х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Татварын хэлтэс:

Posted by ИТХ on 2012/08/19

Байгууллагын нэр: Татварын хэлтэс

Байгууллагын хаяг:

Хэлтсийн дарга: Ч.Сүрэн хорлоо

Няштлан бодогч:Ц.Ууганбаяр

Утасны дугаар:452887

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: