х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Хороодын цогцолбор барилгын ажлын явц 10-р сарын 1-ны байдлаар

Posted by tusuvbzd on 2012/10/01

Дүүргийн 12-р хорооны “Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор”-ийн барилга
Гүйцэтгэсэн байгууллага: Боршоон ундраа ХХК
Төсөвт өртөг: 348.900.000 төгрөг
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр: Нийслэлийн төсөв
 
 
 
Дүүргийн 10-р хорооны “Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор”-ийн барилга
Гүйцэтгэсэн байгууллага: Амарсанаа ХХК
Төсөвт өртөг: 344373210 төгрөг
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр: Нийслэлийн төсөв
 
 
 
Дүүргийн 8-р хорооны “Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор”-ийн барилга
Гүйцэтгэсэн байгууллага: Баян сүндрэл ХХК
Төсөвт өртөг: 349770133 төгрөг
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр: Нийслэлийн төсөв
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: