х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Бүх мэдээллийн ангилалыг харах

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВ

+ Дүүргийн төсөв
+ Орон нутгийн хөгжлийн сан
+ Засаг даргын нөөц хөрөнгө
 
 

ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ

+ Хөрөнгө оруулалт, худалдан авалтын мэдээ, тайлан
– Баянзүрх дүүргийн Соёлын ордон (Жанжин клуб)-ын шинэ барилга барих ажил
+ Хөрөнгө оруулалт, худалдан авалтын төлөвлөгөө, хуваарь
– Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтсийн офисийн тавилга, архивын тавиур нийлүүлэх ажил
Хөрөнгө оруулалт, худалдан авалт тус бүрийн мэдээлэл
– Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх гэр хорооллын айл өрхүүдийн … хөрс, ус, агаарыг эрүүлжүүлэх ажил
– 18-р хорооны 12-р байрны тохижилтын ажил
– Хог тээврийн автомашин нийлүүлэх ажил
– 2-р хорооны цогцолбор барилга
– Цэргийн госпитал орчмын тохижилт
– 3-р хорооны тохижилтын ажил
 
– 4-р хорооны цогцолбор барилга
 
 

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БА ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ

+ Ахмадын хороо
+ Онцгой байдлын хэлтэс
+ Биеийн тамир, спортын хороо
+ Соёлын ордон
+ Боловсролын хэлтэс
+ Статистикийн хэлтэс
+ Гэгээрэл хөгжлийн төв
+ Татварын хэлтэс
+ Газрыналба
+ Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар1
+ Дотоод аудитын нэгж
+ Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар2
+ Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв
+ Усан спорт сургалтын төв
+ Засаг даргын тамгын газар
+ Хот тохижуулах зардал
+ Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
+ Худалдан авах ажиллагааны нэгж
+ Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс
+ Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс
+ Нийгмийн даатгалын хэлтэс
+ Цагдаагийн хэлтэс
+ Нийгмийн халамжийн сан
++ Гачуурт тосгоны Засаг даргын тамгын газар
+ Нийтлэг үйлчилгээний газар
 
 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД

+ Эрүүл мэндийн нэгдэл
+ Гачууртын эмнэлэг
 
+ Хонхорын их эмчийн салбар
 

БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУД:
102-р сургууль
79-р сургууль
111-р сургууль
84-р сургууль
120-р сургууль
85-р сургууль
126-р сургууль
87-р сургууль
127-р сургууль
88-р сургууль
14-р сургууль
92-р сургууль
21-р сургууль
97-р сургууль
33-р сургууль
Амгалан цогцолбор сургууль
44-р сургууль
Баянзүрх цогцолбор сургууль
48-р сургууль
Тэмүжин өрлөг сургууль
53-р сургууль
Шавь цогцолбор сургууль
55-р сургууль
 
Хувийн дунд сургуулиуд
 
 
 
 
 
 
 

ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГҮҮД

10-р цогцолбор
3-р цэцэрлэг
115-р цэцэрлэг
32-р цэцэрлэг
122-р цэцэрлэг
40-р ясли
128-р цэцэрлэг
45-р цэцэрлэг
129-р цэцэрлэг
50-р цэцэрлэг
136-р цэцэрлэг
52-р цэцэрлэг
146-р цэцэрлэг
59-р цэцэрлэг
147-р цэцэрлэг
6-р цэцэрлэг
167-р цэцэрлэг
61-р цэцэрлэг
168-р цэцэрлэг
62-р цэцэрлэг
169-р цэцэрлэг
63-р цэцэрлэг
172-р цэцэрлэг
64-р цэцэрлэг
20-р цэцэрлэг
8-р цэцэрлэг
21-р цэцэрлэг
82-р цэцэрлэг
22-р цэцэрлэг
 
ХУВИЙН ЦЭЦЭРЛЭГҮҮД
 
 
 
 
 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД (өрхийн эмнэлэг)

“Амгалан итгэлэхүй” өрхийн эмнэлэг
“Сугар энх” өрхийн эмнэлэг
“Андсайхан” өрхийн эмнэлэг
“Тэгш дүүрэн хүслэн” өрхийн эмнэлэг
“Ачитсайхан” өрхийн эмнэлэг
“Хасагт эрдэнэ” өрхийн эмнэлэг
“Ачлахуй” өрхийн эмнэлэг
“Хүн төвт” өрхийн эмнэлэг
“Евро эм” өрхийн эмнэлэг
“Цэдэн эрдэнэ” өрхийн эмнэлэг
“Ерөөл буян оршихуй” өрхийн эмнэлэг
“Цэн оюу” өрхийн эмнэлэг
“Мараната” өрхийн эмнэлэг
“Эмнэхүй” өрхийн эмнэлэг
“Миний зөвлөгч” өрхийн эмнэлэг
“Энх агшин” өрхийн эмнэлэг
“Насан урт” өрхийн эмнэлэг
“Энх энэрэл” өрхийн эмнэлэг
“Нова” өрхийн эмнэлэг
“Эрүүл оршихуй” өрхийн эмнэлэг
“Нэмүүлэн” өрхийн эмнэлэг
“Эрүүл өрх” өрхийн эмнэлэг
“Орхон түшээ мөрөн” өрхийн эмнэлэг
“Эрүүл өсөх” өрхийн эмнэлэг (-)
“Оцелло сэргэлт” өрхийн эмнэлэг
“Өнөр энх мэнд” өрхийн эмнэлэг (-)
“Сувилахуй” өрхийн эмнэлэг
 
 .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: