х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

2012 оны Улаанбаатар хотын төсвийн худалдан авалтын төлөвлөгөө: Баянзүрх дүүрэг

Posted by ИТХ on 2012/08/19

 
 
Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар
Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал
 Батлагдсан төсөвт өртөг /мян төг/
ХАА-нд мөрдөх журам
Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо
Тендер зарлах огноо
Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо
Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо
1
Нийслэлийн хүүхэд залуучуудын хөл бөмбөгийн ордон барих
              10,000,000.0
НТШ
2012.03.15
2012.04.23
2012.05.30
2013.12.30
2
 Жанжин клубын шинэ барилга
                5,800,000.0
НТШ
2012.02.13
2012.04.04
2012.05.31
2013.05.30
3
 Дүүргийн 2-р хорооны “Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор”-ийн барилга барих
                   350,000.0
НТШ
2012.02.27
2012.03.12
2012.04.20
2012.10.30
4
 Дүүргийн 4-р хорооны “Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор”-ийн барилга барих
                   350,000.0
НТШ
2012.02.27
2012.03.12
2012.04.20
2012.10.30
5
12-р хороонд “Жанжин хүүхэд залуучууд”-ын цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах
                   530,000.0
НТШ
2012.02.27
2012.03.22
2012.04.24
2012.10.30
6
 169-р цэцэрлэгийн гадна талбайн тохижилтын ажил
                     35,000.0
ХА
2012.02.27
2012.04.09
2012.04.25
2012.06.10
7
 59-р цэцэрлэгийн хашаа, гаднах тохижилтын ажил
                     97,000.0
НТШ
2012.02.27
2012.03.13
2012.04.13
2012.06.10
8
 79-р сургуулийн гаднах тохижилтын ажил
                     98,000.0
НТШ
2012.02.27
2012.04.09
2012.05.11
2012.06.10
9
 Хашаа явган хүний зам арга хэмжээний хүрээнд чөлөөлөгдсөн газрын тохижилт  /18-р хорооны 11-р байрны урдах тохижилтын ажил/
                     60,000.0
НТШ
2012.02.27
2012.04.09
2012.05.11
2012.06.10
10
 3-хороонд тохижилтын ажил
                   100,000.0
НТШ
2012.02.27
2012.04.09
2012.05.11
2012.06.10
11
 Цэргийн Госпиталын орчмын тохижилтын ажил
                   150,000.0
НТШ
2012.02.27
2012.04.09
2012.05.11
2012.06.15
12
 18-р хорооны орчмын тохижилтын ажил
                   100,000.0
НТШ
2012.02.27
2012.03.12
2012.04.20
2012.06.10
13
 2-р эмнэлэгийн урд усан оргилуур бүхий иж бүрэн тохижилтын ажил
                   110,000.0
НТШ
2012.02.27
2012.03.13
2012.04.13
2012.06.30
 
 Дүн
              17,780,000.0 
 
 
 
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: