х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөгөө /Баянзүрх дүүрэг/

Posted by tusuvbzd on 2012/08/25

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар
 
Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал
 Батлагдсан төсөвт өртөг /мян төг/
ХАА-нд мөрдөх журам
Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа
Тайлбар тодруулга
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо
Тендер зарлах огноо
Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо
Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо
1
21 дүгээр хорооны гүүр барих
137,000.00
НТШ
2012.01.12
2012.01.26
2012.03.07
2012.06.04
Дарь эхэд 26 м урттай 13.5 м өргөнтэй явган хүний гүүр барих
2
9 дүгээр хорооны гүүр барих
 107,000.00
НТШ
2012.01.12
2012.01.26
2012.03.07
2012.06.04
Шар хадны эцэст 72 м урттай 1.2 м өргөнтэй явган хүний гүүр барих
3
1-р хороо 999 дүгээр СӨХ-ийн тохижилт
 45,000.00
ХА
2012.01.19
2012.04.09
2012.04.25
2012.06.30
Тухайн байрнуудын оршин суугчдын хүсэлтээр1350 м2 талбайд иж бүрэн тохижилт хийнэ
4
16 дугаар хорооны тохижилт
 10,000.00
ХА
2012.01.19
2012.04.09
2012.04.25
2012.06.30
Тухайн байрнуудын оршин суугчдын хүсэлтээр…. м2 талбайд иж бүрэн тохижилт хийнэ
5
Явган хүний хашлага,зам засах
 41,000.00
ХА
2012.01.19
2012.03.26
2012.04.10
2012.05.30
Орон сууц, зам дагуух явган шат, замын хашлагыг засах
 
Дүн
 340,000.00
 
 
 
 
 
 

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: