х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

+ Эрүүл мэндийн нэгдэл: 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/16

Байгууллагын нэр:  Эрүүл мэндийн нэгдэл
Хаяг байршил: БЗД-ийн 5-р хороо 3-р амаржих газрын ард
Ерөнхий менежер: Б.Пунцаг
Нягтлан бодогч: Б.Гармаа
Харилцах утас: 480588.
 

ҮЗҮҮЛЭЛТ

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ГҮЙЦЭТГЭЛ

Мөнгөн хөрөнгийн   2012-01-01 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл  

0.0

I.  ОРЛОГЫН ДҮН

2066297.4

2758316.2

Төсвөөс урсгал санхүүжилт

1619723.8

1619723.8

Эрүүл мэндийн   даатгалын сангийн санхүүжилт

412657.3

408116.9

Үндсэн үйл ажиллагааны   орлого

30250.0

39200.1

Туслах үйл ажиллагааны   орлого

3666.3

4228.7

орон нутгийн төсвөөс   санхүүжилт  

300.0

төсөл арга хэмжээ  

686746.7

II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН

2001429.9

2370754.3

А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН

2001429.9

2370754.3

1. Бараа үйлчилгээний   зардал

1498297.4

1470294.4

1.1 Цалин хөлс болон   нэмэгдэл урамшил

1349149.1

1327098.6

Үндсэн цалин

1306315.1

1293171.3

Унаа хоолны хөнгөлөлт

42834.0

33927.3

1.2 Ажил олгогчоос   нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл

149148.3

143195.8

Тэтгэвэр, тэтгэмжийн   даатгалын шимтгэл

101186.2

99532.4

Тэтгэвэрийн даатгал

94440.4

92896.9

тэтгэмжийн даатгал

6745.7

6635.5

ҮОМШӨ даатгал

11335.6

10485.9

Ажилгүйдлийн даатгал

6745.7

6635.5

Байгууллага төлөх ЭМД-ын   хураамж

26983.0

26542.0

1.3 Бараа үйлчилгээний   бусад зардал

503132.5

900459.9

Бичиг хэрэг

8352.4

11525.2

Гэрэл, цахилгаан

18509.0

12963.8

Түлш, халаалт

51446.2

43937.9

Тээвэр (шатахуун)

38092.1

39184.9

Шуудан, холбоо

3897.4

3776.7

Цэвэр, бохир ус

11212.7

11208.4

Дотоод албан томилолт

939.0

242.1

багаж хэрэгсэл

5820.0

5594.0

ном хэвлэл худалдан   авах

350.0

1799.8

Нормын хувцас, зөөлөн   эдлэл

8240.0

4520.2

Эм, баглаа боодол

351161.0

311481.0

Мэдээллийн технологийн   үйлчилгээ

6307.4

6307.4

хог хаягдал устгах

26130.5

17417.1

Урсгал засвар

8000.0

14122.3

тээврийн хэрэгслийн   даатгал

600.0

247.5

тээврийн хэрэгслийн   татвар

500.0

181.0

Тээврийн хэрэгслийн   оношлогоо

600.0

85.0

Аудит баталгаажуулалт

1000.0

 
банк санхүүгийн   байгууллагын

1200.0

662.7

газрын төлбөр

1300.0

471.6

Төрийн албан хаагчдын   мэд/мэргэжил дээшлүү

5212.0

6463.5

шагнал урамшил

1521.0

1330.0

Нэг удаагийн тэтгэмж,   урамшуулал

8000.0

4106.0

Хөтөлбөр болон төслийн   дотоод урсгал

9609.3

8781.8

Төсөл арга хэмжээ  

394050.0

М/х2012 оны 11-р сарын   30-ний үлдэгдэл  

387561.9

III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО

3

3

АЖИЛЛАГСАД БҮГД

227

225

удирдах ажилтан

6

6

гүйцэтгэх ажилтан

182

180

үйлчлэх ажилтан

30

30

гэрээт ажилтан

12

12

 
ҮЗҮҮЛЭЛТ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ
Мөнгөн   хөрөнгийн 2012-01-01 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл 0.0
I.  ОРЛОГЫН ДҮН 1861358.7 2558154.9
Төсвөөс   урсгал санхүүжилт 1457429.8 1457429.8
Эрүүл   мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт 373095.9 374405.9
Үндсэн   үйл ажиллагааны орлого 27500.0 36545.8
Туслах   үйл ажиллагааны орлого 3333.0 3792.7
орон   нутгийн төсвөөс санхүүжилт 300.0
төсөл   арга хэмжээ 685680.7
II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 1853695.5 2163935.5
А.   УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 1853695.5 2163935.5
1.   Бараа үйлчилгээний зардал 1350563.0 1318547.8
1.1   Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1216139.1 1190061.4
Үндсэн   цалин 1177199.1 1160250.7
Унаа   хоолны хөнгөлөлт 38940.0 29810.7
1.2   Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл 134423.9 128486.4
Тэтгэвэр,   тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 91210.4 89254.6
Тэтгэвэрийн   даатгал 85129.7 83304.3
тэтгэмжийн   даатгал 6080.7 5950.3
ҮОМШӨ   даатгал 15170.4 11336.6
Ажилгүйдлийн   даатгал 6080.7 5950.3
Байгууллага   төлөх ЭМД-ын хураамж 21962.4 21944.9
1.3   Бараа үйлчилгээний бусад зардал 503132.5 845387.7
Бичиг   хэрэг 7912.8 10629.0
Гэрэл,   цахилгаан 17188.8 12109.8
Түлш,   халаалт 38650.4 36827.6
Тээвэр   (шатахуун) 35305.0 34363.6
Шуудан,   холбоо 3642.8 3421.7
Цэвэр,   бохир ус 10392.3 10521.2
Дотоод   албан томилолт 939.0 196.1
багаж   хэрэгсэл 5820.0 5594.0
ном   хэвлэл худалдан авах 350.0 1799.8
Нормын   хувцас, зөөлөн эдлэл 8240.0 4520.2
Эм,   баглаа боодол 309660.1 286613.6
Мэдээллийн   технологийн үйлчилгээ 5734.0 5160.6
хог   хаягдал устгах 23755.0 16496.2
Урсгал   засвар 8000.0 7759.4
тээврийн   хэрэгслийн даатгал 600.0 247.5
тээврийн   хэрэгслийн татвар 500.0 181.0
Тээврийн   хэрэгслийн оношлогоо 600.0 85.0
Аудит   баталгаажуулалт 1000.0
банк   санхүүгийн байгууллагын 1200.0 662.7
газрын   төлбөр 1300.0 471.7
Төрийн   албан хаагчдын мэд/мэргэжил дээшлүү 5212.0 5868.5
шагнал   урамшил 1521.0 1330.0
Нэг   удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 6000.0 4106.0
Хөтөлбөр   болон төслийн дотоод урсгал 9609.3 8344.4
Төсөл   арга хэмжээ 388078.1
М/х2012   оны 9-р сарын 31-ний үлдэгдэл 394219.4
III.   БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 3 3
АЖИЛЛАГСАД   БҮГД 227 225
удирдах   ажилтан 6 6
гүйцэтгэх   ажилтан 182 180
үйлчлэх   ажилтан 30 30
гэрээт   ажилтан 12 12
 
/мян.төг /             9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
ҮЗҮҮЛЭЛТ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ
Мөнгөн   хөрөнгийн 2012-01-01 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл 0.0
I.  ОРЛОГЫН ДҮН 1652065.7 2346409.3
Төсвөөс   урсгал санхүүжилт 1286059.0 1286059.0
Эрүүл   мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт 338257.0 338888.4
Үндсэн   үйл ажиллагааны орлого 24750.0 32242.5
Туслах   үйл ажиллагааны орлого 2999.7 3238.7
орон   нутгийн төсвөөс санхүүжилт 300.0
төсөл   арга хэмжээ 685680.7
II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 909550.5 1957919.2
А.   УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 1202828.5 1957919.2
1.   Бараа үйлчилгээний зардал 1202828.5 1178528.9
1.1   Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 789851.1 1063645.9
Үндсэн   цалин 1048083.1 1038215.5
Унаа   хоолны хөнгөлөлт 35046.0 25430.4
1.2   Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл 119699.4 114883.0
Тэтгэвэр,   тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 81490.0 79773.4
Тэтгэвэрийн   даатгал 75819.0 74455.2
тэтгэмжийн   даатгал 5671.0 5318.2
ҮОМШӨ   даатгал 10831.3 7846.4
Ажилгүйдлийн   даатгал 5415.7 5318.2
Байгууллага   төлөх ЭМД-ын хураамж 21962.4 21944.9
1.3   Бараа үйлчилгээний бусад зардал 779390.3
Бичиг   хэрэг 7473.2 9275.8
Гэрэл,   цахилгаан 15868.6 10965.5
Түлш,   халаалт 32517.9 31276.9
Тээвэр   (шатахуун) 32517.9 30464.6
Шуудан,   холбоо 3388.2 3138.7
Цэвэр,   бохир ус 9571.9 9763.4
Дотоод   албан томилолт 939.0 0.0
багаж   хэрэгсэл 5820.0 3000.0
ном   хэвлэл худалдан авах 350.0 1738.2
Нормын   хувцас, зөөлөн эдлэл 7568.0 4520.2
Эм,   баглаа боодол 265286.2 249283.5
Мэдээллийн   технологийн үйлчилгээ 5160.6 5160.6
хог   хаягдал устгах 21379.5 15210.5
Урсгал   засвар 8000.0 6984.9
тээврийн   хэрэгслийн даатгал 600.0 247.5
тээврийн   хэрэгслийн татвар 500.0 181.0
Тээврийн   хэрэгслийн оношлогоо 600.0 85.0
Аудит   баталгаажуулалт 1000.0
банк   санхүүгийн байгууллагын 1200.0 475.2
газрын   төлбөр 1300.0 395.6
Төрийн   албан хаагчдын мэд/мэргэжил дээшлүү 5212.0 5420.5
шагнал   урамшил 1521.0 1330.0
Нэг   удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 5000.0 4056.0
Хөтөлбөр   болон төслийн дотоод урсгал 8800.0 7128.2
Төсөл   арга хэмжээ 379288.5
М/х2012   оны 9-р сарын 31-ний үлдэгдэл 388490.1
III.   БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 3 3
АЖИЛЛАГСАД   БҮГД 227 225
удирдах   ажилтан 6 6
гүйцэтгэх   ажилтан 182 180
үйлчлэх   ажилтан 30 30
гэрээт   ажилтан 12 12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: