х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

-Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам

[PDF хэлбэрээр татаж авахыг хүсвэл хуудаснуудын дор очно уу]

+ Төрийн ... худалдан авах ... төлөвлөх, тайлагнах журам. 2012. #264_Page_01

+ Төрийн ... худалдан авах ... төлөвлөх, тайлагнах журам. 2012. #264_Page_02 + Төрийн ... худалдан авах ... төлөвлөх, тайлагнах журам. 2012. #264_Page_03 + Төрийн ... худалдан авах ... төлөвлөх, тайлагнах журам. 2012. #264_Page_04 + Төрийн ... худалдан авах ... төлөвлөх, тайлагнах журам. 2012. #264_Page_05 + Төрийн ... худалдан авах ... төлөвлөх, тайлагнах журам. 2012. #264_Page_06 + Төрийн ... худалдан авах ... төлөвлөх, тайлагнах журам. 2012. #264_Page_07 + Төрийн ... худалдан авах ... төлөвлөх, тайлагнах журам. 2012. #264_Page_08 + Төрийн ... худалдан авах ... төлөвлөх, тайлагнах журам. 2012. #264_Page_09 + Төрийн ... худалдан авах ... төлөвлөх, тайлагнах журам. 2012. #264_Page_10

 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: