х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Баянзүрх дүүргийн 2014 оны Орон нутгийн хөгжлийн санг төлөвлөх (хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний талаар санал асуулга явуулах, урьдчилсан жагсаалт гаргах, төлөвлөх, өргөн барих) үйл явц

Posted by ИТХ on 2013/03/09

# ONHS ireh oniig tuluvleh (03.31 ба хойш) S,D

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Д.Пүрэвдаваа

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: