х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2012 онд хэрэгжүүлэхээр батлагдсан төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээнээс 2013 он дамжин хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт

Posted by ИТХ on 2013/02/22

 

(сая төгрөгөөр)

 Д/Д
 Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил
Хэрэгжих хугацаа
 Батлагдсан төсөвт өртөг
 2012 онд санхүүжих
 Гэрээний дүн
 2013 онд санхүүжих
 
 Хот байгуулалт, дэд бүтцийн салбарт
 
 
 
 
 
1
 Ногоон зоорь орчмын орон сууцны хорооллын гадна цэвэр ус, усан сан, тохижилт, насос станцын барилгын ажил /УБ, БЗД, 11-р хороо/
 2012-2013
1140
1140
1122,9
642,8
 
 Дүн
 
1140
1140
1122,9
642,8
 
 Нийгмийн салбарт
 
 
 
 
 
2
 Жанжин клубын барилгыг шинээр барих /БЗД 12-р хороо/
 2012-2013
5800
5800
4740,3
4740,3
 
 Дүн
 
5800
5800
4740,3
4740,3
 Улсын төсвөөс нийслэлийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг /48.0 тэрбум төгрөг/
 
 
 
 
3
Цагаан даваанд төвлөрсөн хогийн цэг байгуулах /БЗД 24-р хороо/
 2012-2013
1000
1000
1000
680
4
Улаанхуарангийн зам, Эскадрилын хөшөөнөөс Цэргийн их сургууль, Шар хадны зам хүртэлх 1.5 км авто замын шинэчлэлт /БЗД, 16-р хороо/
 2012-2013
2200
2200
2200
440
 
 Дүн
 
3200
3200
3200
1120
 
 НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ДҮН
 
10140
10140
9063,2
6503,1
.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: