х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

-Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журам

Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад ... журам. 2012.01.18_Page_2 Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад ... журам. 2012.01.18_Page_3 Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад ... журам. 2012.01.18_Page_4 Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад ... журам. 2012.01.18_Page_5 Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад ... журам. 2012.01.18_Page_6 Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад ... журам. 2012.01.18_Page_7

Уг журмыг PDF хэлбэрээр татаж авах – Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад … журам

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: