х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

-Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам

[PDF хэлбэрээр татаж авахыг хүсвэл хуудаснуудын төгсгөлд очно уу]+ Засаг даргын нөөц хөрөнгийн ... журам. 2012.11.15 #239_Page_1 + Засаг даргын нөөц хөрөнгийн ... журам. 2012.11.15 #239_Page_2 + Засаг даргын нөөц хөрөнгийн ... журам. 2012.11.15 #239_Page_3 + Засаг даргын нөөц хөрөнгийн ... журам. 2012.11.15 #239_Page_4

 

Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам. 2012.11.15 #239

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: