х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Худалдан авалтын мэдээлэл: 2-р эмнэлгийн урд усан оргилуур бүхий иж бүрэн тохижилтын ажил

Posted by tusuvbzd on 2012/11/17

 1
Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, товч тодорхойлолт
2-р эмнэлгийн урд усан оргилуур бүхий иж бүрэн тохижилтын ажил
2
Худалдан авалтын хэлбэр
(нээлттэй тендер, харьцуулалтын  арга, шууд гэрээ байгуулах, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох)
Битүүмжилсэн тендер. 
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
Дотоодын гүйцэтгэгчид давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй.
3
Төсөвт өртөг
 109.568.000
4
Хөрөнгө оруулалтын  төрөл
(улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, эрх шилжиж ирсэн г.м.)
 Нийслэлийн төсөв
5
Худалдан авах ажиллагааны төрөл
(бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ)
 Ажил
6
Урилга ба үнийн санал
(ОНМХ-ээр зарласан буюу хүргүүлсэн байдал, давтамж, огноо г.м.)
Урилгыг хавсаргана.
2012 оны 3-р сарын 13-нд Сангийн яамны www.e-procurement.mn сайт болон өдөр тутмын сонинд нийтлэгдсэн. 
7
Үнэлгээний хороо
(Бүрэлдэхүүн, дарга, гишүүдийн нэрс, албан тушаал, ТББ-ын төлөөлөл орсон эсэх г.м.)
Үнэлгээний хорооны дарга:
Б.Содонбаатар-Үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтсийн дарга,
Гишүүд:
Ө.Уянга-Хөгжлийн шийдэл төрийн бус байгууллагын мэргэжилтэн,
Ц.Цэдэндамба-Дүүргийн үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн,
С.Алтантуяа-Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын хяналтын инженер,
С.Нямжаргал-Дүүргийн санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн
8
Үнэлгээний хороо ажилласан байдал
(тендерийн ямар баримт бичиг, материал бэлтгэсэн, хэзээ яаж хуралдсан, тендерийн үе шатууд, гэрээ байгуулах эрх олгосон дүгнэлт зөвлөмж гаргасан огноо дугаар г.м.)
 
9
Тендерийн нээлт
(Огноо, нээлттэй байдал г.м.)
Тендерийг 2012 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн Улаанбаатарын цагаар 10 цаг 00 минутаас өмнө Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 209 тоот хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2012 оны 04 дүгээр сарын 13–ны өдрийн 10 цаг 30 минутаас нээнэ.
10
Тендерт оролцогчдын тоо, нэрсийн жагсаалт 
 Измнэг ХХК
11
Шалгарсан компани, байгууллага
(Товч танилцуулга, бүртгэл, удирдах албан тушаалтан, хаяг г.м.)
 Измнэг ХХК 
12
Гомдол гарсан эсэх, хэрвээ тийм бол хэн гаргасан, гомдлын агуулга, хэрхэн шийдэгдсэн
 Үгүй
13
Худалдан авах гэрээ байгуулсан
(огноо, дугаар г.м.)
 2012.05.15
Гэрээний дугаар БЗД – ОУБТА 12/02
14
Гэрээнд зааснаар, хэрэгжиж эхлэх ба дуусах хугацаа
 2012.05.15-2012.06.25
15
Хэрэгжиж эхэлсэн огноо
 2012.05.15.
16
Хэрэгжилтийн явц:
… сарын … –ны байдлаар
 
17
Хэрэгжилтийн  явц:
9-р сарын 17-ны байдлаар
 Дуусаагүй. Зам талбайн ажил үндсэндээ хийгдсэн боловч усан оргилуурын хэсэг дуусаагүй. 
Мэдээллийн самбар байрлуулаагүй.
18
Хэрэгжилтийн явц:
11-р  сарын 25-ны байдлаар
Бүрэн дууссан.  
19
Хэрэгжиж дууссан буюу худалдан авах гэрээг дүгнэж бараа, ажил үйлчилгээг хүлээж авсан огноо, баримт бичгийн дугаар
 
20
Худалдан авалтын чанар, үр дүнгийн талаархи мэдээлэл, дүгнэлт
 Хугацаа алдсаныг эс тооцвол сайн хийгдсэн гэж үзлээ. Усан оргилуур хэр ажиллахыг дулааны улиралд үзэх шаадлагатай.

2012 оны 9-р сарын 17-ны байдлаар ажлын явц ийм байна.

 

2012 оны 11-р сарын байдлаар ажил дууссан харагдаж байна.

БЗД. 2-р эмнэлгийн урд. 2012 (2) + БЗД. 2-р эмнэлгийн урд. 2012 (3) + БЗД. 2-р эмнэлгийн урд. 2012 (4) + БЗД. 2-р эмнэлгийн урд. 2012 (5) + БЗД. 2-р эмнэлгийн урд. 2012 (6) + БЗД. 2-р эмнэлгийн урд. 2012 (7) + БЗД. 2-р эмнэлгийн урд. 2012 (8) +

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: