х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

БЗД-ийн 2013 оны худалдан авах ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө

Posted by ИТХ on 2013/03/03

# Hudaldan avaltiin jiliin tuluvluguu (01.20) S,D

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Д.Пүрэвдаваа

Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Төсөвт өртөг(сая.төг) Тухайнонд санхүүжих (сая.төг) Эрх шилжүүлэх эсэх/ЕЗ-ын нэр/ Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа Тайлбар, тодруулга

Үнэлгээний

хороо байгуупах огноо

Тендер зарлах огноо

Гзрээ байгуулах эрх олгох orноо

Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо

1 2 3

4

5

7

8 9 10 11 12
2
4
5
6
7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: