х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Хөрөнгө оруулалтын ажлын явц. 2012 оны 10-р сарын 1-ны байдлаар.

Posted by tusuvbzd on 2012/10/01

“Хашаа” арга хэмжээний хүрээнд дүүргийн 18-р хорооны 11-р байрны урдах тохижилтын ажил
Гүйцэтгэсэн байгууллага: Шифт ХХК
Төсөвт өртөг: 99.925.795 төгрөг
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр: Нийслэлийн төсөв 
Дүүргийн 18-р хорооны 12-р байрны урдах тохижилтын ажил
Гүйцэтгэсэн байгууллага: Баянзүрх тохижилт ХХК
Төсөвт өртөг: 90449940 төгрөг
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр: Нийслэлийн төсөв 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: