х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Archive for November, 2012

Худалдан авалтын мэдээлэл: 2-р эмнэлгийн урд усан оргилуур бүхий иж бүрэн тохижилтын ажил

Posted by tusuvbzd on 2012/11/17

 1
Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, товч тодорхойлолт
2-р эмнэлгийн урд усан оргилуур бүхий иж бүрэн тохижилтын ажил
2
Худалдан авалтын хэлбэр
(нээлттэй тендер, харьцуулалтын  арга, шууд гэрээ байгуулах, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох)
Битүүмжилсэн тендер. 
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
Дотоодын гүйцэтгэгчид давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй.
3
Төсөвт өртөг
 109.568.000
4
Хөрөнгө оруулалтын  төрөл
(улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, эрх шилжиж ирсэн г.м.)
 Нийслэлийн төсөв
5
Худалдан авах ажиллагааны төрөл
(бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ)
 Ажил
6
Урилга ба үнийн санал
(ОНМХ-ээр зарласан буюу хүргүүлсэн байдал, давтамж, огноо г.м.)
Урилгыг хавсаргана.
2012 оны 3-р сарын 13-нд Сангийн яамны www.e-procurement.mn сайт болон өдөр тутмын сонинд нийтлэгдсэн. 
7
Үнэлгээний хороо
(Бүрэлдэхүүн, дарга, гишүүдийн нэрс, албан тушаал, ТББ-ын төлөөлөл орсон эсэх г.м.)
Үнэлгээний хорооны дарга:
Б.Содонбаатар-Үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтсийн дарга,
Гишүүд:
Ө.Уянга-Хөгжлийн шийдэл төрийн бус байгууллагын мэргэжилтэн,
Ц.Цэдэндамба-Дүүргийн үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн,
С.Алтантуяа-Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын хяналтын инженер,
С.Нямжаргал-Дүүргийн санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн
8
Үнэлгээний хороо ажилласан байдал
(тендерийн ямар баримт бичиг, материал бэлтгэсэн, хэзээ яаж хуралдсан, тендерийн үе шатууд, гэрээ байгуулах эрх олгосон дүгнэлт зөвлөмж гаргасан огноо дугаар г.м.)
 
9
Тендерийн нээлт
(Огноо, нээлттэй байдал г.м.)
Тендерийг 2012 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн Улаанбаатарын цагаар 10 цаг 00 минутаас өмнө Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 209 тоот хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2012 оны 04 дүгээр сарын 13–ны өдрийн 10 цаг 30 минутаас нээнэ.
10
Тендерт оролцогчдын тоо, нэрсийн жагсаалт 
 Измнэг ХХК
11
Шалгарсан компани, байгууллага
(Товч танилцуулга, бүртгэл, удирдах албан тушаалтан, хаяг г.м.)
 Измнэг ХХК 
12
Гомдол гарсан эсэх, хэрвээ тийм бол хэн гаргасан, гомдлын агуулга, хэрхэн шийдэгдсэн
 Үгүй
13
Худалдан авах гэрээ байгуулсан
(огноо, дугаар г.м.)
 2012.05.15
Гэрээний дугаар БЗД – ОУБТА 12/02
14
Гэрээнд зааснаар, хэрэгжиж эхлэх ба дуусах хугацаа
 2012.05.15-2012.06.25
15
Хэрэгжиж эхэлсэн огноо
 2012.05.15.
16
Хэрэгжилтийн явц:
… сарын … –ны байдлаар
 
17
Хэрэгжилтийн  явц:
9-р сарын 17-ны байдлаар
 Дуусаагүй. Зам талбайн ажил үндсэндээ хийгдсэн боловч усан оргилуурын хэсэг дуусаагүй. 
Мэдээллийн самбар байрлуулаагүй.
18
Хэрэгжилтийн явц:
11-р  сарын 25-ны байдлаар
Бүрэн дууссан.  
19
Хэрэгжиж дууссан буюу худалдан авах гэрээг дүгнэж бараа, ажил үйлчилгээг хүлээж авсан огноо, баримт бичгийн дугаар
 
20
Худалдан авалтын чанар, үр дүнгийн талаархи мэдээлэл, дүгнэлт
 Хугацаа алдсаныг эс тооцвол сайн хийгдсэн гэж үзлээ. Усан оргилуур хэр ажиллахыг дулааны улиралд үзэх шаадлагатай.

2012 оны 9-р сарын 17-ны байдлаар ажлын явц ийм байна.

 

2012 оны 11-р сарын байдлаар ажил дууссан харагдаж байна.

БЗД. 2-р эмнэлгийн урд. 2012 (2) + БЗД. 2-р эмнэлгийн урд. 2012 (3) + БЗД. 2-р эмнэлгийн урд. 2012 (4) + БЗД. 2-р эмнэлгийн урд. 2012 (5) + БЗД. 2-р эмнэлгийн урд. 2012 (6) + БЗД. 2-р эмнэлгийн урд. 2012 (7) + БЗД. 2-р эмнэлгийн урд. 2012 (8) +

Posted in + Хөрөнгө оруулалт, худалдан авалт тус бүрийн явц, үр дүнгийн мэдээлэл | Leave a Comment »

Усан спорт сургалтын төв: 2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/11/11

Байгууллагын нэр: Усан спорт сургалтын төв
Хаяг байршил:- 6-р хороо Оюутны хотхон
Ерөнхий менежер: Б.Буянжаргал
Нягтлан бодогч: Д.Амаржаргал
Харилцах утас:
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 01-р сарын 01-ны үлдэгдэл 0.0 0.0
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 0.0 0.0
Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл 0.0 0.0
Бусад байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эхний үлдэгдэл 0.0 0.0
НИЙТ ОРЛОГЫН ДҮН 80054.2 40000.0
Төсвийн урсгал санхүүжилт 80054.2 40000.0
Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос
Бусад орлого
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 80054.2 35431.3
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
Бараа, үйлчилгээний зардал 80054.2 35431.3
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил
Үндсэн цалин
Нэмэгдэл, урамшил
Гэрээт ажлын цалин
Унаа, хоолны хөнгөлөлт
Ажил олгогчооснийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
Тэтгэврийн даатгал
Тэтгэмжийн даатгал
ҮОМШӨ-ний даатгал
Эрүүл мэндийн даатгал
Ажилгүйдлийн даатгал
Бараа, үйлчилгээний бусад зардал
Бичиг хэрэг
Гэрэл цахилгаан
Түлш, халаалт
Тээвэр, шатахуун
Шуудан, холбоо
Цэвэр, бохир ус
Дотоод албан томилолт
Гадаад томилолт /арга хэмжээ/
Гадаад зочны зардал
Ном, хэвлэл авах
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
Эд хогшил худалдан авах
Багаж, хэрэгсэл
Тавилга
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэлийн зардал
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
Орон нутгийн хөрөнгөөр
Урьд оны төсвийн хэмнэлт зарцуулалт
Урсгал засвар
Төлбөр хураамж ба бусад зардал
Баяр наадмын зардал
Байрны түрээсийн хөлс
Татаас ба урсгал шилжүүлэг
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
Оюутны тэтгэлэг
Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал
ЖМС
Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж
Шагнал, урамшуулал
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж
Төлбөр, хураамж
Газрын төлбөр
Тээврийн хэрэгслийн татвар
Гадаад шилжүүлэг
Олон улсын байгууллагын гишүүний татвар
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
Дотоод хөрөнгө оруулалт
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
Өөрийн хөрөнгөөр сахүүжих хөрөнгө оруулалт
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ  80054.2  35431.3
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 09 –р сарын 30-ны үлдэгдэл
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл  4568.7
Бусад байгууллага,иргэдээс авах авалгын эцсийн үлдэгдэл
Бусад байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1 1
АЖИЛЛАГСАД БҮГД 28 22
Удирдах ажилтан 1 1
Гүйцэтгэх ажилтан 11 9
Үйлчлэх ажилтан 16 12
Гэрээт ажилтан 0 0

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

Ахмадын хороо: 2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/11/11

Байгууллагын нэр:  Ахмадын хороо
Хаяг байршил: БЗД 22- хороо, Дүүргийн МАН-ын байр
Ерөнхий менежер: Б. Төмөрбат
Нягтлан бодогч: Ж. Сарантуяа
Харилцах утас: 450052, 99469292.     
 
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮНГЭЭР (мян.төг)
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
2
1.Орлогын дүн 2=3+4+5
50631,0
77309,0
3
       Төсвийн санхүүжилт
 
 
4
       Мөнгөн урамшуулал
 
 
5
       Бусад санхүүжилт
 
29219,0
6
2.Нийт зардлын дүн
50631,0
67886,84
7
А. Урсгал зардлын дүн
50631,0
67886,84
8
1.1   Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17
50631,0
67886,84
9
      1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
 
 
10
              Үндсэн цалин
12352,5
9206,0
11
              Үр дүнгийн урамшуулал
 
 
12
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
1359,0
813,98
13
             Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
864,5
644,34
14
           Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
62,0
46,03
15
           ҮОМШӨ шимтгэл
123,5
85,61
16
             Ажилгүйдлийн шимтгэл
62,0
7,60
17
           Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
247,0
30,40
18
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
36920,4
57866,86
19
       Бичиг хэрэг
 
 
20
            Гэрэл цахилгаан
 
 
21
           Түлш халаалт
 
 
22
            Тээвэр шатахуун
 
 
23
            Шуудан холбоо
425,0
350,22
24
            Цэвэр бохир ус
 
 
25
            Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
 
 
26
            Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
 
 
27
            Хоол хүнс
 
 
28
            Ном хэвлэл худалдан авах азрдал
 
 
29
            Урсгал засвар
 
 
30
            Байрны түрээсийн зардал
2400,0
2265,0
31
            Эд хогшил худалдан авах
 
 
32
            Шагнал урамшил
 
 
33
            Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
 
 
34
            Татвар төлбөр хураамж
 
 
35
            Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
 
 
36
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ
33791,5
25664,54
37
            Ном хэвлэлийн зардал
303,9
395,20
38
            Бусад зардал
 
 
39
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 10-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
 
 9423,06

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

“Баянзүрх” цогцолбор сургууль: 2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/11/10

Байгууллагын нэр: Баянзүрх цогцолбор
Хаяг, байршил: БЗД 8-р хороо, Улаанхуарангийн эцэст
Ерөнхий менежер: С.Цог
Нягтлан бодогч: Б.Батцэнгэл
Харилцах утас: 480083. 480081.
 
Үзүүлэлт төсөв гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 01-р сарын 01-ны үлдэгдэл   0.6
Үүнээс харилцах дансны үлдэгдэл    
Бусад байгууллагаас авах авлагын үлдэгдэл    
Бусад байгууллагад өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                  –
1. Орлогын дүн      763,499.0    758,227.7
Төсвийн санхүүжилт      756,177.4    756,177.0
Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт    
Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжилт    
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого          6,656.0  
Туслах үйл ажиллагааны орлого             665.6  
Бусад орлого          2,050.7
2. Нийт зардал    
    А. Урсгал зардлын дүн    
1. Бараа үйлчилгээний зардлын дүн      763,499.0    675,149.6
1.1. Цалин хөлс болон нэмэгдэл зардал      527,933.8    477,915.5
       Үндсэн цалин      527,933.8    477,915.5
        Үндсэн бус цалин    
1.2. Ажил олгогчос төлөх НДШ        63,581.8      57,027.4
    Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл        43,351.3      38,398.3
    Тэтгэвэрийн даатгал        40,461.2      35,737.0
    Тэтгэмжийн даатгал          2,890.1        2,661.3
    Ажилгүйдлийн даатгал          2,890.1        2,661.3
    ҮОМШӨ-ний даатгал          5,780.2        5,322.6
   Байгуулагаас төлөх ЭМД хураамж        11,560.2      10,645.2
1.3. Бараа үйлчилгээний бусад зардал      171,983.4    140,206.7
     Бичиг хэрэг          1,322.8           185.0
    Гэрэл цахилгаан        11,502.7        9,944.2
     Түлш халаалт        48,380.5      35,867.4
     Тээвэр шатахуун             721.5           340.0
     Шуудан холбоо          1,107.2           773.2
     Цэвэр бохир ус          3,050.4        5,083.3
     Эм             191.3        1,244.0
     Хичээл практик          5,551.7           984.8
     Ном хэвлэл          1,327.2        1,565.3
     Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл          2,713.6        4,849.7
     Нормын хувцас зөөлөн эдлэл          1,472.0        1,126.8
     Үдийн цай        34,002.5      29,818.0
     Албан томилолт             876.0  
    Урсгал засвар          2,533.1        4,665.7
    Биеийн тамир уралдаан             460.8  
    Төвлрүүлэх шилжүүлэг    
    Төлбөр хураамж бусад зардал             637.0           450.1
    Төсөл арга хэмжээ    
    Шагнал             813.5        2,965.0
    Тэтгэвэрт гаргахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж          5,237.6        4,201.9
    Үр дүнгийн урамшуулал        50,082.0      36,142.4
Б.  Хөрөнгийн зардал    
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих ХО    
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих ХО    
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 10-р сарын 31 ний үлдэгдэл                   –      83,078.1
   Үүнээс банкин дахь харилцха дансны үлдэгдэл    
0    
Бусад байгууллагад өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл                  –
Байгуулагын тоо 1 1
    Ажиллагсадын тоо 121 110
    Удирдах ажилтан 1 1
    Гүйцэтгэх ажилтан 75 71
    Үйлчлэх ажилтан 40 38
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

БЗД-ийн 102 дугаар сургууль: 2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/11/10

Байгууллагын нэр: БЗД-ийн 102-р сургууль
Хаяг, байршил: БЗД-ийн 27-р хороо,  Дарь эх 1-р хэсэг
Ерөнхий менежер: С.Мөнхнасан
Нягтлан бодогч: Д.Отгончимэг
Харилцах утас: 70155669.

(Өссөн дүн, мян.төг)

 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
Мөнгөн хөрөнгийн 2012.оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл
 
3804.5
            Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
    Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн  эхний үлдэгдэл
 
 
I. ОРЛОГЫН ДҮН
729749.5
730978.1
            Төсвөөс урсгал санхүүжилт
728439.0
728439.1
             Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжилт
 
 
            Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжилт
 
 
            Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжилт
1310.5
2539.0
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
729749.5
648494.4
      А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
729749.5
648494.4
        1.Бараа, үйлчилгээний зардал
688119.6
615481.5
           1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
516557.4
473841.9
        Үндсэн цалин
474015.7
446408.6
         Нэмэгдэл цалин
2144.0
 
         Үр дүнгийн урамшуулал
40397.7
27858.4
           1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
56821.6
52964.4
                 Тэтгэвэр, тэтгэмжийн   даатгалын шимтгэл
             38741.9
36112.1
                      Тэтгэвэрийн даатгал
36159.0
33704.7
                      Тэтгэмжийн даатгал
2582.9
2407.4
                       ҮОМШӨ даатгал
5165.6
4815.0
                       Ажилгүйдлийн даатгал
2582.9
2407.4
                    Байгууллага төлөх эрүүл   мэндийн даатгал
10331.2
9629.9
           1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
155138.3
116533.6
                      Бичиг хэрэг
2003.3
830.8
                      Гэрэл цахилгаан
8749.1
5254.2
                      Түлш, халаалт
56135.8
37540.0
                      Тээвэр /шатахуун/
858.8
1035.
                      Шуудан, холбоо
1677.0
1169.6
                      Цэвэр бохир ус
9139.3
10311.5
                      Ном хэвлэл
2009.9
495.1
                      Хичээл, үйлдвэрлэлийн   дадлага хийх
4783.6
93.0
                      Эд хогшил худалдан авах
3169.5
556.2
                      Нормын хувцас, зөөлөн   эдлэл
2228.8
1140.7
                      Үдийн цай
58654.6
53206.0
                      Эмйин зардал
289.7
324.7
                        Урсгал засвар
2954.6
4195.0
                      Төлбөр хураамж
460.4
308.3
                      Биеийн тамир уралдаан   тэмцээн
697.6
73.5
                      Дотоод албан томилолт
1326.7
 
                      Тэтгэвэрт гарах хүмүүсийн   тэтгэмж
 
 
                      Нэг удаагийн тэтгэмж
 
 
                      Шагнал, урамшуулал
1232.2
1350.0
  Б.Хөрөнгийн   зардал
 
 
            Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
             Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжтих хөрөнгө оруулалт
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 09 дугаар сарын   31-ны үлдэгдэл
 
85863.2
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын   эцсийн үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн  эцсийн үлдэгдэл
 
 
III.БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
1
1
         АЖИЛЛАГСАД БҮГД
85
95
               Удирдах ажилтан
1
1
               Гүйцэтгэх ажилтан
63
73
               Үйлчлэх ажилтан
21
21

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

ОНӨҮГ Нийтлэг үйлчилгээний газар: 2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/11/09

Байгууллагын нэр: Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар – Нийтлэг үйлчилгээний газар. 
Хаяг байршил: БЗД-ийн 13-р хороо,  ЭТӨЧ Төр захиргааны ордон баруун хаалга
Ерөнхий менежер: Ц.Лхагвасүрэн
Нягтлан бодогч: Р.Борхүү
Харилцах утас: 452730.
 
үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮН
1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 200 . .   . Оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
2
Үүнээс: банкны харилцах дансны   үлдэгдэл
 
20 504,80
3
Авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
4
Өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
5
I.  Орлогын дүн
908776.0
660318.4
6
       Төсвийн санхүүжилт
908776.0
647720.0
7
       Төсвийн хөрөнгө оруулалт санхүүжилт
0,00
 
8
       Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилт
0,00
 
9
       Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос
0,00
12598.4
10
       Туслах үйл ажиллагааны орлогоос
0,00
 
11
       Бусад орлого
0,00
 
12
II. Нийт зарлагын дүн
704199.0
632288.8
13
А.Урсгал зардлын дүн
0,00
 
14
1. Бараа үйлчилгээний зардал
 
 
15
     1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
 76499.0
49762.5
16
            Үндсэн цалин
76141.3
49762.5
17
            Нэмэгдэл, урамшил
 
 
18
            Гэрээт ажлын цалин
 
 
19
            Унаа хоолны хөнгөлөлт
357.7
0,00
20
      1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх   шимтгэл
8414.8
5346.9
21
            Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
6884.8
4509.1
22
            Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж
1530.0
837.80
23
      1.3 Бараа, ажил үйлчилгээний бусад зардал
823862.2
577179.4
24
             Бичиг хэрэг
 
 
25
             Гэрэл цахилгаан
 
 
26
            Түлш халаалт
 
 
27
            Тээвэр шатахуун
 
 
28
            Шуудан холбоо
 
 
29
            Цэвэр бохир ус
 
 
30
            Дотоод албан томилолт
 
 
31
            Гадаад томилолт (арга хэмжээ)
 
 
32
            Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
 
 
33
            Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
 
 
34
            Хоол, хүнс
 
 
35
            Эм
 
 
36
            Урсгал засвар
 
 
37
            Байрны түрээсийн хөлс
 
 
38
            Бусад зардал
 
 
39
            ТӨАҮйлчилгээний зардал
823862.2
577179.4
40
            Ном хэвлэл худалдан авах
 
 
41
            Эд хогшил худалдан авах
 
 
42
            Багаж хэрэгсэл
 
 
43
            Тавилга
 
 
44
            Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл
 
 
45
            Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс
 
 
46
Өмнөх оны үлдэгдэл
 
 
47
            Сургалт семинарын зардал
 
 
51
2. Татаас ба урсгал шилжүүлэг
 
 
52
2.1 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
 
 
53
            Оюутны тэтгэлэг
 
 
54
            Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
 
 
55
            Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж урамшуулал
 
 
56
            Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж
 
 
57
            Шагнал урамшуулал
 
 
58
2.2 Төлбөр хураамж
 
 
59
            Татвар төлбөр хураамж
 
 
60
            Тээврийн хэрэгслийн хураамж
 
 
61
2.3 Гадаад шилжүүлэг
 
 
62
            Олон улсын байгууллагын гишүүний хураамж
 
 
63
Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
64
     Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
65
     Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
66
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 200 . .   . Оны . . . сарын . . . -ны үлдэгдэл
 
 
67
Үүнээс: банкны харилцах дансны   үлдэгдэл
 
48534.4
68
Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
69
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
70
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
 
1
71
Ажиллагсад бүгд
 
63
72
Удирдах ажилтан
 
3
73
Гүйцэтгэх ажилтан
 
                 60
74
Үйлчлэх ажилтан
 
 
75
Гэрээт ажилтан

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

БЗД-ын Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/11/08

Байгууллагын нэр: БЗД-ын Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс
Хаяг байршил: БЗД-ын 5-р хороо, ЭМН-н зүүн талд
Ерөнхий менежер: З.Үүрцайх
Нягтлан бодогч: Ө.Мэндбаяр
Утас: 455390.
 
                                 ҮЗҮҮЛЭЛТ
   ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
     ГҮЙЦЭТГЭЛ
Мөнгөн хөрөнгийн  2012  оны 1 сарын 1 эхний үлдэгдэл
 
0
Орлогын дүн
73739,5
73813,1
Төсвийн санхүүжилт
73662,9
73662,9
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого
16,6
 
Туслах үйл ажиллагааны оролгоос
60
 
Бусад орлого
 
150,2
Нийт зардлын  дүн
129401,5
55581,2
Урсгал зардлын дүн
129401,5
55581,2
Бараан үйлчилгээний зардал
 
 
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал
117668
49104,4
Цалин хөлс
62541,6
43446,8
Гэрээт цалин
49001,4
1950
Хоол унааны хөнгөлөлт
6125
3707,6
Ажил олгогчоос    НДШ
7415,2
5642,9
Тэтгэврийн даатгал
4718,8
3590,9
Тэтгэмжийн даатгал
337,1
256,5
ҮОШМШӨ дөөтгөл
674,1
513
Ажилгүйдлийн даатгал
337,1
256,5
Байгууллаг төлөх ЭМД
1348,2
1026,0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал
4126,7
833,9
Бичиг хэргийн зардал
256,6
41,0
Гэрэл цахидгаан
251,9
125,9
Түлш халаалт
1452,8
 
Тээвэр шатахуун
432,5
432
Шуудан холбоо
437,0
138,6
Цэвэр бохир ус
238,2
96,4
Дотоод албан томилолт
26,0
 
Төрийн өмнөөс ажил үйлчилгээний төлбөр
 
 
Аудитын ажлын хөлс
28,8
 
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх
823,9
 
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
26,1
 
Хоол,хүнс
56,2
 
Эм
 
 
Урсгал засвар
 
 
Төлбөр хураамж
96,7
 
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
 
 
Холбооны суваг ашигласны
 
 
Ном хэвлэлийн зардал
 
 
Тэтгэвэрт гарахад
 
 
Урьд оны төсвийн хэмнэлтийг төвлөрүүлэх
 
 
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
191,6
 
Төсөл арга хэмжээний зардал
 
 
Тээврийн хэрэгслийн даатгал
 
 
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
 Мөнгөн хөрөнгийн 2012.оны 10  сарын  31-ны үлдэгдэл
 
18231,9
 Байгууллагын тоо
 1
 
Ажиллагсад бүгд
       57
        52
Удирдах ажилтан
       1
         1
Гүйцэтгэх ажилтан
       49
        49
Үйлчлэх ажилтан
        7
        2

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

97-р сургууль: 2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/11/06

Байгууллагын нэр: 97-р дунд сургууль
Хаяг, байршил: БЗД-ын 4-р хороо, Б.Доржийн гудамж
Ерөнхий менежер: Д.Мөнхбат
Нягтлан бодогч: Г.Болор-Эрдэнэ
Харилцах утас: 462409.
 
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮН (мян.төг)
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл
 
3123.7
Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
I.    ОРЛОГЫН ДҮН   5=6+7+8+9+10+11
914602.6
936191.9
      Төсвийн   санхүүжилт
901698.3
901698.6
      Төсвийн хөрөнгө   оруулалтын санхүүжилт     /Бусад   /
 
 
       Эрүүл мэндийн   даатгалын санхүүжих
 
 
       Үндсэн үйл   ажилллагааны орлогоос
12480.0
10180.0
       Туслах үйл   ажилллагааны орлогоос
424.3
24313.3
        Бусад орлого
 
 
II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН   12=13+41
914602.6
846478.0
А.Урсгал зардлын дүн 13=14+37
914602.3
 846478.0
1.Бараа үйлчилгээний зардал 14=15+18+21
720776.1
686574.9
  1.1 Цалин, хөлс болон   нэмэгдэл урамшил 15=16+17
644094.3
615360.1
        Үндсэн цалин
644094.3
615360.1
Нэмэгдэл урамшуулал
0
0
        Үр дүнгийн   урамшуулал
53007.6
71213.8
  1.2 Ажил олгогчоос   нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 18=19+20
76681.8
58265.4
        Тэтгэврийн даатгал
48797.3
45318.9
         Тэтгэмжийн   даатгал
3485.6
3236.2
         ҮОМШӨ-ний даатгал
6971.1
6474.1
         Ажилгүйдлийн даатгал
3485.6
3236.2
        Байгууллага төлөх   ЭМД-ийн хураамж
13942.2
12948.3
  1.3 Бараа, үйлчилгээний   бусад зардал 21=22+…36
165625.8
159903.1
        Бичиг хэрэг
2027.2
939.2
        Гэрэл   цахилгаан
8213.9
5859.8
        Түлш халаалт
32360.7
20690.2
        Тээвэр   шатахуун
644.1
485.0
        Шуудан холбоо
1697.0
1339.6
        Цэвэр бохир   ус
8756.6
6445.2
        Хичээл   үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
9131.4
3000.3
        Эд хогшил худалдан   авах
4320.6
649.5
        Нормийн хувцас   зөөлөн эдлэл
             2255.5
1245.0
        Хоол, хүнс
48952.7
46171.0
        Эм
293.1
417.0
        Урсгал  засвар
4033.6
13654.4
Албан томилолтын зардал
1342.5
0
Ном хэвлэл худалдан авах
2033.9
537.5
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
706.0
268.2
Татвар төлбөр хураамж
1062.7
1669.7
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
11741.0
5539.4
Шагнал урамшуулал
1246.4
1342.0
Өмнөх оны үлдэгдэл
 
2967.7
Бусад зардал
 
2571.0
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 41=42+43
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2011. оны … сарын … -ны үлдэгдэл
0.0
92838.7
Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
III.   БАЙГУУЛЛАГЫН   ТОО
 
 
Ажиллагсад бүгд    49=50+51+52                   
129
130
Удирдах ажилтан
1
1
Гүйцэтгэх ажилтан
90
90
Үйлчлэх ажилтан
38
39
Хүүхдийн тоо
2100
2100
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

БЗД-ийн 92-р дунд сургууль: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/11/06

Байгууллагын нэр: 92-р сургууль
Хаяг, байршил: 8-р хороо Эрдэнэтолгойн 40-р гудамж
Ерөнхий менежер: Д.Октябрь
Нягтлан бодогч: Ю.Уртнасан
Харилцах утас: 460386. 
 
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮН (мян.төг)
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 1-р сарын 1-ны  үлдэгдэл
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
Үүнээс: банкны харилцах   дансны үлдэгдэл
0.00
0.00
Бусад байгууллага   иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
0.00
0.00
Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл
0.00
0.00
I.    ОРЛОГЫН ДҮН   5=6+7+8+9+10+11
915,095.20
878,092.60
      Төсвийн санхүүжилт
914,263.20
877,592.60
Бусад орлого
 
 
Дэлхийн зөн
0.00
 
       Үндсэн үйл ажилллагааны орлогоос
832.00
500.00
       Туслах үйл ажилллагааны орлогоос
 
0.00
Үр дүнгийн урамшуулал
0.00
0.00
II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 12=13+41
915,095.20
720,321.10
1. Бараа үйлчилгээний   зардал
687,719.90
584,758.30
1.1 Цалин хөлс болон   нэмэгдэл урамшил
567,766.50
484,674.30
Үр дүнгийн урамшуулал
51,799.00
42,314.50
1.2 Ажил олгогчоос   нийгмийн даатгалд төлөх
68,154.40
57,769.50
Тэтгэврийн даатгал
43,371.90
36,762.80
Тэтгэмжийн даатгал
3,097.90
2,633.90
ҮОМШӨ-ний даатгал
6,195.50
5,262.90
       Ажилгүйдлийн даатгал
3,097.90
2,622.10
        Байгууллага төлөх ЭМД-ийн   хураамж
12,391.20
10,487.80
  1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал   21=22+…36
227,375.30
135,562.80
        Бичиг хэрэг
1,727.80
1,004.00
        Гэрэл цахилгаан
6,730.40
4,856.60
        Түлш халаалт
87,234.00
48,500.00
        Тээвэр шатахуун
1,030.40
375.00
        Шуудан холбоо
1,446.40
922.70
        Цэвэр бохир ус
6,897.20
4,357.10
Ном хэвлэл авах
1,733.60
312.50
        Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага   хийх
4,015.40
2,296.00
        Эд хогшил худалдан авах
2,705.20
439.00
        Нормийн хувцас зөөлөн эдлэл
1,922.50
891.00
Үдийн цай
42,804.80
34,358.20
        Эм
249.60
384.00
        Урсгал  засвар
2,521.60
1,372.50
Албан томилолтын зардал
1,144.30
 
Төсөл арга хэмжээний   зардал
 
 
        Биеийн тамир уралдаан тэмцээний   зардал
601.70
 
       Төлбөр хураамж
381.60
291.00
             Шагнал урамшуулал
1,062.80
1,792.80
Тэтгэвэрт гарах тэтгэмж
63,166.00
33,410.40
Бусад
 
 
      Мөнгөн урамшуулал
 
 
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ   41=42+43
0.00
 
        Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
0.00
0.00
        Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
0.00
0.00
Мөнгөн хөрөнгийн 2012.   оны 08 сарын 31-ны үлдэгдэл
0.00
157,771.50
Үүнээс: банкны харилцах   дансны үлдэгдэл
0.00
 
Авлагын эцсийн үлдэгдэл
0.00
0.00
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
0.00
 
III.   БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
1.00
1.00
Ажиллагсад бүгд  49=50+51+52
118.00
101.00
Удирдах ажилтан
1.00
1.00
Гүйцэтгэх ажилтан
85.00
75.00
Үйлчлэх ажилтан
32.00
25.00
Хүүхдийн тоо
 
1,625
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

БЗД-ийн 120-р дунд сургууль: 2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/11/06

Байгууллагын нэр: 120-р сургууль
Хаяг байршил: Хужирбулан, 28-р хороо,
Ерөнхий менежер: С.Гэрэл
Нягтлан бодогч:  Л.Оюунтуяа
Харилцах утас: 99866300, 99135148.       
 
Үзүүлэлт ӨССӨН ДҮН (Мян.төг)
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ
1 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл
2 Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл
3 Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
4 Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл
5 I.    ОРЛОГЫН ДҮН 82727.4 82727,4
 6       Төсвийн санхүүжилт 82727.4 82727.4
 7       Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт     /Бусад   /
 8        Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжих
 9        Үндсэн үйл ажилллагааны орлогоос
 10        Туслах үйл ажилллагааны орлогоос
 11         Бусад орлого
 12 II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 82727.4 4514.4
 13 А.Урсгал зардлын дүн 82727.4 4514.4
 14 1.Бараа үйлчилгээний зардал 64340.6 4514.4
 15   1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 53292.1 4048.7
 16         Үндсэн цалин
 17 Нэмэгдэл урамшуулал
 18         Үр дүнгийн урамшуулал 4672,4
 19   1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 6376,1 445,4
 20         Тэтгэврийн даатгал 4057,5 283,4
 21          Тэтгэмжийн даатгал 289,8 20,3
 22          ҮОМШӨ-ний даатгал 579,6 20,3
 23          Ажилгүйдлийн даатгал 289,8 40,5
 24         Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж 1159,3 80,9
 25   1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал
 26         Бичиг хэрэг
 27         Гэрэл цахилгаан 2770,5
 28         Түлш халаалт 12867,4
 29         Тээвэр шатахуун
 30         Шуудан холбоо
 31         Цэвэр бохир ус 2748,9
 32         Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
 33         Эд хогшил худалдан авах
 34         Нормийн хувцас зөөлөн эдлэл
 35         Хоол, хүнс
 36         Эм
 37         Урсгал  засвар
 38 Холбооны суваг ашигласны түрээс
 39 Ном хэвлэл худалдан авах
 40 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
 41 Татвар төлбөр хураамж
 42 Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
 43 Шагнал урамшуулал
 44 Тэтгэвэрт гаргахад олгох тэтгэмж
 45 Бусад зардал
 46 Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 47 Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 10 сарын 31 -ны үлдэгдэл 78233,3
 48 Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 49 Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 50 Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 51 III.   БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1,0 1,0
 52 Ажиллагсад бүгд 85 7
53 Удирдах ажилтан 1 1
 54 Гүйцэтгэх ажилтан 65 2
 55 Үйлчлэх ажилтан 19 4
 56 Хүүхдийн тоо

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

“Амгалан” цогцолбор сургууль: 2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/11/05

 Байгууллагын нэр: Амгалан цогцолбор
Хаяг байршил: БЗД-ийн 8-р хороо, УС-15 хотхон
Ерөнхий менежер: О.Нямаа
Нягтлан бодогч: Д.Баярцэцэг
Харилцах утас: 460168. 
 
Үзүүлэлт
          Нийт дүн
 
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн 2010 оны 1 сарын 1 үлдэгдэл
 
1798.0
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны   эхний үлдэгдэл
 
1798.0
Байгууллага, иргэдээс авах авлагын   эхний үлдэгдэл
 
0
Байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
0
ОРЛОГЫН ДҮН
1159867.6
1160657.4
Төсвөөс урсгал санхүүжилт
1153619.6
1153620.1
МУХСан
0.0
 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас   олгосон санхүүжилт
0.0
 
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос   санхүүжих
5000.0
6114.7
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос   санхүүжих
1248.0
922.6
Бусад орлого
 
 
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
1159867.5
1006482.4
А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
1159867.5
1006482.4
  1.   Бараа үйлчилгээний   зардал
1145409.6
994951.4
1.1.          Цалин хөлс болон   нэмэгдэл урамшил
844525.9
751982.3
Үндсэн цалин
775320.5
705156.4
Үр дүнгийн урамшуулал
69205.4
46825.9
1.2.          Ажил олгогчоос НД-д төлөх   шимтгэл
92897.9
82165.4
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл
59116.9
55340.6
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
4222.6
3353.1
Ажилгүйдлийн даатгал
4222.6
3353.1
ҮОМШӨ
8445.3
6706.2
Байгууллагаас төлөх ЭМД-ын хураамж
16890.5
13412.5
1.3.          Бараа үйлчилгээний   бусад зардал
207985.8
160803.7
Бичиг хэрэг
2217.2
430.0
Гэрэл цахилгаан
3789.0
7712.1
Түлш халаалт
108741.7
81273.0
Тээвэр шатахуун
858.8
110.0
Шуудан холбоо
1856.0
318.9
Цэвэх бохир ус
10476.5
9138.9
Бусад зардал /хог хаягдал,   ариутгал/
0.0
0.0
Албан томилолт
1468.4
75.0
Ном хэвлэл авах
2224.6
40.0
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
6969.3
543.1
Эд хогшил /БҮТЭЗ/
3166.3
0.0
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл авах
2467.0
2396.1
Үдийн цай
58347.4
53557.4
Эм
280.6
72.8
Урсгал засвар
3251.9
3200.0
Төлбөр хураамж болон бусад зардал
1099.0
138.4
Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн
772.1
0.0
Урьд   оны үлдэгдэл
 
1798.0
  1.   Татаас ба урсгал   шилжүүлэг
14457.9
11531.0
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
14457.9
11531.0
Тэтгэвэрт   гарахад нь олгох тэтгэмж
13094.1
11531.0
Шагнал, урамшуулал
1363.8
 
Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
0
0
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих   хөрөнгө оруулалт
 
 
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2010 оны 2 сарын   28-ний үлдэгдэл
 
155973.0
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны   үлдэгдэл
 
 
Байгууллага, иргэдээс авах авлагын   эцсийн үлдэгдэл
 
0
Байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
1
1
Ажиллагсад бүгд
148
148
Удирдах ажилтан
1
1
Гүйцэтгэх ажилтан
181
179
Үйлчлэх ажилтан
38
38
Сурагчдын тоо
 
2233

.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

“Шавь” цогцолбор сургууль: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/11/05

Байгууллагын нэр: Шавь цогцолбор
Хаяг байршил: БЗД-ийн 5-р хороо
Ерөнхий менежер: Д.Тунгалаг
Нягтлан бодогч: Ж.Пүрэвсүрэн
Харилцах утас: 453288. 
 
                                   Үзүүлэлт                 Өссөн  дүн
Төлөвлөгөө         Гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн   200.. оны 1сарын 1..ны үлдэгдэл  4,125.37
Үүнээс:банкны   харилцах дансны үлдэгдэл  4,125.37
Авлагын   эхний үлдэгдэл 0
Өглөгийн   эхний үлдэгдэл 0
1.ОРЛОГЫН ДҮН 1,466,314,1 1,477,336.6
      Төсвийн санхүүжилт 1,445,930,1 1,445,929.9
      Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас олгох   санхүүжилт 0.0
      Боловсролын газрын санхүүжилт 0.0
     Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос 20,384,0 31,406.7
     Туслах үйл ажиллгааны орлогоос 0.0
      Бусад орлогоос 0.0
2.Нийт зарлагын    дүн 1,466,314,1 1,283,884.3
 А.Урсгал зардлын дүн
1.Бараа үйлчилгээний   зардал 1,215,204,1 1,116,501.3
1.1 Цалин, хөлс болон   нэмэгдэл урамшил 1,094,779,5 1,005,151.6
     Үндсэн цалин 1,002,886,2 946,052.8
     Үр дүнгийн урамшил 91,893,3 59,098.8
1.2  Нийгмийн даатгалын шимтгэл 120,424,6 111,349.7
     Тэтгэврийн   шимтгэл 76,634,6 71,309.9
     Тэтгэмжийн   шимтгэл 5,473,8 3,364.5
     ҮОМШӨ-ний шимтгэл 10,947,5 8,133.3
     Ажилгүйдлийн шимтгэл 5,473,7 3,364,5
     Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж 21,895,0 25,177.5
1.3Бараа үйлчилгээний   бусад зардал 251,110,0 167,383.0
     Бичиг хэрэг 3,376,5 1,498.0
     Гэрэл цахилгаан 13,905,8 12,351.7
     Түлш халаалт 67,567,7 25,542.8
     Тээвэр шатахуун 1,842,0 1,020.0
     Шуудан холбоо 2,826,4 1,739.1
     Цэвэр бохир ус 3,377,5 6,959.6
     Дотоод албан томилолт 2,236,0 581.7
     Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 14,797,9 1,629.9
     Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 3,756,7 1,326.6
     Хоол хүнс
     Эм 488,1 414.5
     Урсгал засвар 6,618,1 9,989.4
     Байрны түрээсийн   хөлс 0.0
    Бусад зардал 0.0
   ТӨАҮйлчилгээний   зардал 0.0
     Ном хэвлэл худалдан авах 3,387,5 204.4
     Эд хогшил худалдан авах 7,089,5 3,346.6
       Багаж   хэрэгсэл 0.0
      Тавилга 0.0
      Хөдөлмөр   хамгааллын хэрэгсэл 0.0
      Бага үнэтэй   түргэн элэгдэл зүйл
    Биеийн   тамир уралдаан тэмцээн 1,175,8 272.0
    Сургалт   семинарын зардал 0.0
    Үдийн цайны   зардал 88,476,8 80,994.0
Өмнөх оны хэмнэлт 0.0 4,125.4
2.Татаас ба   ургсгал шилжүүлэг
2.1  Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
       Нэг удаагийн  тэтгэмж   урамшуулал 26,397,6 13,905.7
       Шагнал урамшил 2,077,1 1,303.5
2.2Төлбөр   хураамж 0.0
      Татвар төлбөр хураамж 1,713,0 178,2
Б.Хөрөнгийн зардал 0.0
    Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт 0.0
    Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт 0.0
    Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 10 сарын  31 ны үлдэгдэл 0.0 197,577.07
    Үүнээс.:Банкны харилцах дансны үлдэгдэл 0.0 197,577.07
    Авлагын эцсийн үлдэгдэл 0.0
    Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
3.БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1 1
    Ажиллагсадын тоо 203 203
    Удирдах ажилтан 1 1
    Гүйцэтгэх ажилтан 145 145
    Үйлчлэх ажилтан 57 57
    Хүүхдийн тоо 3,400 3,400
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

БЗД-ийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал: 2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/11/04

Байгууллагын нэр: Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
Хаяг, байршил: БЗД-ын ЗДТГ-ын байранд
ИТХ-ын дарга: Ц.Батхүү
Нягтлан бодогч: А.Цагаанцэцэг
Утас: 263203.
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 ны 01-р сарын 31-ны үлдэгдэл
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
 
 Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
58188,1
58188,1
 
 Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
58188,1
58188,1
 
 Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
ОРЛОГЫН ДҮН
417730.6
263257.4
 
Төсвөөс урсгал санхүүжилт
417730.6
263257.4
 
Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
 
Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт
 
 
 
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого
 
 
 
Туслах үйл ажиллагааны орлого
 
 
 
Бусад орлого
 
 
2.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН
417730.6
240509.9
 
А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
417730.6
240509.9
 
  1.   Бараа үйлчилгээний   орлого
417730.6
240509.9
 
1.1.              Цалин   хөлс болон нэмэгдэл урамшил
148228.1
88398.6
 
үндсэн цалин
69884.6
28731.2
 
Нэмэгдэл цалин
 
19802.2
 
Хоол, унаа
6124.8
3209.0
 
Гэрээт ажлын хөлс
72218.5
36656.2
 
1.2.   Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл
8361.0
9153.4
 
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
5700.7
6528.0
 
Тэтгэвэрийн даатгал
5320.7
6088.5
 
Тэтгэмжийн    даатгал
380
439.5
 
ҮОМШӨ даатгал
760.1
879.3
 
Ажилгүйдлийн даатгал
380.0
349.7
 
Байгууллага төлө ЭМД-ын хураамж
1520.2
1396.4
 
1.3. Бараа үйлчилгээний буусад зардал
261141.5
142957.9
 
Бичиг хэрэг
5376.0
1066.3
 
Тээвэр /шатахуун/
6954.0
4770.0
 
Шуудан, холбоо
3326.4
1537.1
 
Урсгал засвар
2350.0
662.0
 
Дотоод албан томилолт
5500.0
 
 
Гадаад арга хэмжээ
48000.0
38239.3
 
Ном хэвлэл
2397.0
1529.1
 
Хичээл практик
4500.0
3896.9
 
Жижиг үнэтэй эд хөрөнгө авах зардал
8500.0
2110.0
 
Татвар төлбөр хураамж
80000.0
42167.2
 
Гадаад зочны зардал
3500.0
970.7
 
ИТХ-д суудалтай намын дэмжлэг
17500.0
17500.0
 
Урьд оны үлдэгдлээс зарцуулалт
58188.1
18000.0
 
29997
 
4000.0
 
Шагнал, урамшууллын зардал
7250.0
5729.3
 
Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал
7800.0
780.0
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
 
Төсвөөс хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт
 
 
 
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 10-р сарын 31-ны үлдэгдэл
58188.1
80935.6
 
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
58188.1
80523.3
 
Бусад байгууллга иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
 
Бусад байгууллага ргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
 
 
 
АЖИЛЛАГСАД    БҮГД
8
8
 
Удирдах ажилтан
1
1
 
Гүйцэтгэх ажилтан
6
6
 
Үйлчлэх   ажилтан
1
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.

Posted in Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »