүүлэх

Posted by ИТХ on 2013/03/20

 
1
Худалдан авах бараа ажил үйлчилгээний нэр товч утга
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын ажлын албан хэрэгцээнд зориулан суудлын автомашин нийлүүлэх
2
Худалдалдан авалтын хэлбэр
Битүүмжилсэн тендер
Гадаадын этгээд оролцох эрхгүй
Дотоодын гүйцэтгэгчид давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй
3
Төсөвт өртөг
85 000 000
4
Хөрөнгө оруулалтын төрөл
Орон нутгийн хөрөнгөөр
5
Урилга
2012 оны 12-р сарын 26-ны өдрийн Нийслэл таймс сонин болон дүүргийн www.bzd.gov.mn веб сайт
6
Үнэлгээний хороо
Үнэлгээний хорооны дарга
Т.Батцогт –Засаг даргын орлогч
Гишүүд
С.Нямжаргал –Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн
Ц.Мягмарсүрэн- Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн орон нутгийн өмч хариуцсан мэргэжилтэн 
Ц.Цэдэндамба – Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтсийн Дэд бүтэц  хариуцсан мэргэжилтэн
Н.Туул – Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтсийн Хөдөө аж ахуй, орчны бохирдол хариуцсан мэргэжилтэн
7
Тендерийн нээлт
Тендерийг 2013 оны 01-р сарын 25-ны өдрийн 10 цаг 30 минутанд нээнэ
8
Тендерт оролцогчдын нэр
Ти ар си ХХК
9
Шалгарсан байгууллага
Ти ар си ХХК
10
Гомдол гаргасан эсэх
Үгүй
11
Худалдан авах гэрээ байгуулсан огноо
2013 оны 02-р сарын 01-нд
12
Гэрээний хэрэгжиж дуусах хугацаа
2013 оны 02-р сарын 10-нд
13
Гэрээний хэрэгжилт
2013 оны 02-р сарын 02-нд нийлүүлж дууссан
 .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: